Ved NTNU Universitetsbiblioteket er det ledig stilling som

Biblioteksjef

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Vil du være med å utvikle fremtidens tjenestetilbud?

Vi søker en ambisiøs og strategisk orientert leder som skal lede og utvikle bibliotekets virksomhet og tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet. Du vil lede 130 kompetente og engasjerte medarbeidere, fordelt på 7 seksjoner og 15 campusbibliotek fordelt i tre byer – Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Vi søker deg som er initiativrik og løsningsorientert, og som har god forståelse for de muligheter og utfordringer universitetsbiblioteket står overfor. Du setter brukerne i sentrum og liker å jobbe systematisk med å utvikle fremtidsrettede tjenestetilbud, både gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid. Du leder på en inkluderende måte og er dyktig i kommunikasjon og relasjoner, både eksternt og internt.

Biblioteket skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom støtte til NTNUs kjerneoppgaver som er utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping samt formidling. Biblioteksfunksjonene er i endring og spiller en nøkkelrolle i utviklingen av åpen vitenskap. Universitetsbiblioteket støtter opp under NTNUs strategi: Kunnskap for en bedre verden. 

Stillingen rapporterer for tiden til prorektor for utdanning og inngår i dennes ledergruppe. Universitetsbibliotekets organisatoriske tilhørighet er under utredning.

Arbeidssted er Trondheim. Det må påregnes noe reisevirksomhet.
For mer informasjon: NTNU Universitetsbiblioteket – NTNU

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og koordinering av drift
 • Ivareta det overordnede plan- og utviklingsarbeidet av bibliotekets tjenester for å støtte opp om NTNUs kjerneoppgaver
 • Sikre nødvendig verktøy og systemer som understøtter tjenestetilbud og bibliotekløsninger
 • Lede virksomheten og ha det overordnede ansvar for personale, tjenesteproduksjon og avdelingens økonomi
 • Samarbeid med relevante aktører internt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå
 • God kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, samt interesse for og kunnskap om utdanning og forskning
 • God forståelse for fremtidens bibliotektjenester og utfordringer, inklusive digitalisering, åpen vitenskap og utvikling internasjonalt
 • Relevant ledererfaring med økonomi- og personalansvar
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på et skandinavisk språk og engelsk

Kunnskap om og resultater fra aktivt arbeid med likestilling og mangfold tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Dokumentert evne til å lede endrings- og omstillingsprosesser i komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring med utredningsarbeid
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper samt samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å bygge relasjoner og motivere medarbeidere på ulike nivå i organisasjonen
 • Gode evner til å forstå og tilrettelegge tjenester til brukernes behov
 • Analytisk, løsningsorientert og med gode strategiske evner
 • Høy gjennomføringsevne

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (kode 1060). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet i spennet
kr 938 900 –  kr 1 157 600 pr. år i 100% stilling etter statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Du må påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.


For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt NTNUs prorektor for utdanning, Marit Reitan, tlf.  + 47 918 97 881 / Marit.Reitan@ntnu.no eller Jefferson Wells v/ regionsjef Anne Dordi Alseth, tlf. +47 924 48 268 / Anne.Dordi.Alseth@Jeffersonwells.no

Synes du dette ser interessant ut og jobben er i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad via denne siden med CV, vitnemål og attester. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr. 27/21 
Søknadsfrist: 18.04.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU Universitetsbiblioteket
NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og bidrar til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Vi satser sterkt på nettbaserte tjenester og legger vekt på en aktiv dialog med fagmiljøene. NTNU Universitetsbiblioteket er en enhet i Fellesadministrasjonen.

Søknadsfrist

18. april 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

NTNU Universitetsbiblioteket

Biblioteksjef – NTNU – Jobbnorge