Er du vår nye medarbeider?

Harstad kommune søker kommunalsjef med hovedansvar for helse, omsorg og velferd

Er du vår nye kommunalsjef?

Harstad kommune har ledig 100 % stilling som kommunalsjef med per tiden hovedansvar for helse, omsorg og velferd.

Helse- og omsorgssektoren vår har et bredt spekter av tjenester. Vi er organisert i 4 større enheter i tillegg til kontaktpunkt for tildeling av helse- og omsorgtjenester og NAV kommune. Som kommunalsjef har du resultatansvar for hele sektoren. Du skal arbeide for at Harstad kommune møter samfunnsmessige endringer på en god måte og at vi drifter våre tjenestetilbud i økonomisk balanse og med kvalitet og effektivitet. Du har personalansvar for enhetslederne i sektoren og ansvar for å følge opp de ulike enhetene.

Kommunalsjefstillingen rapporterer direkte til kommunedirektøren og er en del av kommunedirektørens ledergruppe.
Som kommunalsjef forventes du å arbeide for de løsninger som gir best resultater for kommunen samlet sett.
Stillingen kan også bli tillagt oppfølings- og resultatansvar for andre enheter etter nærmere bestemmelser fra kommunedirektøren.

Nærmere beskrivelse av tjenesteområdet og kommunenes organisering finner du på vår hjemmeside
www.harstad.kommune.no.

Kvalifikasjonskrav:

Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Helsefaglig bakgrunn vil bli vektlagt.

Vi ønsker en leder som

– er tydelig, synlig og dialogbasert i sin utøvelse av lederrollen
– har god relasjonskompetanse og gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
– ser sammenheng i tjenestene
– er utviklingsorientert og evner å gjennomføre nødvendige endringer, blant annet gjennom å ta i bruk ny teknologi
– har erfaring med og resultater fra økonomistyring av større enheter
– erfaring fra / kunnskap om politiske prosesser og politisk styrte virksomheter
– har ledererfaring, fortrinnsvis fra helse- og omsorgssektoren, toppledelse eller fra større tjenesteproduserende enheter

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres se

Kontakt:

Hugo Thode Hansen
Kommunedirektør
hugo.hansen@harstad.kommune.no
97789673
 
Søknadsfrist: 21.02.2021
Harstad kommune – Kommunalsjef – Helse