Eltel er en ledende nordisk leverandør av tjenester innen el- og telekommunikasjonsnettverk. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikeholds- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Dette inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk til en bærekraftig og forbundet verden, både i dag og for kommende generasjoner. I 2019 omsatte Eltel for 1,1 mrd. euro. Antall ansatte er på nåværende tidspunkt 6.000. Eltel er notert på Nasdaq-børsen i Stockholm.

I Norge har Eltel Networks ca. 1.000 ansatte fordelt på fem regioner og 25 avdelinger, med en omsetning på ca. 2,3 mrd. NOK.

Regionleder Nord

Eltel Networks har en solid posisjon i Norge innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tekniske tjenester for telekommunikasjon. Tjenestene dekker blant annet bygging og drift av fibernett, mobilnett, kabel-TV-nett samt vedlikehold og sanering av kobbernettet. Dette gjøres i samarbeid med kunder, operatører og leverandører. Digital og samfunnsmessig utvikling gjør at entreprenørens rolle som strategisk og operativ samarbeidspartner blir stadig viktigere.

Region Nord har fire avdelinger, lokalisert i Trondheim, Molde og Ålesund, Mo i Rana og Bodø.

Det er et stort potensial for vekst og utvikling i Region Nord. Vi søker en offensiv regionleder som sammen med avdelingenes medarbeidere og resten av Eltel, skal utvikle selskapets posisjon i regionen.

Som regionleder vil du ha det overordnede ansvaret for at enheten leverer på økonomiske resultater og mål. Du vil være ansvarlig for utarbeidelse av strategier og planer som er godt forankret i selskapets overordnede strategi, og som er tilpasset fremtidig markedssituasjon og kundebehov. Du vil proaktivt sørge for at teamet leverer de tjenester som til enhver tid forventes av kundene, til avtalt tid, kvalitet og pris. Du vil skape og utvikle teamet og dets medarbeidere, og sikre riktig kompetanse og sammensetning. Du vil bidra til å sikre økonomistyring og leveranse samt drive kontinuerlige forbedringer som støtter strategien.

Aktuelle kandidater kan vise til erfaring og gode resultater fra roller som regionleder/-direktør, divisjonsdirektør, prosjektsjef eller tilsvarende, fra bransjer som telekom, entreprenørvirksomhet, industrivirksomhet eller lignende. Kandidater med operativt fokus, sterk forretningsforståelse, driftskompetanse og operasjonell salgs- og ledererfaring vil foretrekkes. Det er ønskelig med høyere utdanning.

Vi vil legge avgjørende vekt på gode lederegenskaper og mellommenneskelige kvaliteter. Du er flink til å se dine medarbeidere, til å kommunisere og samarbeide, og ikke minst skape motivasjon, engasjement og trivsel i arbeidet med å nå nye mål. Du er en lagspiller, og evner å skape en vinnerkultur som de ansatte kjenner tilhørighet til.

Ønsket arbeidssted for den nye regionlederen er ved kontoret i Trondheim. Regionleder rapporterer til administrerende direktør og inngår i dens ledergruppe.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte vår rådgiver i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Johannes Eik Forgaard, tlf. 908 41 341. Søknad med CV registreres snarest via «Karriere» på www.backerskeie.no.

Eltel Networks – Regionleder Nord