Vi søker

Fagleder Personal og organisasjon

Bedriftselektriker med FDV ansvar

Teknisk sjef

Fauske kommune har flere ledige stillinger 
Les mer om våre stillinger her:

Sammen om et fremtidsrettet Fauske – for god velferd, vekst og utvikling

Fauske kommune skal ha innbyggeren i fokus i alt sitt arbeid. Det er innbyggerne som er våre ledere og brukere av våre tjenester.

Vi er en kommune i utvikling. Dette er for at vi skal bli en så god og fremoverlent kommune som mulig. Det krever at vi tenker nytt og alltid ser etter gode løsninger.

Fauske kommune er kjent som et knutepunkt, vi knytter nord og sør sammen, men vi er også mye mer enn det. Vi har store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter samt spennende utvikling i næringslivet. Blant annet har Grønt fra laks nettopp etablert seg med ny fabrikk, det jobbes med ny gruvedrift og forprosjekt til Sjunkhatten folkehøgskole. Her er det altså en spennende reise å ta del i!

Men Fauske er ikke bare et godt sted å jobbe, det er også et godt sted å bo. For familien er det både videregående skole og nye og flotte bygg til grunnskole. På ettermiddagen er det et mangfoldig utvalg av fritidstilbud eller man kan ta seg en tur i Sjunkhatten nasjonalpark.

Filmen «Sulis 1907», som hadde premiere 6. oktober, handler om Fauskes historie. Tidligere var det gruver i Sulitjelma (et tettsted i Fauske kommune) og det var nettopp her arbeiderbevegelsen startet. Dette kan man få et innblikk igjennom besøksgruven eller museet.

Velkommen som søker, vi ser frem til å høre fra deg!

Fagleder Personal og organisasjon

Økonomi og virksomhetsstyring

Vil du arbeide med rådgivning til ledere, rekruttering og bistå med organisasjonsutvikling og i endringsprosesser? Vi søker etter en dyktig og motivert fagleder innen fagfeltet HR.

Fauske – den nest største kommunen i Salten ligger midt i Nordland og midt i Norge, og har sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser og nærhet til Bodø.

Fauske kommune søker etter en dyktig og motivert fagleder innen fagfeltet HR.  

Stillingen er plassert i kommuneadministrasjonen i tjenesteområdet Økonomi og virksomhetsstyring, der 20 personer jobber innen fagområdene økonomi, lønn, HR, arkiv, innkjøp, samfunnssikkerhet og beredskap.  

Du vil arbeide med rådgivning til ledere, rekruttering og bistå med organisasjonsutvikling og i endringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Personalforvaltning og saksbehandling i henhold til lov- og avtaleverk
 • Faglig ansvar for lønn- og tariffspørsmål    
 • Ansvar for utvikling og kontinuerlig oppdatering av kommunens styringsdokumenter som bl.a. reglementer, rutiner, systemer og maler  
 • Ansvar for koordinering og planlegging av ressursbruk i eget fagteam  
 • Bistå med strategisk planlegging og rapportering innenfor HR-feltet 
 • Bistå i arbeidet med organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, samt overordnet kompetanseutvikling  
 • Bistå arbeidsgiver i samhandling med hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte og verneombud
 • Andre delegerte oppgaver fra stabsleder innenfor eget fagfelt    
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på bachelor eller masternivå innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen jus eller HRM
 • Relevant arbeidserfaring innenfor HR, og helst erfaring med å lede team 
 • God kjennskap til lov og avtaleverk, samt erfaring med å utarbeide rutiner og retningslinjer innen fagfeltet HR  
 • Fordel med erfaring fra arbeidsrett  
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Du må beherske flytende norsk skriftlig og muntlig  
Personlige egenskaper

Vi søker en ansvarsfull person med høy integritet, som er lett å samarbeide med og som har god formidlingsevne. Du har både operativt og strategisk blikk, samt evne til å skape resultater gjennom andre og å tenke nytt. Du har høy arbeidskapasitet og liker å ta initiativ.  

En helhetsvurdering av formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen vil være avgjørende. 

 
Hos oss får du:
 • Stor grad av påvirkning og innflytelse
 • Et godt tverrfaglig miljø med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Varierte og interessante hverdager med fleksibel arbeidstid i et godt og driftig arbeidsmiljø med god atmosfære
 • Ledelse og kollegaer med faglig bredde, som er åpne for nye muligheter, har godt humør og som har lyst til å utgjøre en forskjell i Fauske kommune 
 • Muligheten til å jobbe i en kommune med et stort samfunnsansvar 
 • Lønn fastsettes etter avtale
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP 

Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til enhver tids gjeldende lover, regel- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. 

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Bli med å utgjør en forskjell i Fauske kommune! Velkommen som søker!

Fauske kommune ønsker ikke tilbud fra annonsører eller tilbydere av rekrutteringstjenester.

Avdeling: Økonomi og virksomhetsstyring
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100 %
 
Kontaktinformasjon:
May-Britt Delbekk
Leder stab – Økonomi og virksomhetsstyring
 
Arbeidssted:

Torggata 21
8200 Fauske

Søknadsfrist:
03.12.2023

Bedriftselektriker med FDV ansvar

Tekniske tjenester og eiendom

Vil du sørge for sikkerheten til de ansatte og ha ansvaret for FDV? Stillingen innebærer mange ulike kommunale bygg og varierte dager.

Fauske kommune har ledig 100 % stilling som bedriftselektriker og FDV ansvarlig. Stillingen vil ha en sentral rolle sammen med teknisk sjef i enhet tekniske tjenester og eiendom. 
Stillingen er fast, rapporterer til enhetsleder og er organisatorisk plassert ved Enhet Teknisk tjenester og eiendom. 

Enheten har et bruttobudsjett på ca 76 millioner og om lag 60 dyktige medarbeidere. Enhetens ansvarsområder er Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygg- og eiendomsmasse, boligadministrasjon herunder fremskaffelse av utleieboliger og inngåelse og oppfølging av husleieavtaler, drift av offentlig bad og park, og forvaltning av avgiftsbelagte parkeringsplasser. Investeringsprosjekter innen bygg og anlegg inngår også i oppgaveporteføljen.

Stillingen som bedriftselektriker og FDV ansvarlig er en relevant, givende og interessant stilling med arbeidssted på Fauske.

Stillingen vil få ansvaret for å registrere tekniske tjenester og eiendom i Elvirksomhetsregisteret og sørge for at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar sikkerheten til de ansatte og sikrer rett faglig utførelse av arbeidet.

Arbeidsoppgaver
 • Faglige ansvaret for drift og vedlikehold av Fauske kommunes egne lavspenningsanlegg
 • Oppfølging av fagsystemer, facilit, ik-bygg og SD (Sentral Driftsovervåking)
 • Oppfølging av interne og eksterne prosjekter i enheten
 • Tilstandsregistrering av kommunale bygg
Kvalifikasjoner
 • Relevant fagbrev fra arbeid med lavspenningsanlegg med tre års praksis innenfor området.
 • Oppfylle kravene i fek § 6 første ledd
 • Erfaring fra å dokumentere eget arbeid
Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • Vil lære mye, og nye, tverrfaglige oppgaver
 • Har relevant utdanning
 • Har relevant erfaring innen tilsvarende fagområder
 • Har god kjennskap, og erfaring med, bruk av digitale verktøy
 • Godt kjent med FDVU prinsippene
 • Har noe erfaring fra prosjektledelse-/administrative oppgaver
 • Trives med å arbeide i et hektisk miljø
 • Liker utfordringer, relasjonsbygging og det å jobbe i tverrfaglige team
Vi tilbyr

Hos oss får du:

 • Stor grad av påvirkning og innflytelse
 • Et godt tverrfaglig miljø med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Varierte og interessante hverdager med fleksibel arbeidstid i et godt og driftig arbeidsmiljø med god atmosfære
 • Ledelse og kollegaer med faglig bredde, som er åpne for nye muligheter, har godt humør og som har ambisjoner på vegne av Fauske kommune
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med et stort samfunnsansvar
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn fastsettes etter avtale.

Aktuelle kandidater må regne med intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester ønskes elektronisk vedlagt i søknaden.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Bli med og utgjør en forskjell i Fauske!

Velkommen som søker!

Ta gjerne kontakt med enhetsleder Tekniske tjenester og eiendom Per Håkon Hanssen 477 08 049 eller kommunedirektør Ellen Beate Lundberg på telefon 915 99 302. 

Avdeling: Tekniske tjenester og eiendom
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100 %
 
Kontaktinformasjon:
Per Håkon Hanssen
Enhetsleder
E-post: per.hakon.hanssen@fauske.kommune.no
 
Ellen Beate Lundberg
Kommunedirektør
+47 915 99 302
E-post: ellen.beate.lundberg@fauske.kommune.no 
 
Arbeidssted:
Torggata 21, 8201 Fauske

Søknadsfrist:
21.11.2023

Teknisk sjef

Tekniske tjenester og eiendom

Vi trenger en som kan følge opp drift og forvaltningen av formålsbyggene, lede boligadministrasjonen og drive frem utbyggingsprosjekter. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. 

Fauske kommune har ledig 100 % stilling som enhetsleder tekniske tjenester og eiendom (teknisk sjef).

Vi ønsker oss en dyktig og motivert leder som sammen med våre medarbeidere kan følge opp drift og forvaltningen av formålsbyggene, lede boligadministrasjonen og å drive fram utbyggingsprosjekter. Fauske kommune er en kommune i kontinuerlig endring og på sikt vil ansvarsområdet til teknisk sjef kunne bli utvidet til også å omfatte VVA. 

Enheten har et bruttobudsjett på ca 76 millioner og om lag 60 dyktige medarbeidere. Enhetens ansvarsområder er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygg- og eiendomsmasse, boligadministrasjon herunder fremskaffelse av utleieboliger og inngåelse og oppfølging av husleieavtaler, drift av offentlig bad og park, og forvaltning av avgiftsbelagte parkeringsplasser. Investeringsprosjekter innen bygg og anlegg inngår også i oppgaveporteføljen.

Stillingen som enhetsleder tekniske tjenester og eiendom (teknisk sjef) er en relevant, givende og krevende lederstilling med arbeidssted på Fauske. Stillingen er organisatorisk plassert direkte hos kommunedirektør. Den er fast og rapporterer til kommunedirektør. Stillingen innebærer også både politisk møteaktivitet, publikumskontakt og noen ganger håndtering av media. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

Tilliggende oppgaver er å sørge for at regelverk blir etterlevd, f.eks. innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), offentlige anskaffelser, kontraktsarbeid osv. Salg av kommunal bygningsmasse kan også tilfalle stillingen.  

Ansvaret for branntjenester og renovasjon er lagt til interkommunale selskap, men innen brannberedskap er teknisk sjef kommunens lokale ressurs. I tillegg inngår administrativt ansvar for lokal vedlikeholdsressurs tilhørende Sivilforsvaret.  

Stillingen innebærer også arbeidsoppgaver som saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter. Lederen må sammen med kommunedirektør bidra til god samhandling mot politisk nivå og sikre at politiske vedtak følges opp og gjennomføres.  

For å finne gode og effektive løsninger på tvers av tjenesteområdene i kommunen er det påkrevd at teknisk sjef evner å ha et nært samarbeide med alle kommunens enheter på tvers av samhandlingsområder. 

Kvalifikasjonskrav:
 • Høyskole/ universitetsutdanning fortrinnsvis på masternivå  
 • Relevant erfaring fra ett eller flere av de områder som enheten omfatter 
 • Ledererfaring innen relevante områder
Videre ønsker vi at du:
 • Er godt kjent med FDVU prinsippene 
 • Har erfaring fra prosjektledelse 
 • Har erfaring fra personalledelse 
 • Har god samfunnsforståelse, kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser 
 • Er løsningsorientert, engasjert, har visjoner og setter mål 
 • Er strukturert og har god gjennomføringsevne  
 • Har kunnskap om budsjett og økonomi  
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk 
 • Bidrar i et kollegialt fellesskap, gir tillit og bygger positivt omdømme 
 • Iverksetter og fullfører politiske vedtak 
 • Samarbeider konstruktivt og godt med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte 
 • Tåler høyt tempo og evner å prioritere
Personlige egenskaper
Som leder mestrer du å ha både et operativt og et strategisk blikk, du er en som evner å bygge og forvalte hensiktsmessige strukturer, og over tid bygge en solid organisasjonskultur hvor medarbeidere opplever mestring, trives og føler tilhørighet, og gis rom til å gjøre en best mulig jobb innenfor kommunens, til enhver tid, gjeldende rammer. Som Teknisk sjef må du evne å holde en god økonomistyring og utvikle metodikk for å sikre at knappe midler brukes riktig, basert på både overordnede føringer og den enkelte ansattes faglige skjønn. 
 
Vi tilbyr
 • Stor grad av påvirkning og innflytelse 
 • Et godt tverrfaglig miljø med utfordrende arbeidsoppgaver  
 • Varierte og interessante hverdager med fleksibel arbeidstid i et godt og driftig arbeidsmiljø med god atmosfære 
 • Ledelse og kollegaer med faglig bredde, som er åpne for nye muligheter, har godt humør og som har ambisjoner på vegne av Fauske kommune 
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med et stort samfunnsansvar 
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP 
 • Lønn fastsettes etter avtale  

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager pr år som kompensasjon for dette.    

Aktuelle kandidater må regne med intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester ønskes elektronisk vedlagt i søknaden.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Bli med og utgjør en forskjell i Fauske!

Velkommen som søker!

Avdeling: Tekniske tjenester og eiendom
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100 %
 
Kontaktinformasjon:
Ellen Beate Lundberg
Kommunedirektør
E-mail: ellen.beate.lundberg@fauske.kommune.no
 
Arbeidssted:
Torggata 21, 8201 Fauske
 
Søknadsfrist:
03.12.2023

Fauske kommune

Fauske kommune ligger i Nordland og har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Stedet er sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og transport – midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fauske er godt kjent for sine arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se www.fauske.kommune.no

Fagleder HR, Teknisk sjef og Bedriftselektriker – Fauske kommune