Chief Operating Officer

Chief Operating Officer

Lyst på et industrielt eventyr? Sentral lederstilling for norskeid trålrederi i Argentina!

Som COO vil du ha det operasjonelle ansvaret for drift av tre trålere som opererer innenfor Argentinsk økonomisk sone (EEZ) med base i Ushuaia, Argentina. I stillingen vil du arbeide tett med ledende personell ombord i trålerne og ha lederansvar for organisasjonen på land, herunder Operasjon, HR, Innkjøp, Salg og Logistikk. I stillingen rapporterer du til CEO i Argentina. Stillingen er helt sentral i selskapets ledergruppe, og sammen med CEO og CFO rapporterer du til selskapets norske eiere.

Bakgrunn/kompetanse:

  • Solid bakgrunn fra rederivirksomhet og drift av fartøyer
  • God teknisk forståelse
  • Relevant ledererfaring
  • Gjerne internasjonal erfaring med god forståelse for språk og kultur, spansk språk er en fordel

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Daglig ledelse og drift av selskapets fiskerioperasjon
  • Fokus på kostnadseffektiv løpende drift
  • Kontinuerlig arbeid med forbedringsprosesser gjennom mennesker og teknologi
  • Planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprogram og verkstedopphold
  • Bistå i videre restrukturering og optimalisering av virksomheten

Vi ser etter deg som trives som leder og naturlig tar rollen. Du er ydmyk i forhold til kultur og rammebetingelser, og har en diplomatisk tilnærmingen til andre mennesker. Samtidig er du en pådriveren som leverer resultater i tråd med eller bedre enn forventingene. Du trives med å arbeide under aktivt eierskap, er «hands-on, og kan snu deg raskt ved behov. Du er motivert for utfordringer internasjonalt sammen med aktive eiere, ledere og organisasjon, for å ta en ledende posisjon i utviklingen av et bærekraftig fiskeri i Argentina.

For rett kandidat tilbyr vi gode kommersielle betingelser og med aktiv støtte fra eiere som har lang erfaring med operasjonen i Argentina.

Stillingen byr på svært interessante utfordringer med store muligheter for personlig utvikling for vår nye COO. For eierne er det viktig med en stedlig representant, samtidig som man respekterer og rask kan tilnærme seg den lokale fiskeri- og forretningskulturen. Til tider stor reiseaktivitet må påregnes i stillingen.

Har du spørsmål til stillingen er du velkommen til å kontakte våre rådgivere i Yapril AS som kjenner selskapet og eierskap godt og har fulgt operasjonen i en årrekke.

Arbeidsgiver: Ocean Harvest AS
Stillingstittel: Chief Operating Officer
Søknadsfrist: 10.10.2021
Arbeidssted: Buenos Aires
Har du spørsmål?
Tore Johnsen

Management Consultant, Yapril AS

Ocean Harvest AS

Ocean Harvest AS kontrollerer to Argentinske fiskeriselskaper med base i Uahusia og hovedkontor i Buenos Aires, Argentina. Selskapene Estremar SAU og San Arawa SAU har til sammen tre trålere med tilhørende kvoter av Patagonian Toothfish, Hoki og Southern Blue Whiting med produksjon av HGT, fillet, blokk, surimi, fiskemel og Bi- produkter. Selskapene i Argentina har totalt omlag 400 ansatte, omsetter for 6-700 Mnok i året, og er godt posisjonert for fortsatt vekst.

Yapril – Ocean Harvest AS – COO