Vi har en ledig stilling som

Regionsjef Midt-Norge

Statskog SF

er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet.

Hovedkontoret ligger i Namsos. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Om stillingen

Statskog forvalter en femtedel av Norge. Du kan få en viktig rolle i å sikre fellesskapets verdier og bidra til en moderne, bærekraftig forvaltning av eiendommene.

Regionsjefen i Midt-Norge har en nøkkelrolle i Statskogs lokale og regionale tilstedeværelse, og skal bevare og skape verdier i et tett samarbeid med samarbeidspartnere, fagmiljø og myndigheter.

Du vil lede et team med dyktige medarbeidere i Midt-Norge og spille på et lag med nasjonale kompetansemiljø i Statskog.

Vi ser etter en åpen og inkluderende lagbygger som evner å skape entusiasme og tillit til Statskogs virksomhet.

Stillingen inngår i Statskogs nasjonale ledergruppe og har kontorsted Steinkjer.

Geir Wagnild

Ansvar og oppgaver

 • overordnet ansvar for drift og utvikling av regionen
 • økonomi-, budsjett- og resultatoppfølging
 • personalledelse og organisasjonsutvikling
 • kontakt med offentlige myndigheter, rettighetshavere og øvrige interessegrupper

Kvalifikasjoner

 • relevant høgskole- og universitetsutdannelse
 • relevant ledererfaring
 • god økonomisk forståelse
 • god samfunnsforståelse

Hallvard Smestad

Personlige egenskaper

 • resultat- og løsningsorientert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • trygg og balansert i møte med interessemotsetninger

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • en raus personalpolitikk med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • muligheter for kompetanseutvikling

 

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Adm. dir, Gunnar Lien, tlf 951 97 220/ gli@statskog.no

 

Se også vår hjemmeside www.statskog.no

Kun søknad og CV som sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no innen 05.09.2021 vil bli behandlet.

Søknadsfrist

5. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Steinkjer

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Steinkjer

Regionsjef – Statsskog – Jobbnorge – ID210081