VARD søker deg som kan påvirke til bærekraftig design og produksjon av spesialiserte fartøy. Her får du muligheten!

Vice President Research & Innovation

Som Vice President Research & Innovation må du være en som kan gi råd og støtte relatert til vekst og utvikling. Du har en dyptgående forståelse for utvikling av design gjennom analyse av behov, til endelige beslutninger og resultat. Du har en tiltrekning til den kommersielle delen av rollen, samtidig som du evner å fokusere på bærekraft. Den ideelle kandidat er en innovativ tenker som har både stå-på-vilje og klokskap, og med en lidenskap for å sette kunnskap sammen med forståelse til fungerende løsninger.

Hovedoppgaver:

 •  Lede VARD sin overordnede investering i R&I og fasilitere utviklingen av nye prosjekt
 • Delta i utvikling og implementering av VARD sin strategi for bærekraft og digitalisering
 • Fasilitere koordinering av alle R&I-aktiviteter på tvers i selskapet
 • Støtte forretningsområders funding-aktiviteter hos interne og eksterne partnere
 • Organisere tverrfaglige team av spesialister og sette prioriteringer for forslag og løsninger til styringskomiteer
 • Overvåkning av prosjekt støttet av R&I på tvers av forretningsområder
 • Være broen mellom interne og eksterne partnere for forskning, utvikling og samarbeid
 • Budsjettansvar R&I

Bakgrunn og kvalifikasjoner

 • MSc og relevant erfaring innenfor ett eller flere av de følgende områdene:
 • Nullutslippsteknologi og energisystem
 • Elektronikk- eller kontrollsystemer
 • Maskinsystemer
 • Teknologi kvalifisering/utvikling
 • Skipsdesign
 • Innovasjon og R&D prosjektutvikling

Personlige egenskaper:

 • Trives i internasjonalt miljø
 • Klarer å holde overblikk samtidig som man evner å gå i detaljer innenfor sitt fagområde
 • Klarer å oversette visjoner til handling
 • Trives i dynamikken med kunder og salg, evner å etablere forståelse hos eksterne ressurser gjennom innsikt i eget fagområde
 • Flink mentor som anerkjenner vekst og utvikling gjennom andre
 • Du finner energi i å se muligheter i uoversiktlig landskap

Ønsker du mer informasjon om stillingen eller ønsker en uformell samtale om muligheten er du velkommen til å ta kontakt med våre rådgivere i Yapril AS; Kariann Sandvik mob. 47635720 eller Espen Sundgot mob 91385786.

Vice President Research & Innovation provides advice and support on key client accounts relating to their growth and development. You have an in-depth understanding from design through analysis to final insights and recommendations. You have a keen eye on the commercial side of the role, as well as always focusing on sustainability. Our ideal candidate is an innovative thinker possessing both drive and intelligence, with a passion for matching science with insight to provide actionable solutions.

 Key responsibilities:

 • Lead VARD´s overall investment in R&I and facilitate development of new projects
 • Take part in development and implement VARD´s strategy for sustainability and digitalization
 • Facilitate coordination of all R&I activities across VARD and towards Fincantieri
 • Support business areas in funding activities towards internal and external partnerships
 • Organize interdisciplinary specialist teams and set priorities for suggestions and solutions to steering committees
 • Surveillance of R&I supported projects across busines areas
 • Be the link to both internal and external partners for research, development and collaboration
 • Responsible for R&I`s overall budget

 Qualifications and background:

 • MSc and relevant experience in one or several of the following areas:
 • Zero emission technology and energy systems
 • Electronics or control systems
 • Machine systems/Machinery
 • Technology development/qualifications
 • Ship design
 • Innovation and R&D project development

 Personal Core Competencies:

 • Thrives in international relations
 • Manages to keep focus along longer lines and at the same time capable of discussing details in subject areas
 • Translate visions to actions
 • Enjoys collaboration with customers and sales, providing understanding to external resources through shared insight from your own area of profession
 • High capabilities in mentoring, recognizing growth and development through colleagues and team
 • Finds energy in identifying opportunities in scattered landscapes

If you want more information about the position or want an informal conversation about the opportunity, you are welcome to contact our advisers at Yapril AS; Kariann Sandvik mob. 47635720 or Espen Sundgot mob 91385786.

Arbeidsgiver: Vard Group AS
Stillingstittel: Vice President Research & Innovation
Søknadsfrist: 11.08.2021
Arbeidssted: Ålesund
Spørsmål om stillingen
 
Espen Sundgot

Management Consultant, Yapril As

Kjell Morten Urke

Senior Vice President Design & Engineering, Vard Group AS

Vard Group AS

VARD er et av de ledende selskapene i verden innen design og bygging av spesialiserte fartøy. VARD har totalt syv skipsverft; tre i Norge, to i Romania, et i Vietnam og et i Brasil. I tillegg har VARD en rekke spesialselskaper innen design og engineering, elektro, rørsystemer, innredning og håndteringssystem. Hovedkontoret ligger i Ålesund. Vi har ca 8,200 ansatte på tvers av våre lokasjoner i Norge, Romania, Brasil, Vietnam, Singapore, Kroatia, Italia, India, Canada, USA, Polen, Estland, Chile og Storbritannia.

VARD is one of the major global designers and shipbuilders of specialized vessels. VARD operates seven shipyards as well as specialized subsidiary companies in the areas of design, electro, piping, accommodation and handling systems. Our head office is located in Ålesund, and we have approximately 8,200 employees working in Norway, Romania, Brazil, Vietnam, Singapore, Croatia, Italy, India, Canada, the US, Poland, Estonia, Chile and the UK.

Yapril – VARD – Vice President Research & Innovation