Ledige stillinger

Har du brennende interesse og kompetanse innen fagfeltet friluftsliv, infrastruktur og fysisk aktivitet?

Daglig leder Midtre Hålogaland friluftsråd

Midtre Hålogaland friluftsråd søker en samfunnsengasjert leder med brennende interesse og
kompetanse innen fagfeltet friluftsliv, infrastruktur og fysisk aktivitet. I tillegg er det behov for god kjennskap til det politiske landskapet.  Daglig leder må brenne for friluftslivets samfunnsoppdrag som handler om å arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle. Daglig leder er øverste leder for en felles organisasjon med 9 medlemskommuner, og er daglig leder for 4 høyt kompetente og engasjerte medarbeidere. Stillingen stiller krav til personlige egenskaper og faglige kunnskaper. Vår nye daglige leder må være en lagspiller som klarer å skape fellesskap og trivsel i sitt daglige arbeid i administrasjonen, og ut mot medlemskommunene og organisasjonene.  Erfaring og forståelse med den rollefordelingen som er mellom styret og daglig leder er en styrke. Videre er det en styre med erfaring fra frivillighetssektoren og forståelse av forholdet mellom paraplyorganisasjoner og medlemsorganisasjonene. Arbeidsgiver er Midtre Hålogaland friluftsråd.

Prosjektleder

Hovedoppgaven til en prosjektleder er å være bindeleddet mellom kunde og utvikler for å fange hvilke behov kunden har, og dernest hvordan et godt resultat best kan leveres. Evnen til å oversette kundens problemstilling til teknisk løsning er sentral, og i det ligger det å forstå forretningen og behovet til kunden, og levere løsninger med solid og varig kvalitet.

Hovedoppgaver:

 • Ta imot prosjekt fra salg, og videre kartlegge og analysere kundens behov
 • Forstå mandatet i prosjektet
 • Sette seg inn i, og forstå kundens forretning, slik at den beste løsningen Invo kan levere defineres i fellesskap
 • Lede kundes prosjekt. Ha kontroll, lytte, gi gode råd og veilede
 • Være bindeledd og partner mellom kunde og utviklere i Invo
 • Være den som finner løsninger, enten basert på egen innsikt eller med hjelp fra utviklere
 • Omsette erfaring til videreutvikling og kvalitet

Bakgrunn og kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektledelse  
 • Høyere utdannelse
 • Sterk forretningsforståelse, gjerne erfaring fra større organisasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Teknisk utdanning eller interesse; kompetanse og forståelse må være på plass
 • Sertifisering i agil prosjektmetodikk er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert beslutningstaker
 • Naturlig og lyttende leder
 • Tillitsbygger gjennom kommunikasjon og tilstedeværelse
 • Analytisk, strukturert og systematisk
 • Ansvarsbevisst
 • Selvgående, med stå på vilje

Vi tilbyr deg:

 • Å bli en del av et ungt, sosialt og fremoverlent miljø
 • Gode utviklingsmuligheter for rett kandidat
 • Konkurransedyktige betingelser

Ønsker du mer informasjon om stillingen eller ønsker en uformell samtale om muligheten er du velkommen til å ta kontakt med vår rådgiver i Yapril AS; Kariann Sandvik mob. 47635720 

Arbeidsgiver: Midtre Hålogaland friluftsråd
Stillingstittel: Daglig leder
Søknadsfrist: 10.08.2021
Arbeidssted: Narvik
Kontakt:
Roger Olsen
Daglig leder
 90500250
 roger.olsen@narvik.kommune.no
 
Helene Nilsen
Styreleder
 91245515
 helene.nilsen@tjeldsund.kommune.no

Prosjektleder ferdselsårer og infrastruktur

I bærekraftig besøksforvaltning innen friluftsliv og reiseliv er det behov for oppdaterte kartdata om infrastruktur som friluftsområder og ferdselsårer. Miljødirektoratet startet i 2019 et 5-årig ferdselsåreprosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene, der ett av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv. Tilgjengelige ferdselsårer nær byer og tettsteder er prioritert. Infrastruktur for friluftsliv/fysisk tilrettelegging er et satsningsområde, og vi søker derfor etter prosjektleder ferdselsårer og infrastruktur i et 3-årig engasjement, med mulighet for fast ansettelse. Arbeidsgiver er Midtre Hålogaland friluftsråd.

Arbeidsoppgaver

– Gjennom systematisk kartfaglig arbeid fremskaffe grunnlagsdata til besøksforvaltning og ulike planer, samt gjøre fysisk infrastruktur for naturopplevelser og friluftsliv synlig

– Bidra til å oppdatere og kvalitetssikre grunnlagsdata for stier og turruter, gjennom oppdatering i ulike kartbaser

– Koordineringsansvar/bistå medlemskommunene innen ferdselsåreplanarbeidet 

– Samarbeid med fylkeskommuner, Kartverket, frivillige organisasjoner, andre

– Søknads og rapporteringsarbeid

– Bistå medlemskommuner og frivillige organisasjoner innen fysiske tiltak tilrettelegging friluftsliv

– Videreutvikling av prosjektet tilrettelegging av naturmøteplassen med lokal kraft

– Arbeid med kartlegging av universelt utformede friluftsområder

– Supplerende deltakelse i fellesprosjekter i friluftsrådet, aktiviteter og arrangement

– Andre prosjektoppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

– Relevant høyere utdanning med vekt på geografiske informasjonssystemer og naturforvaltning

– Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse

– Kunnskaper om regionen

– Friluftsfaglig kompetanse

– Erfaring med frivillige organisasjoner

– God skriftlig og muntlig framstillingsevne

– Førerkort og bil

– Praktiske egenskaper

 

Personlige egenskaper

– Arbeide målrettet, systematisk og selvstendig

– Gode samarbeidsevner

– Engasjement for natur og friluftsliv

– Fleksibel

– Initiativrik

Vi tilbyr

– Et lite arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kollegaer

– Faglige utviklingsmuligheter

– Et landsdekkende friluft-nettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling

– Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur

– Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder

– Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes: innskudd til pensjonsordning

– Ansettelse i friluftsrådet skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 måneders prøvetid

– Det må påregnes endel reisevirksomhet. Arbeidssted vil være alle medlemskommunene, kontorsted etter avtale.

-Snarlig tiltredelse ønskelig.

-Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Roger Olsen, mobil 905 00 250, e-post: roger.olsen@narvik.kommune.no

Se ellers www.halogaland-friluftsrad.no eller www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad

Arbeidsgiver: Midtre Hålogaland friluftsråd
Stillingstittel: Prosjektleder
Søknadsfrist: 01.08.2021
Arbeidssted: Narvik

Kontakt:

Roger Olsen
Daglig leder
 90500250
 roger.olsen@narvik.kommune.no
Midtre Hålogaland – Ledige stillinger