En spennende stilling på Leknes i Lofoten er ledig. Lofoten Avfallsselskap IKS søker:

MILJØRÅDGIVER

For å styrke vårt driftsteam søker vi ny medarbeider til spennende og utviklende stilling som Miljørådgiver. 

Bransjen er i en rivende utvikling med sterkt fokus på miljø og bærekraft.  Dette medfører økte krav til å jobbe for å nå nasjonale og internasjonale miljøkrav innenfor gjenvinning og avfallshåndtering.  Dette krever at LAS har gode fremtidsrettede løsninger i sin virksomhet.

Hovedoppgaver:

 • Fagansvar for miljø og avfall
 • Rådgivning internt og eksternt
 • Drift og innovasjon
 • Miljørapportering, herunder miljøregnskap, miljørapportering, og miljøovervåking
 • Analysere kritiske momenter i produksjonen
 • Utvikling av metoder, digitale løsninger, prosedyrer, rutiner og instrukser med mer.
 • Medvirkende i drift av kontrakter (renovasjon, slam og container)
 • Medvirkende i drift av 3 miljøstasjoner og «Haugen»

Ferdigheter og kvalifikasjoner:

 • Sterk og trygg faglig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Resultatorientert og selvgående
 • Innovativ 
 • Orientert om å skape forretning
 • Strukturert
 • Utdanning fra universitet eller høgskole, gjerne innen miljøfag
 • God forståelse for teknologi og IT

LAS tilbyr:

En spennende og utfordrende stillinger i en solid og lønnsom bedrift med mange kompetansearbeidsplasser.  Bransje har en rivende utvikling og sterk vekst.  

Konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontorsted er Leknes i Lofoten.

Du kan søke ytterligere informasjon om selskapet og stillingen på www.las-lofoten.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Harriet A. Havdal i Essensi AS, tlf 477 53589, Ole Marius Rostad, tlf 915 59991 eller Gjermund Vian i Lofoten Avfallsselskap IKS, tlf 952 26004.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 15. august 2021 via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Om Lofoten Avfallsselskap IKS

Lofoten Avfallsselskap IKS ble etablert i 1990 og er et interkommunalt selskap eid av kommunene Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan. Selskapets virksomhet er innsamling, mottak og behandling av avfall og slam som utgjør ca 30 000 tonn pr. år. I selskapets resultatområde er det ca 24 000 innbyggere. Administrasjonen er lokalisert på Leknes i Vestvågøy kommune. I 2020 hadde selskapet 21 ansatte og totalomsetningen var ca. 75 mill. kr.

Selskapets kjerne-oppdrag bidrar i stor grad til bærekraft, og vi ønsker å videreutvikle selskapet i tråd med samfunnsoppdraget, i en spennende tid som kjennetegnes av stadig økende miljøfokus.

Lofoten kan tilby gode bo og oppvekstforhold og godt utbygde kommunikasjoner.  I tillegg kan Lofoten by på rike naturopplevelser med gode fiskemuligheter og en rekke anlegg for sports-, fritids- og kulturaktiviteter.

Lofoten Avfallsselskap – Miljørådgiver – Essensi