Koordinator for Salten Regionråd

Om stillingen

Salten Regionråd søker koordinator til regionrådets administrasjon. Stillingens hovedoppgaver vil være å koordinere og følge opp viktige oppgaver og prosesser i regionrådet, samt å jobbe tverrfaglig opp mot de ulike virksomhetsområdene i organisasjonen. 

Gjennom stillingen vil koordinatoren bli tatt med i ulike prosesser og bli godt kjent med kommunene i Salten og noe av det utviklingsarbeidet som skjer i regionen.

Dine hovedoppgaver vil være

 • Støttefunksjon for daglig leder og kollegaer
 • Samordning, koordinering og oppfølging av kontortjenester, herunder ansvar for bilagshåndtering, fakturering og økonomioppfølging i tett samarbeid med regnskapsavdelingen i Bodø kommune
 • Planlegging av møtevirksomhet og koordinering av styremøter og møter i Salten Regionråd
 • Sekretærfunksjoner for valgte organer og utvalg, referat/protokollskriving og annen administrativ tilrettelegging
 • Prosjektkoordinering og noe saksbehandlingsarbeid

Kunnskap, ferdigheter og evner vi søker etter

 • Relevant høyere utdannelse på Bachelor- / Masternivå
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsevner og erfaring fra å jobbe selvstendig
 • Utadvendt og kontaktskapende med engasjement og evne til å ta initiativ
 • God samfunnsforståelse og analytiske evner
 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel, men ikke et krav

Vi kan tilby

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt tverrfaglig miljø og trivelige kollegaer i nye og moderne lokaler
 • Stor frihet til å utforme egen arbeidshverdag
 • Gode muligheter til egen kompetanseutvikling
 • Mulighet til å påvirke den framtidige utviklingen i Salten
 • Lønn etter avtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning

Det vil bli lagt stor vekt på søkerens personlige egenskaper.

Dette er ei fast stilling i 100 %. Kontorsted vil være i Sjøgata 27 i Bodø.

Søknadsfrist: 28. februar 2021

Spørsmål om stillingen

Spørsmål som gjelder stillingen kan rettes til daglig leder Kjersti Bye Pedersen, tlf. 936 15 198.

Søknad sendes elektronisk via linken nedenfor, I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Om Salten Regionråd

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom de ti kommunene i Salten, hvor hovedoppgaven er å iverksette viktige regionale utviklingsoppgaver og å forene kommunene i en felles regionalpolitikk. Regionrådets administrasjon har til sammen 10 ansatte.

Salten består av de ti kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten ligger i Nordland fylke og kan by på fem nasjonalparker, lang og vakker kystlinje, Norges nest største isbre, en fantastisk skjærgård og øyrike, grotter, mektige fjell og et godt og variert kulturtilbud. 

I Salten kan du både ta del i et pulserende kultur- og byliv og ha unike naturopplevelser. Salten besitter store naturressurser og har en sterk og konkurransedyktig industri med stort potensial for videre vekst. Viktige næringer er eksportrettet og kraftforedlende industri, vannkraft, bygg og anlegg, marine næringer og skog- og landbruksnæringer, reiseliv og tjenesteytende næringer, i tillegg til offentlig sektor.

Søknadsfrist

28. februar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bodø

Koordinator Salten Regionråd – Jobbnorge