Arkivtjenesten
Er du en person med futt i som liker å jobbe med arkiv?

Arkivmedarbeider

Da vil du kanskje trives sammen med oss!

Lurøy kommune har sentral arkivtjeneste og lyser nå ut stilling som arkivmedarbeider. Arkivtjenesten er underlagt sentraladministrasjonen og består av 2 arkivmedarbeidere pluss arkivleder. Tjenesten er lokalisert til Lurøy rådhus på Onøy.

Arkivtjenesten tilbyr i hovedsak service til administrasjonen og til innbyggerne våre. Arbeidet er variert og arbeidshverdagen er faglig interessant, travel og trivelig.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig arkivarbeid som for eksempel postbehandling, journalføring, skanning, kvalitetssikring og utlegging av offentlig postjournal
 • Informasjon via kommunens informasjonskanaler
 • Brukerstøtte for ansatte som bruker sak-/arkivsystemet
 • Videreutvikle retningslinjer og rutiner for arkiv
 • Sørge for at arkiv og saksbehandling er i samsvar med lover og retningslinjer
 • Dokumentbehandling/systematisering og klargjøring for deponering til Arkiv i Nordland
 • Merkantile oppgaver, bla. besvare kommunens hovedtelefonnummer, bevertning til møter og oppgaver i forbindelse med valg

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på høyskolenivå innen arkiv og dokumentbehandling
 • Ønskelig med erfaring fra arkivarbeid, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • Kjennskap til lov- og regelverk innen arkiv og offentlig forvaltning
 • Kjennskap til Noark-baserte sak-/arkivsystemer, vi benytter Elements
 • Digital kompetanse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring og praksis kan kompensere for formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner
 • Faglig engasjert, ansvarsbevisst, strukturert og fleksibel
 • Stor arbeidskapasitet og takler høyt arbeidstempo
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og ikke være redd for å ta på seg nye oppgaver
 • Evne til å jobbe i team og selvstendig
 • Positiv og serviceinnstilt, gjerne en person med litt futt i
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • En utfordrende og meningsfull jobb i en organisasjon i utvikling sammen med dyktige og motiverte medarbeidere
 • Deltakelse i teamarbeid med medarbeidere og ledelse
 • Lønn i henhold til kvalifikasjoner og gjeldende lov- og avtaleverk
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og ev barnehageplass
 • Innmelding i KLP – Kommunal Landspensjonskasse – som har veldig gode vilkår vedr pensjon, lån og forsikringer
Søknadsfrist:
10.12.2023


Arbeidssted:
Onøyveien 14
8766 Lurøy

Lurøy kommune

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima. Les mer her

Arkivmedarbeider – Lurøy kommune