Seksjon arkiv har ledig stilling

Rådgiver/spesialkonsulent (prosjektleder)

Som rådgiver/spesialkonsulent/prosjektleder ved seksjon arkiv får du en sentral rolle med å bidra til effektivisering, digitalisering og robotisering på en måte som utvikler fylkeskommunens fremtidige funksjoner i samsvar med både interne og nasjonale mål.  
Seksjonen har totalt 25 ansatte fordelt på våre kontorer i Steinkjer og Trondheim. Arbeidssted vil være Steinkjer eller Trondheim. Det forventes imidlertid at du har tilstedeværelse på begge arbeidsstedene, så noe reising må påregnes.

Seksjonen skal ivareta blant annet følgende oppgaver: 

 • Fagansvar og daglig driftsansvar for fylkeskommunens arkivvirksomhet
 • Informasjons- og opplæringsansvar overfor ansatte i fylkeskommunen
 • Utarbeide og vedlikeholde planer og rutiner for arkivfunksjonen
 • Utviklingsoppgaver knyttet til arkivfunksjonen og de tekniske løsningene, med særlig fokus på effektive arbeidsprosesser og digitalisering
 • Føre kontroll med at fylkeskommunens arkiver blir tatt hånd om i henhold til gjeldende lover og regler
 • Holde seg oppdatert på utviklingen i fagfeltet arkiv, ny teknologi og nasjonale felleskomponenter   

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse i ulike prosjekter
 • Være en viktig bidragsyter i fylkeskommunens digitaliserings- og utviklingsarbeid
 • Bidra i integrasjonsarbeid, samt kunne se og gjennomføre digitale og tekniske forbedringer i samarbeid med både interne og eksterne samarbeidsparter
 • Ta initiativ til videreutvikling og kontinuerlig forbedring i forhold til systemer, prosesser og rutiner

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet
 • Solid erfaring fra ledelse av prosjekter
 • Kjennskap til programmering og systemarbeid
 • Ønskelig med erfaring med integrasjoner, utviklings- og systemtekniske oppgaver
 • Ønskelig med erfaring og kunnskap innen offentlig forvaltning 

Personlige egenskaper

 • Du er en strukturert og initiativrik prosjektleder med gode samarbeidsevner
 • Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig
 • Du er innovativ og pådriver i digitalisering- og utviklingsarbeid

Vi tilbyr

 • En interessant stilling som rådgiver/spesialkonsulent/prosjektlede
 • Deltakelse i utviklingsarbeid
 • Engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Samarbeid på tvers i fylkeskommunen

Søknadsfrist

17.01.2021

Arbeidssted

Steinkjer eller Trondheim

Stilling

Rådgiver/spesialkonsulent (prosjektleder)

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Kari Myhre
seksjonsleder
 +47 911 12 507
 kari.myhre@trfk.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver/spesialkonsulent (prosjektleder)