Teknologiske og demografiske endringer fører til behov for ny kompetanse til voksne i arbeidslivet – vil du bidra?

Førstekonsulent/rådgiver

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk
Avdelingen har ansvar for strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver på områdene videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning,  kompetansepolitikk, voksnes læring, folkehøgskoler og utdanningsstøtte.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Lånekassen og Kompetanse Norge og et medansvar for Utdanningsdirektoratet. Avdelingen har fire seksjoner: seksjon for analyse og budsjett, seksjon for styring og utdanningsstøtte, seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning og seksjon for videregående opplæring og voksnes læring.

Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning har ansvar for å mobilisere kompetansen i den voksne befolkningen for høyest mulig yrkesdeltagelse. I tillegg har seksjonen et ansvar for fagskoleutdanningen og karriereveiledning.

Om stillingen

Norsk arbeidsliv er i stadig forandring. Behovet for ny kompetanse er stort for de som er i arbeid og for de som, av ulike årsaker, står foran en omstilling. Teknologisk utvikling og en aldrende befolkning er noe av bakgrunnen for et endret kompetansebehov. En viktig del av jobben til embetsverket i et departement er å gi statsråden og regjeringen best mulig kunnskapsgrunnlag for å ta politiske beslutninger. Som sekretariat for politisk ledelse arbeider ansatte med meldinger til Stortinget og strategier, og  samarbeider med andre departementer og eksterne aktører. 

Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning har ledig en fast stilling. Stillingen byr på utfordrende og varierte oppgaver innen hele seksjonens ansvarsområde. Det vil være oppgaver knyttet til utredning og saksforberedelse innen kompetansepolitikken og høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolefeltet). Du vil få et særlig ansvar for oppgaver knyttet til godkjenningsfeltet for utenlandsk utdanning.  Her er det både forvaltningsoppgaver og langsiktige utviklingsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i utredningsoppgaver og saksforberedelser i oppfølging av tiltak i Kompetansereformen
 • Bidra med kunnskapsinnhenting  og utredninger om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolesektoren)
 • Arbeide med ulike utviklingsoppgaver knyttet til godkjenningsfeltet av utenlandsk utdanning, herunder fagskoleutdanning, fag- og yrkesopplæring og yrkeskvalifikasjoner
 • Delta i løpende saksbehandlingsoppgaver knyttet til hele seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på masternivå  eller tilsvarende realkompetanse
 • Du har analytisk forståelse og interesse for utredninger og forståelse av komplekse sammenhenger
 • Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er omgjengelig og har meget gode samarbeidsevner
 • Du er selvstendig, grundig og trives godt med mange ulike oppgaver
 • Du er faglig engasjert, lærevillig og har stor arbeidskapasitet
 • Du tar ansvar for å drive oppgaver framover, både på egen hånd og sammen med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

For stilling som rådgiver kreves det som utgangspunkt minst to års relevant yrkeserfaring. Kandidater med kortere arbeidserfaring og nyutdannede kan søke stillingen som førstekonsulent.

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her. 

Lønn: Stillingen lønnes som stillingstittel i lønnstrinn 54 – 64 som for tiden utgjør fra kr 482 200 – 575 600,- avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas, tlf:  913 38 709, e-post: achj@kd.dep.no

Søknadsfrist

6. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID205145