Fire spennende stillinger ledig i region Midt-Norge

Eiendomskonsulenter

To faste stillinger med kontorsted Steinkjer og en fast stilling med kontorsted Røros.

Les mer her: 
Eiendomskonsulenter (198824) | Statskog SF (jobbnorge.no)

Søknadsfrist: 7. februar 2021

Utmarkskonsulent

En fast stilling med kontorsted Røros.

Les mer her:
Utmarkskonsulent (198823) | Statskog SF (jobbnorge.no)

Søknadsfrist: 7. februar 2021

Om oss

Statskog SF

er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet.

 

Hovedkontoret ligger i Namsos. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Fire spennende stillinger ledig i region Midt-Norge – Statskog – Jobbnorge