Arkivverket søker jurist med interesse for digitalisering og utvikling av tjenester

Jurist

Om Arkivverket

Arkivverket mottar historiske data fra statlig og privat sektor i Norge. Vi forvalter Norges største samling av data, og utvikler verdens første digitale plattform for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver og historiske data fra både stat, kommunal og privat sektor. Vår informasjon skal gjøres tilgjengelig for alle innbyggere i Norge, slik at de enkelt kan søke og finne det de trenger, rett i lomma.  

Samfunnets arkiver er en viktig ressurs i informasjonssamfunnet og arkiv er et fagområde i sterk utvikling. Arkivverket er derfor i ferd med å utvikle nye tjenester der vi blant annet tar i bruk kunstig intelligens og automatisering slik at brukerne våre får de beste løsningen med den mest moderne teknologien. Denne digitale transformasjonen gir opphav til nye og utfordrende juridiske problemstillinger.  

I Arkivverket jobber vi med et bredt spekter av juridiske områder knyttet til vårt samfunnsoppdrag. Vi behandler saker knyttet til personvern, forvaltningsrett, innsyn og taushetsplikt, opphavsrett og avtaleinngåelse. Etaten har i tillegg til arkivloven, faglig tilknytning til blant annet offentlighetslova, forvaltningsloven, personopplysningsloven (GDPR), åndsverkloven med mer.   

For mer informasjon se www.arkivverket.no

Om stillingen

Du vil ha en sentral rolle i Arkivverkets digitale transformasjon. Du vil jobbe tett med utviklingsmiljøene våre og ha ansvar for det juridiske i utviklingsteamene. I porteføljen vår har vi både produktteam og prosjekter som er satt sammen med tverrfaglig kompetanse for å utvikle bedre tjenester for våre brukere. Du vil få en nøkkelrolle inn i flere av disse teamene, og jobbe tett med systemutviklere, historikere, tjenestedesignere m.m. lokalisert over hele landet. Oppgaver kan bestå i utredninger, avklaring av juridiske forhold, innspill til regelverksutvikling, dialog med eksterne aktører og juridisk rådgivning til teamet.  

Vi har flere spennende prosjekter som innebærer blant annet automatisering av tjenester, kunstig intelligens og deling av data i vårt økosystem. Vi har to hovedsatsninger som er Digitalarkivet – en felles plattform for mottak og tilgjengeliggjøring av all digital informasjon som skapes i offentlig sektor og Innebygget arkivering – en prosess for automatisert lagring av informasjon som skapes i offentlige virksomheter.

Stillingen inngår i et team med flere jurister, lokalisert i Oslo, Trondheim og Tynset, som samarbeider og bistår hverandre ved behov. Teamet inngår i strategi – og kommunikasjonsstaben i Arkivverket. Stillingen er del av en større satsning på et utviklingsmiljø i Trondheim. 

Vegard Breie

Ønskede kvalifikasjoner

 • Cand.jur, eller master i rettsvitenskap
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • God kompetanse innenfor forvaltningsrett
 • Interesse for teknologi og digitalisering
 • Relevant erfaring fra arbeid med personvern (GDPR) er en fordel
 • Relevant erfaring knyttet til offentlig forvaltning, personvern og informasjonssikkerhet er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskede personlige egenskaper

 • God samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ønske om å lære noe nytt og utvikle tjenestene våre
 • Fleksibel, utviklings- og løsningsorientert
 • Gjennomføringsevne og trives med å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr

Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, et godt, samarbeidende og tverrfaglig arbeidsmiljø med dedikerte kolleger, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.  

Arbeidssted for stillingen er Trondheim. 

Stilling blir plassert i stillingskode rådgiver/seniorrådgiver og lønnes etter erfaring og kompetanse.  

Øvrig informasjon

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte strategi- og kommunikasjonsdirektør Guri K Lande på telefon: 911 77 256 eller jurist Harald Sommerstad på telefon: 977 97 401.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV, alder eller funksjonsevne.   

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.   

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no   

Søknadsfrist

29. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Arkivverket – Jurist – Jobbnorge ID 209252