Er du en dyktig jurist som motiveres av spennende utfordringer?

eller

Er du fersk, dyktig og drivende opptatt av god juss?

Vi bygger opp et nasjonalt organ for økonomisk tilsyn av private barnehager i Molde. Årlig gis det over 22 milliarder kroner i tilskudd til over 3000 private barnehager over hele landet. Vi gleder oss over å ha fått en så stor og spennende oppgave, og vi er allerede godt i gang med planleggingen. Dette er en unik mulighet til å tenke nytt rundt organisering, metode og digitale løsninger for økonomisk tilsyn. Vi jobber nå målrettet for å sikre at vi finner de beste løsningene, og rekrutterer de beste medarbeiderne til denne oppgaven.   

Rådgiver/seniorrådgiver

Vi er nå på utkikk etter tre erfarne og utviklingsorienterte jurister som vil være med i dette arbeidet. Som jurist er du faglig trygg og kan håndtere å stå i utfordrende saker. Hos oss vil du være med på et spennende oppbyggingsarbeid, og få jobbe tett på juridiske problemstillinger innenfor tilsyn og tilskudd. Du må trives i et tverrfaglig miljø hvor samarbeid i grensesnittet økonomi og juss er sentralt.    

Du vil inngå i et team med dyktige fagspesialister som allerede er i gang med oppgaven. Den nye avdelingen vil bli del av et engasjert, hyggelig og faglig sterkt miljø i Divisjon for regelverk og tilskudd. Divisjonen jobber tverrgående og har tung kompetanse innen jus, økonomi og digitale verktøy.  

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.  

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Arbeidsoppgaver

 • tolkning av lover og forskrifter 
 • veiledning og foredrag 
 • tilsyn av større private barnehagers bruk av tilskudd og foreldrebetaling, herunder utforme tilsynsrapporter 
 • saksbehandling 
 • skriftlig utredningsarbeid 
 • risikovurdering 
 • bistå inn i avdelingens og divisjonens øvrige arbeid 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap 
 • minimum 3 års relevant arbeidserfaring som jurist 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • erfaring fra rettssaker vil vektlegges 
 • god konsernforståelse vil vektlegges  
 • forvaltningskompetanse er ønskelig 
 • erfaring med tilsynsarbeid er ønskelig 

Personlige egenskaper

 • analytisk  
 • nøyaktig 
 • selvstendig 
 • god til å samarbeide 
 • stor arbeidskapasitet 
 • utviklings- og resultatorientert 
 • personlig egnet 

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), p.t kr 543.500 – 715.900 per år 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • gode faglige utviklingsmuligheter  
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse 
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling 
 • trening i arbeidstiden 
 • moderne lokaler sentralt i Molde 
Arbeidsgiver: Utdanningsdirektoratet
Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 30.07.2021
Arbeidssted: Molde
Spørsmål om stillingen
 
Marius Halvorsen

Management Consultant, Yapril As

Førstekonsulent/rådgiver

Vi ser nå etter to jurister som vil være med å på å sikre at vi har høy kvalitet i vårt arbeid. Du må gjerne være nyutdannet eller med noen få års erfaring. Vi er opptatt av at du er faglig sterk, selvstendig, og at du har en driv for å tenke nye ideer og bedre løsninger. Du må også kunne trives i en rolle med operativt tilsynsarbeid.  

Du vil inngå i et team med dyktige fagspesialister som allerede er i gang med oppgaven. Den nye avdelingen vil bli del av et engasjert, hyggelig og faglig sterkt miljø i Divisjon for regelverk og tilskudd. Divisjonen jobber tverrgående og har tung kompetanse innen jus, økonomi og digitale verktøy.  

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.  

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Arbeidsoppgaver

 • tolkning av lover og forskrifter 
 • veiledning  
 • delta i tilsyn av private barnehagers bruk av tilskudd 
 • saksbehandling 
 • skriftlig utredningsarbeid 
 • risikovurdering 
 • bidra inn i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver  

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap  
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • forvaltningskompetanse vil vektlegges  
 • erfaring med tilsynsarbeid vil vektlegges 

Personlige egenskaper

 • analytisk  
 • nøyaktig 
 • selvstendig 
 • god til å samarbeide 
 • stor arbeidskapasitet 
 • utviklings- og resultatorientert 
 • personlig egnet 

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 446.800 – 594.300 per år. For svært kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.  
 • medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • god opplæring av erfarne jurister 
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering 
 • gode faglige utviklingsmuligheter  
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse 
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling 
 • trening i arbeidstiden 
 • moderne lokaler sentralt i Molde 
Arbeidsgiver: Utdanningsdirektoratet
Stillingstittel:
Førstekonsulent/rådgiver
Søknadsfrist: 30.07.2021
Arbeidssted: Molde
Spørsmål om stillingen
 
Marius Halvorsen

Management Consultant, Yapril As

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg og læring. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte av å jobbe med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar. Les mer på udir.no

Yapril – Jurister – Utdanningsdirektoratet