Er du en dyktig og samfunnsengasjert jurist?

Førstekonsulent / rådgiver - jurist

Om stillingen

Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling. Vi har nå ledig faste stillinger og vikariat som førstekonsulent/rådgiver i vergemåls- og rettshjelpsavdelingen. Stillingene har valgfritt arbeidssted Hamar eller Oslo.

Stillingene er plassert i juridisk seksjon, som for tiden består av 14 medarbeidere, hovedsakelig med juridisk bakgrunn. Stillingene innebærer interessante og utfordrende oppgaver, i et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.

Seksjonen har blant annet ansvar for saker om vergemål, rettshjelp, og rettferdsvederlag. I tillegg fører seksjonen tilsyn med statsforvalterens saksbehandling i konkrete enkeltsaker på vergemålsområdet.

Vi ønsker engasjerte og fleksible medarbeidere som raskt evner å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver. Vi ser etter deg som er selvstendig og god på samarbeid, og som trives med et aktivt medarbeiderskap i fagmiljøer med dyktige kollegaer.

Arbeidsoppgaver

 • i hovedsak klagesaksbehandling av vergemålssaker og/eller saker om rettferdsvederlag
 • andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder, avhengig av din kompetanse og virksomhetens behov
 • bidra til å utvikle fagfeltene i virksomheten

Kvalifikasjonskrav

 • juridisk embetseksamen / master rettsvitenskap
 • et godt juridisk skjønn og selvstendig vurderingsevne
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med

 • erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne departements- eller direktoratsnivå
 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er

 • resultatorientert med høy gjennomføringsevne
 • selvstendig, strukturert og effektiv
 • engasjert og initiativrik
 • fleksibel med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr deg

  • en faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver
  • et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
  • dedikerte og dyktige kollegaer
  • muligheter for faglig vekst og utvikling i et stort juridisk miljø
  • fleksitid og trening i arbeidstiden
  • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

  Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner: Førstekonsulent (stillingskode 1408) i lønnsspennet kr 458 900 – 510 000 eller rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet kr 520 000 – 560 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Vi ønsker oss mangfold blant våre ansatte, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. SRF deltar i statens inkluderingsdugnad, og har som mål å få flere med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Ved ansettelse gjelder seks måneders prøvetid.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad på tlf. 98 68 14 14 eller seksjonssjef Tonje Alina Brynildsrud på tlf. 95 21 73 00

Søknadsprosess

Elektronisk søknad sendes via http://www.jobbnorge.no.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester, og må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Du vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig at du oppgir riktig e-postadresse i søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge.

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning er også sentral vergemålsmyndighet, og vi har etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning. Vi er sekretariat blant annet for Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag og Konkursrådet. 

SRF forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet og tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no for nærmere informasjon.

Søknadsfrist

24. mai 2021

Kommune

Hamar, Oslo

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo/Hamar

JobbNorge – Statens Sivilrettsforvaltning – Førstekonsulent / rådgiver – jurist – ID 205728