Advokat/Advokatfullmektig

Seksjon for jus og anskaffelser

Seksjon for jus og anskaffelser er i kontinuerlig utvikling og trenger dyktige medarbeidere. Seksjonen yter rådgivning og service innenfor offentlige anskaffelser og juridiske spørsmål til hele fylkeskommunen. Seksjon Jus og anskaffelse har 13 ansatte, hvorav 4 advokater. Advokatvirksomheten dekker et bredt ansvarsområde. Da en av våre advokater går over i ny stilling søker vi etter en motivert og serviceinnstilt medarbeider som evner å arbeide selvstendig og i ulike tverrfaglige prosjekter. 

Arbeidsoppgaver

Juridisk rådgivning innenfor alle fylkeskommunens ansvarsområder. Bistanden omfatter blant annet kontraktsrett (særlig entrepriserett), offentlige anskaffelser, arbeidsrett, alminnelig og spesiell forvaltningsrett, erstatningsrett, EØS-relaterte spørsmål, vegjuss, selskapsrett, tingsrett, plan- og bygningsrett.
Arbeidsoppgavene omfatter også prosessrisikovurderinger, bistand i forbindelse med rettslige tvister samt bistand i forbindelse med klager til KOFA.  Det er også mulighet for prosessoppdrag.
Arbeidsoppgavene tilpasses kontinuerlig fylkeskommunens behov.

Kvalifikasjoner

  • Juridisk embetseksamen eller master i Rettsvitenskap
  • Relevant erfaring fra fylkeskommunens ansvarsområder vil vektlegges

Personlige egenskaper

Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode samarbeidsevner, er analytisk, fleksibel, utadvendt og kan jobbe både selvstendig og i team.
 
Vi tilbyr

Utfordrende, allsidige, interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et bredt kontaktnett mot interne og eksterne brukere og leverandører. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Valgfritt fast kontorsted, enten Statens hus i Trondheim eller Fylkets hus på Steinkjer.

Søknadsfrist

14.03.2021

Arbeidssted

Trondheim / Steinkjer

Stilling

Advokat/Advokatfullmektig

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Ellinor Nossum
Seksjonsleder Jus og Anskaffelser
 74 17 59 64 / 992 74 661

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Advokat/Advokatfullmektig