Administrasjonsseksjonen i Fiskeridirektoratet søker:

Jurist

Om Administrasjonsseksjonen:

Administrasjonsseksjonen ivaretar noen av de viktigste fellesfunksjonene i Fiskeridirektoratet, og er en av tre seksjoner i Administrasjonsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for informasjonssikkerhet i direktoratet, personvern og offentlige anskaffelser. Som følge av økt arbeidsmengde, søker vi nå en person som kan bidra til å styrke Fiskeridirektoratet spesielt innenfor vårt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Til stillingen vil det imidlertid også ligge arbeid innenfor andre rettsområder, herunder eksempelvis offentlige anskaffelser.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å videreutvikle arbeidet med informasjonssikkerhet i Fiskeridirektoratet
 • Utarbeide redegjørelser og vurderinger knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
 • Utforme, revidere og følge opp nye og eksisterende rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet 
 • Rådgivning til fagavdelinger, prosjekter og ansatte, og deltakelse i prosjekter der informasjonssikkerhet er berørt
 • Internkontroll, herunder bidra til å videreutvikle direktoratets internkontroll innenfor seksjonens ansvarsområder 
 • Utredning av juridiske problemstillinger, også innenfor andre rettsområder
 • Gjennomføring av offentlige anskaffelser

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Det er fordel med erfaring innenfor arbeid med informasjonssikkerhet, men dette er ikke et krav
 • Nyutdannede med interesse for informasjonssikkerhet og personvern oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Være strukturert og løsningsorientert
 • Være utadvendt og tillitsvekkende
 • Stillingen medfører kontakt med ulike fagmiljøer og krever gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger
 • Interesse for problemstillinger i grenselandet mellom jus og teknologi  

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et uformelt arbeidsmiljø
 • Store muligheter til å påvirke viktige områder i Fiskeridirektoratet
 • Gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • Fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Kontor med sentral beliggenhet på Nordnes i Bergen
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 500.000,- til 650.000,- per år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktperson:

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonssjef John Hornslien, tlf. 452 614 98.

Om Fiskeridirektoratet:

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

14. februar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Nordnes i Bergen

Jurist – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge