Har du lyst til å jobbe i et hektisk og trivelig innkjøpsmiljø i en innovativ organisasjon?

Brønnøysundregistrene trenger din kompetanse.

Seniorrådgiver innen offentlige anskaffelser

Om stillingen

Du blir en del av innkjøpsteamet i avdeling Virksomhetsstyring. Innkjøpsteamet er sentral i alle deler av innkjøpsprosessene, og bidrar i arbeidet med å gjøre gode innkjøp. Andre viktige oppgaver er å bidra i det kontinuerlige arbeidet med å forbedre rutiner. Du vil være en solid støttespiller for interne oppdragsgivere og skal lede/delta i prosjekter som omfatter større komplekse anskaffelser.

Arbeidsoppgaver

 • delta i det løpende anskaffelsesarbeidet, utarbeide anskaffelsesdokumenter, evaluere tilbud, delta i forhandlinger og etablere kontrakter
 • følge opp at anskaffelser skjer i tråd med gjeldende regelverk
 • bidra med å forbedre rutiner og digitalisere prosesser for å gi Brønnøysundregistrene gode styringsverktøy
 • bidra kontinuerlig i arbeidet med å forbedre anskaffelsesstrategien

Kvalifikasjoner

Du har

 • 5 års høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor økonomi/offentlige anskaffelser/jus/forretningsjus. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • god kunnskap om og praktisk erfaring fra gjennomføring av offentlige anskaffelser, helst innenfor IKT-området
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • du er serviceinnstilt, ansvarsbevisst og har stor arbeidskapasitet
 • du er nøyaktig i ditt arbeid, jobber målrettet og selvstendig
 • du har forretningssans, forhandlingsevne og gode analytiske evner
 • du tar initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling
 • du inngir tillit og bygger relasjoner til de du jobber sammen med

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • trening i arbeidstiden med inntil 2 timer i uka
 • splitter nye og moderne lokaler på bryggekanten i Brønnøysund med utsikt over Helgelandskysten
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Arbeidsted er ved ett av våre lokaler i Brønnøysund, Oslo eller Narvik, eventuelt hjemmekontor etter nærmere vurdering.   

Stillingen er fast og du vil bli lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 543 500-873 400, avhengig av utdannelse og kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester for å bli vurdert som søker. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. 

Ta gjerne kontakt

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med underdirektør Frode Granås på telefon 94 88 40 29 eller seniorrådgiver innkjøp Sissel Fiplingdal på telefon 915 84 436.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Arbeidssted: Brønnøysund, Narvik eller Oslo

Søknadsfrist: 1. februar 2022

kajakker i Salhussundet

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 410 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Vi gjør det enklere å forholde seg til det offentlige. Ta en titt på videoen vår.

Brønnøysundregistrene – Seniorrådgiver innen offentlige anskaffelser