Innkjøpsrådgiver

Nøkkelinformasjon

Vi søker etter en rådgiver som vil bidra til at anskaffelser gjennomføres på en god og effektiv måte i instituttet. Personen vi søker etter vil jobbe med anskaffelser og anskaffelsesfaglig tema i et bredt spekter.

Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Ås, forsøksstasjon Apelsvoll i Østre Toten, eller Holt i Tromsø. 

Stillingens hovedoppgaver

 • Lede innkjøpsprosesser, inngå rammeavtaler, planlegge og gjennomføre store og små anskaffelser i et bredt spekter 
 • Sikre at instituttets anskaffelser gjennomføres i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og er i henhold til instituttets rutiner
 • Bidra til videreutvikling og forbedringer av rutiner, prosedyrer og malverk på innkjøpsområdet
 • Gi råd og støtte for ledere og behovshavere i instituttet
 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen fagkretsen innkjøp, logistikk, økonomi, jus eller kontraktshåndtering. Bachelor innen samme fagkrets med relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kjennskap og erfaring fra innkjøp
 • Erfaring med bruk av IKT og ERP systemer
 • Gode Excel kunnskap
 • Gode norsk og engelskunnskaper

Det er en fordel om du har

 • God erfaring med KGV – konkurransegjennomførings verktøy (f.eks. Mercell), avtalesystem, e-handel og elektroniske verktøy
 • Kjennskap og erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper

 • Du er samarbeids- og løsningsorientert 
 • Du har god serviceinnstiling, er selvstendig, og tar iniativ
 • Du er utviklingsorientert og motiverende med god gjennomføringsevne
 • Du er nøyaktig, systematisk og ansvarsbevisst
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 57 – 70 (kr 516.100 – 650.300 pr. år), avhengig av utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt økonomidirektør Unni Liahjell Ellingsen, tlf 416 01 740, eller seniorrådgiver innkjøp, Børge Jensen, tlf 905 05 014. 

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, “søk stillingen”.
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju. Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om NIBIO

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Stillingen er plassert i økonomistab. Økonomistab består av innkjøp, økonomi og prosjektoppfølging, regnskap og lønn. Økonomistab er ansvarlig for innkjøp og anskaffelsene i instituttet, økonomioppfølging av instituttets prosjekter, regnskapavleggelse og ekstern rapportering, samt lønn til alle våre ansatte. 

Søknadsfrist

15. august 2021

Kommune

Tromsø - Romsa Ås Østre Toten

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Ås, Apelvoll i Østre Toten eller Tromsø

Innkjøpsrådgiver – NIBIO – ID 209061