Ønsker du å jobbe med offentlige anskaffelser i et sterkt fagmiljø med hyggelige kollegaer?

Vikariat som rådgiver/seniorrådgiver

Om stillingen

Vil du bidra til gode anskaffelser i et direktorat med et av vår tids viktigste oppdrag? Vi ser etter deg som samarbeider godt med andre, er løsningsorientert, planmessig og selvstendig i arbeidet ditt. I arbeidshverdagen din vil du få stor grad av ansvar og frihet i et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.

Stillingen vil være en del av seksjon for innkjøp (OIK) i organisasjonsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for gjennomføring av anskaffelser, operativ rettledning og støtte til avdelingene våre ved gjennomføring av anskaffelser, utvikling og drift av direktoratets innkjøpsverktøy KOA (Kontrakter og anskaffelser), og dessuten å utarbeide direktoratets politikk og tjenester innen offentlige innkjøp. Seksjonen har også ansvar for å videreutvikle og drifte en strategisk innkjøpsfunksjon og utarbeide en innkjøpsstrategi sammen med de andre etatene i den statlige miljøforvaltningen.

Seksjonen har syv medarbeidere i Trondheim og Oslo og arbeidsted for denne stillingen vil være enten Trondheim eller Oslo.

Stillingen er et vikariat med antatt varighet ut 2022.

Stillingens hovedansvarsområder

 • gjennomføre anskaffelsesprosesser
 • gi råd innenfor offentlige anskaffelser og kontraktsrett
 • følge opp kontrakter
 • holde kurs og foredrag

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har fullført mastergrad innen rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • du har gjerne erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser
 • som seniorrådgiver må du ha minimum fire års relevant arbeidserfaring
 • du har gjerne erfaring fra prosjektarbeid som prosjektleder eller -deltager
 • du må ha svært gode muntlige og skriftlige formidlingsevner i norsk

Egenskaper

 • du samarbeider meget godt med ulike mennesker og fagmiljøer og jobber dessuten godt selvstendig
 • du forstår egen rolle i en stor organisasjon og organisasjonens behov
 • du håndterer uventet arbeid på en fin måte og jobber godt under korte frister
 • du er en pådriver og leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientert, strukturert og engasjert

Vi tilbyr

 • vikariat med antatt varighet ut 2022, som rådgiver med lønn fra kr 483 700 (ltr 53) til kr 594 300 (ltr 65) eller seniorrådgiver med lønn fra kr 543 500 (ltr 60) til kr 677 600 (ltr 72) etter erfaring og kvalifikasjoner
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er innkjøpssjef Finn-Øyvind Langfjell på telefon 906 23 621. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Ingrid Krohn-Hansen i seksjon HR og utvikling på telefon 988 07 145.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 41-2021 OIK

Søknadsfrist: 9. august 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet.

Søknadsfrist

9. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Helsfyr i Oslo eller Brattøra i Trondheim

Rådgiver/seniorrådgiver – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208568