Jobber du i dag innen forsikring? Eller er du nyutdannet og ønsker en karriere i forsikringsmegling?

JUNIOR FORSIKRINGSMEGLER (Account Manager)

Vi i Lockton opplever at stadig flere klienter etterspør bistand når de møter utfordringer i forsikringsmarkedet. For å møte denne etterspørselen søker vi nå nye medlemmer til vårt Financial Lines team. Som Account Manager (junior forsikringsmegler) hos oss vil du vil være medlem av et team med spesialkompetanse, et stort nettverk og en sterk samarbeidskultur. Du vil bli kjent med både store anerkjente selskaper og små start-ups, hvorav noen med unike risikoer få har møtt på tidligere. Det du vil gjøre i løpet av en arbeidshverdag vil være svært viktig for dine kunder, og tempoet er høyt.

Kundens behov er alltid vårt hovedfokus og for best å kunne dekke dette må vi være kreative, kjenne forsikringsmarkedet og rammene rundt bedre enn noen andre, både lokalt og internasjonalt. Hos oss vil du få ansvar tidlig samtidig som du vil få tilgang på kunnskap som finnes både på kontoret og i vår internasjonale organisasjon.

Vi tror på faglig spisskompetanse og god forretningsmessig forståelse i møte med våre kunder. Om du ønsker å utvikle deg på disse områdene og bidra til bedre risikooverføring for våre kunder så vil vi gjerne høre fra deg. Hos oss vil du i stor grad kunne ta ansvaret for din egen fremtid som forsikringsmegler, og du vil få anledning til å gjennomføre forsikringsmeglerautorisasjon på BI.

ARBEIDSOPPGAVER

  • Daglig kundekontakt på alle nivå og typer oppgaver.
  • Forberede anbudsdokumentasjon for utsendelse til forsikringsmarkedet, hvor vi setter særlig høye krav til nøyaktighet.
  • Løpende kontakt med forsikringsselskapene.
  • Utarbeidelse av tallgrunnlag for analyse og rapportering til både kunder, forsikringsselskaper og andre formål.

KVALIFIKASJONER

  • Åpen for nye utfordringer på tvers av en spennende organisasjon
  • Strukturert, systematisk og grundig
  • Selvstendig og selvgående, og evner å sikre fremdrift av oppgaver
  • Kommuniserer åpent og direkte

Stillingen innebærer interesse for og nysgjerrighet på våre verdier, ambisjoner og mål for utvikling. Du må kjenne deg igjen i verdiene basert på «The golden rule». Vi praktiserer disse verdiene hver dag.

Du har utdanning på minimum bachelor nivå.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Rune Frøyslie, De4 Search & Consulting AS, telefon 402 82 150.

Vi behandler søknader fortløpende.

Lockton er verdens største privateide forsikringsmeglerfirma og er representert i mer enn 130 land.

Lockton Companies AS ble etablert i 2011 og er en spesialisert rådgiver innenfor forsikring knyttet til anvarseksponering og øvrige operasjonelle risikoer.

JUNIOR FORSIKRINGSMEGLER ( Account Manager) – Lockton – de4