Linstow rigger for videre vekst

Linstow har klare mål om fortsatt vekst i Norge, og styrker teamet sitt ytterligere med to stillinger:

Forretningsutvikler helse

Konsernregnskapssjef

 

Søknadsfrist: Snarest

Steder folk har lyst til å bo, jobbe
og møtes

Vi vet at bygg påvirker livskvalitet, samhandling og samfunnsutvikling. Som heleid selskap av A. Wilhelmsen AS har vi et langsiktig perspektiv, og jobber hele tiden med å videreutvikle bygg og steder til beste for kunder, brukere og miljøet. Det innebærer blant annet at vi utvikler og implementerer nye konsepter gjennom hele livsløpet, tilrettelegger for god sammensetning av leietakere og implementerer ny teknologi og løsninger som øker verdi. I tillegg jobber vi med Sintef for å utvikle tiltak som kan gi økt inkludering og aktivitet – uansett livssituasjon, alder og funksjonsevne.

Linstow har lang erfaring med å utvikle attraktive bygg, bydeler og destinasjoner. Vi setter sammen fler-faglige team for å utvikle løsninger der mennesker og miljø står i sentrum. Våre medarbeidere har vært sentrale i utviklingen av blant annet Aker Brygge, Bjørvika, Deichman, Nasjonalmuseet og Fornebu. I utlandet har vi skapt attraktive hoteller og destinasjoner blant annet i Riga og Tallin.

Målet er å skape verdi både for enkeltmennesker – og samfunnet som helhet.

Vi bidrar til å skape god livskvalitet og gode samfunn

  • 30 personer i Linstow AS
  • Verdi eiendomsportefølje: 15 MRD NOK
  • Eiendomsportefølje:
    • Norge: 165.000 kvm
    • Konsern (inkludert Norge): 550.000 kvm
    • I tillegg kommer utviklingsmuligheter med 800.000 kvm

Forretningsutvikler helse

Bygg og steder påvirker både folks liv og samfunnsutviklingen. Det gir oss som utvikler eiendom et særlig ansvar.
Vår ambisjon er å utvikle steder folk har lyst til å bo, jobbe og møtes – uavhengig av livssituasjon og
funksjonsevne. Målet er å skape økt livskvalitet og bedre folkehelse gjennom måten vi utvikler og bruker eiendom.

Nettopp derfor har Linstow etablert Helse som et eget forretningsområde. Satsingen omfatter foreløpig
helsefremmende stedsutvikling, nye boformer og kombinerte helsehus.

I eiendomsprosjektene arbeider vi tett med både kommunale, ideelle og private aktører for å utvikle gode
løsninger. Vi jobber kunnskapsbasert, og samarbeider blant annet med forskningsaktører som SINTEF.

Nå oppretter vi en ny stilling som forretningsutvikler, som skal være pådriver for å innlemme helse i
selskapets eksisterende forretning, samt utvikle nye forretningsmuligheter innen helserelatert
eiendomsutvikling.

Stillingen rapporterer til Hege Hidle Aaser som er direktør for Linstow Helse.

Vi ser etter deg som har erfaring med eiendom og gjerne jobbet med utvikling, kommersialisering og
kunderettede prosesser. Det er en klar fordel om du har erfaring fra å være prosessleder – eksempelvis drive prosjekter i tidligfase, men du trenger ikke å ha vært prosjektleder i gjennomførings-/byggefasen.

Du må kunne jobbe selvstendig, håndtere mange baller parallelt og jobbe tett med både interne og eksterne
interessenter. Du må like å jobbe i team, og eksempelvis sørge for at prosjektavdelingen får gode løsninger som er mulig å implementere, at markedsavdelingen ser det kommersielle potensialet og bidra konseptuelt til at
leietakere blir satt sammen på en best mulig måte.

Hvorfor Linstow?
Linstow har flere eiendommer og utviklingsprosjekter i helseporteføljen. Porteføljen består av både bygg i drift
og stedsutviklingsprosjekter. Linstow eier for eksempel Romerike helsebygg, Norges største helsehus på Lillestrøm, som skal utvides og videreutvikles, og pilotprosjektet Runni i Nes kommune der vi sammen med
kommunen utvikler et område med nye omsorgsboliger og boformer. Linstow har også et stort byutviklingsprosjekt på Adamstuen i Oslo som skal bli et foregangsprosjekt innen helsefremmende byutvikling.

Vi er en solid arbeidsgiver som verdsetter kloke og engasjerte medarbeidere, og legger til rette for utvikling og vekst. Vi kan tilby spennende oppgaver innen et helt nytt felt i bransjen, og du vil få stor påvirkning på et viktig
satsingsområde for konsernet. Vi har et meget godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og sentralt plassert i nye kontorer på Adamstuen i Oslo.

GreatPeople bistår Linstow i rekrutteringsprosessen. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med;  Managing Director, Espen Steinsrud; es@greatpeople.no / +47 +47 92 41 52 27 eller Teamleder research og analyse, Christian Høie Lie; chl@greatpeople.no / +47 984 84 870 

Søknadsfrist: Snarest

Vi ser frem til å høre fra deg!

Christian Høie Lie
Teamleder research og analyse
chl@greatpeople.no
+47 984 84 870

Espen Steinsrud
Managing Partner
es@greatpeople.com
+47 924 15 227

Konsernregnskapssjef

I Linstow går vi på jobb for å skape steder der folk har lyst til å bo, jobbe og møtes. Vår ambisjon er å bidra til god livskvalitet – og gode samfunn, og vi har lang erfaring med å utvikle attraktive bygg, bydeler og destinasjoner.

Vi setter sammen fler-faglige team for å utvikle konsepter – og løsninger der mennesker og miljø står i sentrum. Vi vet at bygg påvirker livskvalitet, samhandling og samfunnsutvikling.

Som heleid selskap av Awilhelmsen har vi et langsiktig perspektiv, og jobber hele tiden med å videreutvikle bygg og steder til beste for kunder, brukere og miljøet. Målet er å skape steder som skaper verdi både for enkeltmennesker – og samfunnet som helhet.

I Linstow handler eiendom om å bidra positivt til vekst og utvikling for samfunn, nabolag og hver enkelt av oss. Bygg påvirker oss, og vi tar derfor et utvidet bærekraftsansvar med oss i både nye og eksisterende eiendommer.

Vi søker en konsernregnskapssjef, og vi tror det kan være deg.

Vi ser etter deg med solid erfaring med regnskap, skatt, mva, konsolidering og finansiell rapportering samt erfaring fra eiendomsbransjen. Du har relevant høyere utdanning, og har fortrinnsvis arbeidet med internasjonal skatt- og regnskapsrett.

Som konsernregnskapssjef vil du ha totalansvaret for konsernets regnskap, finansielle rapportering
og økonomistyring. Du vil ha et særskilt ansvar for konsolidering av regnskap for våre heleide selskaper i Baltikum og Norge, samt våre deleide konsern. Vi rapporter etter både NGAAP og IFRS. Videre vil du ha ansvaret for internkontroll og regulatorisk rapportering. Du vil også ha det overordnede ansvaret for videreutvikling av våre økonomisystemer og forbedring av eksisterende og nye styringsverktøy. Du vil ha et lederansvar for vårt regnskapsteam i Norge og jobbe tett med våre utenlandske økonomiavdelinger. Konsernregnskapssjefen rapporter til CFO.

Som person trives du med å ha ansvar og lede andre mennesker, og kan identifisere deg med våre verdier, visjoner og mål. I tillegg er du fremtidsrettet, har god forretningsforståelse og et kommersielt tankesett.

Hvorfor Linstow?
Linstow har lange tradisjoner og et høyt investeringstempo den siste tiden gjør at vi nå vokser raskere enn på veldig mange år. I Linstow jobber vi med de mest spennende utviklingsprosjektene i bransjen. Med en eiendomsportefølje på 15 mrd fordelt på 550 000 kvm har vi en sterk posisjon i markedet. Linstow har 45 datterselskaper i Norge og utlandet. I tillegg har Linstow eierandeler i flere store, deleide konsern som Oslo S Utvikling, Bergen Lufthavn Utvikling og Agnes Utvikling. Linstow er ansvarlig for regnskapsførsel i alle de deleide konsernene. Vi er 30 ansatte i Oslo og nesten 1 000
ansatte i konsernet.

Linstow er en solid arbeidsgiver som verdsetter kloke og engasjerte medarbeidere, og legger til rette for utvikling og vekst. Vi har et meget godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og er sentralt plassert i nye kontorer på Adamstuen i Oslo.

GreatPeople bistår Linstow i rekrutteringsprosessen. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med; 
Recruitment Partner, Sigurd A. Leirvaag; sal@greatpeople.no / +47 911 67 523 eller
Senior Researcher, Anne-Sophie Tvegård; ast@greatpeople.no / +47 988 76 850 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Sigurd A. Leirvaag
Recruitment Partner
sal@greatpeople.no
+47 911 67 523

Anne-Sophie Tvegård
Senior Researcher
ast@greatpeople.com
+47 988 76 850

Dersom disse stillingene ikke passer for deg og du er interessert i andre stillinger, kontakt oss HER

Vi gjør rekruttering enklere. Vi hjelper ledere realisere strategier ved å gjøre rekruttering enklere.

Bedre rekruttering gjennom GreatPeople
GreatPeople er eksperter på rekruttering av de fremste spesialister og ledere. GreatPeople kombinerer ekspertise med innovative løsninger og ny teknologi for å komme i dialog med de aller beste raskere. Vi skreddersyr løsninger for etablerte konsern, startups og selskaper i sterk vekst, enten du søker den ene eksperten på teamet eller ønsker å ansette et helt team.

Forretningsutvikler helse – Regnskapssjef – Linstow – Great people