Juridiske rådgivere

Vil du jobbe med selskapsrett og tinglysning i ett av Norges største selskapsrettslige miljø?

Om Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Om stillingen
Avdeling for Registerforvaltning har over 200 medarbeidere. Vi har blant annet ansvar for landets viktigste næringslivsregistre: Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, Løsøreregisteret, Regnskapsregisteret og Konkursregisteret.

Vi har ledig to faste stillinger som juridisk rådgiver. Du blir med i et stort juridisk miljø på et høyt faglig nivå, hvor du vil få varierte og utfordrende oppgaver.

Arbeidsoppgaver 

 • juridisk rådgivning overfor finansinstitusjoner, advokater, revisorer, selskaper, offentlige etater og privatpersoner
 • utredningsarbeid, regelverksutvikling og klagesaksbehandling
 • prosjektarbeid, blant annet rettet mot elektronisk forvaltning og implementering av lovendringer i registersystemer       
 • mulighet for internasjonalt arbeid
Ronny og Trine

Kvalifikasjoner
Du må ha

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • spesialisering innen selskapsrett, EU/EØS-rett eller rettsinformatikk vil bli lagt vekt på
 • gjerne relevant erfaring, men også nyutdannede er velkommen til å søke
 • god formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • du må ha interesse for samspillet mellom jus og teknologi 
 • du må være løsningsorientert og positiv til nye utfordringer
 • du må ha stor arbeidskapasitet
 • du må arbeide selvstendig og målrettet men også ha gode samarbeidsevner og fungere godt i tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • en variert arbeidshverdag med et bredt spekter av juridiske fagområder
 • ungt juristmiljø med gode faglige diskusjoner og oppfølging
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingen er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 496 100 – 615 900, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt
Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser.

For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV og vitnemål/attester til søknaden for å bli vurdert som søker.

Ta gjerne kontakt
Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med underdirektør Aina Melstein tlf 415 17 360.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Omfang
Heltid (2 stillinger)

Varighet
Fast

Arbeidssted
Brønnøysund

Søknadsfrist: 7. oktober 2020

Se vårt nye flotte bygg

Høsten 2021 flytter vi inn i nytt og moderne bygg på kaikanten i Brønnøysund.

Brønnøysundregistrene – Juridiske rådgivere