Dine IT-kunnskaper kan bidra til en mer bærekraftig verden – vil du være med?

Systemutvikler

Nøkkelinformasjon

Brenner du for smart bruk av IT og ønsker deg en jobbhverdag der mattrygghet og bærekraftig ressursforvaltning står sentralt? Vil du jobbe sammen med oss i et tverrfaglig miljø som gir muligheten til å følge IT-systemer hele veien fra idé til drift?

Du vil da jobbe med digitalisering, databaser og internett-tjenester. Du får det tekniske ansvaret for enkelte av de fagspesifikke IT-systemene innenfor landbruksøkonomiske undersøkelser og informasjon om bevaringsverdige raser av husdyr.

Divisjon kart og statistikk samler inn, forvalter, bruker og formidler store mengder informasjon om ressursene knyttet til norsk landbruk. Vi har fokus på arealer og økonomi. Nå har vi behov for enda mer IT-systemutviklerkompetanse i dette arbeidet.  Hos oss vil du få muligheten til å utvikle deg i godt arbeidsmiljø sammen med både IT-eksperter og eksperter på andre områder.  Vi setter kompetanseutvikling av egne medarbeidere i høysetet.

Arbeidssted er være  Ås, Bergen eller Trondheim.

Stillingens hovedoppgaver

 • Ansvar for fagdatabasen for totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket
 • Videreutvikling og drift av IT-systemer for driftsgranskinger i jord- og skogbruk
 • Ansvar for fagdatabase for bevaring av norske storferaser
 • Delta i utvikling, drift og vedlikehold av andre fagspsifikke IT-systemer i divisjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i informatikk- / IT-fag eller relevant erfaring i kombinasjon med bachelorgrad i informatikk- /IT-fag
 • Kunnskap om systemarkitektur og forvaltning av data
 • Erfaring med relasjonsdatabaser og SQL
 • Erfaring med programmering, fortrinnsvis i Java eller Python
 • Gode muntlige og skriftelige kunnskaper i norsk (skandinavisk)

Det er en fordel om du har

 • Kjennskap til norsk offentlig forvaltning
 • Kjennskap til landbruksøkonomi, ressurskartlegging eller geomatikk
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig i team
 • Erfaring som full stack utvikler
 • Erfaringmed Oracle eller PostgreSQL
 • Gode engelskkunnskap

Personlige egenskaper

 • Løsningsfokusert og selvstendig arbeidsstil, men samtidig evne og like å dele kompetanse med andre
 • Nysgjerrig tilnærming til eget og andres fagområder – like å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 eller senioringeniør kode 1181 lønnstrinn 56-74 (kr 507.600  – 702.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.  

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt leder for Avdeling geomatikk, Ingvild Nystuen, telefon 902 49 768.

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, “søk stillingen”.
Vitnemål  fra høyere utdanning og attester fra intill to siste arbeidsforhold legges ved søknaden elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.
Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Pushmann og Svendgård-Stokke

Om NIBIO og avdelingen

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Kart og statistikkdivisjonens kjernekompetanse er  økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.

Avdeling Geomatikk har primært ansvaret for de tekniske aspektene i arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen hvor NIBIO er en av samarbeidspartene. Avdelingen fungerer som en IT-utviklingsavdeling for hele divisjonen. Avdelingen deltar også som pådriver og koordinator i instituttets arbeid med å realisere IT-strategiene for det offentlige. 

Søknadsfrist

15. september 2021

Kommune

Bergen, Trondheim, Ås

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

NIBOs lokaler i Ås, Bergen eller Trondheim

Systemutvikler – NIBIO – Jobbnorge – ID 210151