Vil du bli en del av vår spennende innovasjonslab?

Kan du håndtere store datamengder, liker å kode og har lyst på en jobb med stor frihet midt i Oslo sentrum? Da må du fortsette å lese.

Hovedkontoret skal nå ansette en Data scientist som vil delta i prosjekter innen data science, maskinlæring og datavisualisering. Vi legger vekt på smidige arbeidsprosesser og korte beslutningsveier.

Som Data scientist vil du være ansatt i Riksrevisjonens innovasjonslab. Dette er spydspissen for teknologiorientert utvikling i Riksrevisjonen, og består av fem kompetente personer med bakgrunn i samfunnsfag og fysikk. Innovasjonslaben jobber eksperimentelt og utforskende og et av deres motto er «vi automatiserer kjedelige ting, så du får bedre tid til morsomme ting».

Innovasjonslaben har stor frihet og er svært ubyråkratisk organisert, der fokus er på å lage noe håndfast. «The Agile Manifesto» er således en inspirasjon mht. hvordan vi jobber. 

Riksrevisjonen er et av de største analysemiljøene i staten med rundt 450 ansatte. Som ansatt i Riksrevisjonen jobber du på vegne av Stortinget, og sjekker om staten gjør det Stortinget har bestemt. 

Arbeidsoppgaver:

 • tilrettelegge, tilgjengeliggjøre og analysere strukturerte data, data fra ERP-systemer og andre større datamengder.
 • utvikle løsninger for automatisert datahåndtering og analyse
 • innføre nye analysemetoder i revisjonsarbeidet, inkludert metoder basert på maskinlæring/kunstig intelligens og process mining.
 • utvikle webapplikasjoner
 • jobbe med løsninger for datavisualisering

Kvalifikasjoner

Utdanningskrav: 
Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå

Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.

Ønskelig:

Mastergrad er ønskelig

Det er også ønskelig med formalkompetanse innen statistisk analyse og modellering. 

Krav til relevant erfaring: 

 • dokumentert erfaring med programmering i Python og/eller R
 • erfaring med håndtering av større mengder strukturerte data

Ønskelig med noe av det følgende:

 • praktisk erfaring med uttrekk av data fra ulike formater, inkludert strukturerte databaseformat og bruk av API’er
 • PaaS og serverless-tjenester, eksempelvis Azure Data Factory, Databricks eller AWS Data Pipeline
 • virtualiseringsteknologi (Docker, Kubernetes mv.)
 • NoSQL (eksempelvis Neo4J)
 • utvikling av webapplikasjoner, for eksempel i Django, R Shiny eller React
 • verktøy som benyttes i analyse av data og maskinlæring, slik som sklearn, TensorFlow eller PyTorch
 • kompetanse på maskinlæring, for eksempel bruk av klassifiseringsalgoritmer eller nevrale nettverk
 • text mining og natural language processing (NLP/NLU)
 • process mining
 • Power BI
 • Elasticsearch

 Annet: 

Arbeidsspråket er norsk, men det er også ønskelig at du har gode ferdigheter i både muntlig og skriftlig engelsk.

Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig

Personlige egenskaper
 • gode analytiske evner, samt evnen til å tilegne deg ny kunnskap om metodikk og relevante teknologier.
 • du er selvgående, kreativ og nysgjerrig. Du må også være en initiativrik person som liker å prøve ut nye ideer og evner å lære av egne feil.
 • vi søker en som kan utfordre etablerte sannheter og praksis, samtidig som du er åpen for andres perspektiver 
 • må kunne bistå og samarbeide godt med kollegaer som ikke er eksperter på data science
Vi tilbyr
 • lønn som 1436 Rådgiver fra 516.100-583.500 eller 1364 Seniorrådgiver fra 583.500-850.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte oppgaver
 • stor frihet og autonomi i arbeidshverdagen
 • muligheten til å jobbe med spennende teknologi
 • et lite, men meget kompetent fagmiljø 
 • bevisst satsning på kompetanseutvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Riksrevisjonen er en inkluderende arbeidslivsbedrift.

Vitnemål og attester legges ved søknaden.
Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles hvis ønsket om reservasjon ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontakt
Jan Roar Beckstrøm, Avdelingsdirektør, 905 61 089

Søknadsfrist: 28. november 2021

Data scientist – Riksrevisjonen