FRANTZ

Vil du jobbe med store og komplekse utfordringer i et lite team med flat struktur og raske beslutningsprosesser?

OG GEOGRAFISK FRA DER DET PASSER DEG?

Hvis ja, ønsker Rune og Ragnhild kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt. Meld din interesse.

Vi opplever en stadig økende etterspørsel etter vår teknologi og leter etter en full stack developer til vårt team.

Hvis du har bred utviklingskompetanse og en indre driv for å skape produkter, så er det deg vi ser etter! Du må kunne ta unna når det kreves og tørre bruke fagkunnskapen din til å utfordre det etablerte.

Du vil jobbe i et lite utviklingsteam og tett på våre konsulenter. Det krever at du har evne til å samarbeide: lytte og se tverrfaglige løsninger. Du vil ha stor påvirkning på egen arbeidshverdag, veivalg i teknologi og produktutvikling. Beslutninger tar vi sammen og raskt.

Om jobben

Vi har alltid vært i front, utfordret det etablerte og banet vei. Denne posisjonen skal vi beholde, samtidig som vi fortsetter vår eventyrlige økonomiske vekst. Derfor trenger vi en full stack developer med minst fem års erfaring fra arbeidslivet. Har du i tillegg erfaring fra, eller interesse for, dataanalyse, så vil vi snakke med deg.

Vi oppfordrer deg til å søke eller ta kontakt, selv om du ikke kan hake av på alle punkter under. Er du kunnskapstørst, skal vi legge til rette for faglig utvikling.

Kvalifikasjoner:

Nødvendig kompetanse: Javascript, Node.js, ASP.NET MVC og/eller Blazor Server, Web API, SQL og Entity Framework.

Kjennskap til: Unit-testing, GIT, Azure DevOps, Azure App Services

Foretrukket erfaring og/eller interesse: Azure Synapse Analytics eller kunnskap om integrasjoner mot sosiale nettverk som Meta, LinkedIn, Snap etc.

Arbeidssted:

Der det passer best for deg.

Søknadsfrist: 27. mars 2022. 

Ta kontakt for en uformell prat om stillingen og mulighetene – eller meld din interesse.

Kontakt

Har du faglige spørsmål om stillingen:
Rune Solberg
rune@frantz.no
995 19 519

For andre spørsmål:
Ragnhild Geirsdatter Nordvik
ragnhild@frantz.no
976 63 032

Om Frantz

Frantz Tech er en unik, norskutviklet teknologi for stillingsmarkedsføring. Det er markedets eneste teknologi som fungerer sømløst mellom alle sosiale og digitale kanaler og finner de passive kandidatene uansett hvor de er.

Kort fortalt har vi bygget en digital kandidatpool med strukturerte data om kandidater innen ulike fagområder. Volumet av data gjør at vi kan nå en større andel av målgruppen på en mer kostnads- og tidseffektiv måte. Sanntids effektmålinger dokumenterer stillingsannonsens effekt, benchmarker kampanjene og gir kunden mulighet til å ta datagenererte beslutninger fortløpende.

Frantz – Full stack developer