Vil du jobbe med spennende arkitekturoppgaver for departementsfellesskapet?

Løsningsarkitekt

Om stillingen:

Som løsningsarkitekt får du delta i DSS sin langtidsplanlegging av digitale tjenester.

Det vil innebære å være med i utvikling av arkitektur og målbilder sammen med de øvrige fagseksjonene i avdelingen, samt utarbeide løsningsdesign og delta i prosjekter. Vi søker etter en løsningsarkitekt som skal være med på å videreutvikle kontorets kompetanseområder og være en drivkraft innenfor sine fagfelt.

Vi ser etter deg som brenner for faget og som vil være med på å videreutvikle avdelingens evner til å levere helhetlige og funksjonelt gode løsninger for departementenes brukere og behov. Vi søker samtidig deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløfte om “sammen for fellesskapet”, og som kan være en god ambassadør for våre verdier “hjelpsom, engasjert og profesjonell”.

Her får du muligheten til å jobbe med:

 • arkitekturrådgivning og utarbeidelse av målarkitekturer
 • utarbeide løsningsarkitektur og design av helhetlige systemer og delkomponenter
 • bidra i porteføljeprosessen med ideer til forbedring og utarbeidelse av prosjektforslag
 • bidra i gjennomføringsprosjekter med design og implementering av løsninger i samarbeid med departementene, eksterne leverandører og interne avdelinger
 • være rådgiver innen videreutvikling, anvendelse og implementering av ny teknologi i ulike deler av organisasjonen
 • bidra i behovsanalyser og kravspesifisering for teknologianskaffelser

Vi søker deg som har denne kompetansen:

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på bachelornivå innen informasjonsteknologi eller tilsvarene. Relevant kompetanse og erfaring kan eventuelt erstatte kravet til utdannelse
 • Kunnskap og erfaring med Microsoft Azure
 • Kunnskap og erfaring med Microsoft 365
 • Erfaring fra design og implementering av digitale løsninger
 • Kompetanse ift. skripting (eks. PowerShell, Azure automation)
 • Har bred teknisk forståelse, er søkende og oppdatert på teknologiutvikling
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk

I tillegg er det ønskelig at du har: 

 • erfaring med kontinuerlig forbedring, smidig utvikling og prosjektgjennomføring

For å lykkes og trives i stillingen tror vi du er: 

 • serviceinnstilt, god på nettverksbygging og teamarbeid 
 • fleksibel og positiv til endringer, samt komfortabel med å ha mange varierte oppgaver
 • en som jobber strukturert og målrettet med fokus på å levere verdi og oppnå mål
 • liker å beskrive idéer og løsningsforslag
 • evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag
 • god på forståelse av brukerbehov

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold:

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr:

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her

Lønn: Stillingen lønnes som Seniorrådgiver i lønnstrinn 75-82 som fortiden utgjør fra kr 708.000 – 864.100 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå konfidensielt og autorisert.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Kontorsjef Asgeir Husum, tlf: 920 37 237, e-post: asgeir.husum@dss.dep.no

Rådgiver Ingrid Tønnessen Bergsøl, tlf: 906 62 752, e-post: ingrid-tonnessen.bergstol@dss.dep.no

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for digitale tjenester (DT) leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvar for brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene.

Seksjon for portefølje, strategi og arkitektur (PSA) har ansvar for porteføljestyring for kunder, prosjekter og tjenester. I tillegg har den ansvar for strategi og rådgivning, arkitektur og løsningsdesign, prosesstyring og innføringsledelse innenfor det digitale området.

Søknadsfrist

30. mai 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo sentrum

Løsningsarkitekt – DSS – Jobbnorge – ID203106