Vil du jobbe med informasjonssikkerhet eller cybersikkerhet i et helhetlig sikkerhetsperspektiv?

Vi søker seniorrådgiver informasjonssikkerhet og teknisk sikkerhetsrådgiver.

Søknadsfrist: 19. mars 2023

Seniorrådgiver informasjonssikkerhet

Vi har behov for å styrke vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon. Vi søker derfor etter sikkerhetsrådgiver ved Brønnøysundregistrene. I denne stillingen får du ansvar for de styrende aktivitetene innen informasjonssikkerhet i vårt styringssystem.

Du blir en del av vårt miljø for sikkerhetsstyring av informasjonssikkerhet, hvor vi på sikt vil jobbe mot en produktorientert tilnærming av sikkerhetsstyringen.

Du vil få hovedansvar for operasjonalisering av styringsprosessene innen sikkerhet. Du skal være en pådriver med å etablere et helhetlig styringssystem for tilhørende prosesser og ha fokus på kontinuerlig forbedring.

Sikkerhetsstyringen er i dag en del av virksomhetsstyringen, men det må gjøres ytterligere arbeid.

Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for det integrerte styringssystemet
 • Ansvar for prosessene for styring av informasjonssikkerhet herunder personvern og dokumentasjonsforvaltning
 • Forvalte styringssystemet og felles prosesser for ivaretakelse av informasjonssikkerhet
 • Koordinering av virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet
 • Bidra i risikostyring, gjennomføring av verdi-, skade- og sårbarhetsvurderinger
 • Bistå sikkerhetssjef i ulike oppgaver innen sikkerhetsledelse

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • 3-5 års høyere utdanning relevant for informasjonssikkerhet eller samfunnssikkerhet.
 • god kunnskap og gjerne erfaring på gjeldende regelverk som berører informasjonssikkerhet og personvern
 • god erfaring med informasjonssikkerhet i virksomheter med komplekse systemporteføljer og IT-infrastruktur
 • kjennskap til sikkerhetsmessige problemstillinger, informasjonssikkerhet, trusselbildet og risikobasert styring
 • god kjennskap til ledelse av prosesser

Det er fint om du også har

 • kjennskap til og kunnskap om anerkjent standard om informasjonssikkerhet; NS-ISO 27001/27002 og ITIL-rammeverket, men ikke et absolutt krav

Relevant erfaring med relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.

Det forutsettes at den som ansettes kan autoriseres for BEGRENSET.

Personlige egenskaper

Du må

 • ha evne til å tenke strukturert, være ryddig og ha ordenssans
 • ha evne til å omsette regelverk, rammeverk og styringssystem til praktiske løsninger og et språk folk forstår
 • ha evne til å prioritere områder som gir størst effekt
 • forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov, brukerens perspektiver og andre tilgrensende fagområder
 • ha høy gjennomføringsevne
 • være god på relasjonsbygging og samarbeid
 • ha god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode muligheter for kompetanseheving og en god stipendordning
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • kontorplass i Brønnøysundregistrenes nye bærekraftige bygg
 • trening i arbeidstiden med inntil 2 timer i uka, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingen er fast og lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 573 900-935 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Arbeidssted er Brønnøysund, men med mulighet for fjernarbeid etter nærmere avtale og behov.

Søknadsfrist
19. mars 2023

Omfang
Heltid

Arbeidsgiver
Brønnøysundregistrene

Varighet
Fast

Kommune
Brønnøy

Arbeidssted
Brønnøysund

Teknisk sikkerhetsrådgiver

Vi har behov for å styrke vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon. Vi søker derfor etter teknisk sikkerhetsrådgiver ved Brønnøysundregistrene.

I denne stillingen får du hovedansvar for å forvalte de styrende aktivitetene innen cybersikkerhet i vårt styringssystem og være virksomhetens datasikkerhetsleder. Du vil samarbeide tett med IT avdelingen og deres cybersikkerhetsteam.

Du skal være en pådriver for arbeidet med å integrere gode tekniske sikkerhetskrav i utviklings- og forvaltningsprosesser.

Som datasikkerhetsleder vil du få ansvaret for at behandling av sikkerhetsgradert informasjon i informasjonssystemer og på frittstående datamaskiner følger gjeldende regelverk.

Du blir en del av vårt miljø for sikkerhetsstyring av informasjonssikkerhet, hvor vi på sikt vil jobbe mot en produktorientert tilnærming av sikkerhetsstyringen.

Arbeidsoppgaver

 • forvalte sikkerhetsstyring av fagområde teknisk sikkerhet/cybersikkerhet
 • inneha rollen som datasikkerhetsleder i henhold til sikkerhetsloven
 • bidra i risikostyring, gjennomføring av verdi-, skade- og sårbarhetsvurderinger
 • utrede og veilede innen tekniske fagområder og bistå i utviklingsprosjekter
 • bistå sikkerhetssjef i ulike oppgaver innen sikkerhetsledelse

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • 3-5 års høyere utdanning relevant for cybersikkerhet eller samfunnssikkerhet.
 • god kunnskap og gjerne erfaring på gjeldende regelverk som berører informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og fagområdene i sikkerhetsloven
 • god erfaring med teknisk sikkerhet/cybersikkerhet i virksomheter med komplekse systemporteføljer og IT-infrastruktur
 • kjennskap til sikkerhetsmessige problemstillinger, informasjonssikkerhet, informasjonssystemsikkerhet, trusselbildet og verdi- og risikostyring

Det er fint om du også har

 • kjennskap til og kunnskap om anerkjent standard om informasjonssikkerhet; NS-ISO 27001/27002, NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, NIST- og ITIL-rammeverk, men ikke et absolutt krav

Relevant erfaring med relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.

Det forutsettes at den som ansettes kan autoriseres og sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT.

Personlige egenskaper

Du må:

 • ha evne til å tenke strukturert, være ryddig og ha ordenssans
 • ha evne til å omsette regelverk, rammeverk og styringssystem til praktiske løsninger og et språk folk forstår
 • ha evne til å prioritere områder som gir størst effekt
 • forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov, brukerens perspektiver og andre tilgrensende fagområder
 • ha høy gjennomføringsevne
 • være god på relasjonsbygging og samarbeid
 • ha god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode muligheter for kompetanseheving og en god stipendordning
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • kontorplass i Brønnøysundregistrenes nye bærekraftige bygg
 • trening i arbeidstiden med inntil 2 timer i uka, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingen er lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 573 900-935 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Arbeidssted er Brønnøysund, men med mulighet for fjernarbeid etter nærmere avtale og behov.

Søknadsfrist
19. mars 2023

Omfang
Heltid

Arbeidsgiver
Brønnøysundregistrene

Varighet
Fast

Kommune
Brønnøy

Arbeidssted
Brønnøysund

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig liten kystby sør på Helgeland med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud, og har gode kommunikasjonsmuligheter nord- og sørover.  Brønnøy kommune tilbyr gratis barnehageplass og SFO til tilflyttere. Ordningen gjelder frem til 31.12.2023.

For deg som er glad i naturen er Brønnøysund en perfekt base for å komme seg ut. Det er kort vei til flotte opplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Det er to treningssentre i byen, flere idrettslag og Nordlands største klatrehall. Her finnes små restauranter med god, kortreist mat, kaffebar med kunstutstillinger, for å nevne noe.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester for å bli vurdert som søker. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte sikkerhetssjef Olav Melteig tlf. 905 85 412 eller underdirektør Frode Granås tlf. 948 84 029.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Vi gjør hverdagen enklere for alle

Vi utvikler og drifter tjenester som gjør kontakten med det offentlige enklere.

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør kontakten med det offentlige enklere for alle. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 430 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også medarbeidere som jobber i Narvik og Oslo.

Brønnøysundregistrene – Stillinger innen informasjonssikkerhet og cybersikkerhet – [#]