Vil du være med å bygge Riksrevisjonens fremtidige dataplattform for informasjonsforvaltning?

Vi har lang erfaring med å hente inn og gjøre data tilgjengelig for analyse – og revisjonsformål. De neste årene skal vi utvikle en helt ny dataplattform for informasjonsforvaltning basert på hybrid skyteknologi.

Vil du ha en sentral rolle i dagens og fremtidens dataforvaltning? 
Da må du fortsette å lese.

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Vi har lang erfaring med å hente inn og gjøre data tilgjengelig for analyse – og revisjonsformål. De neste årene skal vi utvikle en helt ny dataplattform for informasjonsforvaltning basert på hybrid skyteknologi. Denne stillingen er opprettet for å utføre nødvendige forbedringer av eksisterende løsning og å delta i arbeidet med å bygge den nye dataplattformen. Stillingen vil få en sentral rolle i dagens og fremtidens dataforvaltning. 

Arbeidsoppgaver:
 • innhente, lagre, transformere og tilgjengeliggjøre data for analyse- og revisjonsformål, fra ulike kilder og dataformater
 • utføre nødvendig vedlikehold / forbedring av eksisterende løsning for innhenting av strukturerte / semistrukturerte data, transformasjon og tilgjengeliggjøring av
 • økonomidata for analyse- og revisjonsformål
 • være med å utvikle og forvalte en ny dataplattform
 • delta i tverrfaglige team med å utvikle dataanalyser
 • delta i kravspesifisering og evaluering av anskaffelser tilknyttet dataplattformen
 • bidra i andre utviklingsprosjekter ved behov
 • integrasjonsarbeid (CSV, JSON, XML, XSLT, REST-API)
Kvalifikasjoner

Utdanningskrav: 

Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innen relevante fagfelt. Solid og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning.

Krav til relevant erfaring: 

 • Fullstack-utvikler med minimum 3 års erfaring fra:
 • programmering/scripting (C#/NET, ASP.NET, PowerShell, Python)
 • databaseteknologi (MS SQL Server, SSAS Tabular, Oracle, NoSQL) strukturerte, semistrukturerte og ustrukturerte data
 • ELT-prosesser
 • teknologi fra minimum en av det store skyleverandørene (f.eks. Azure, AWS, Google)
 • stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå strengt hemmelig

Det er ikke et krav, men spennende om du har relevant erfaring med noe av dette:

 • systemer for logging og sporing
 • systemer for håndtering av metadata
 • sammenstilling av data fra ERP-systemer som Unit 4/Agresso, Oracle EBS og/eller SAP
 • Power BI / DAX
 • problemstillinger knyttet til personvern og anonymisering/pseudonymisering
 • gjerne kompetanse innen økonomi

Annet: 

Arbeidsspråket er norsk, men det er også ønskelig at du har gode ferdigheter i både muntlig og skriftlig engelsk.

Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig

Personlige egenskaper
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • gode samarbeidsevner og glad i team-arbeid der vi er opptatt av å dele informasjon og kunnskap
 • serviceinnstilt og fleksibel – villig til å yte det lille ekstra
 • evne til å jobbe selvstendig
 • effektiv og har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • engasjer og initiativrik
Vi tilbyr
 • lønn som 1436 Rådgiver fra 516.100-583.500 eller 1364 Seniorrådgiver fra 583.500-850.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med kolleger med høy kompetanse
 • store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring 

Er du nysgjerrig på stillingen?

Med vårt samfunnsoppdrag og den skyreisen vi skal ut på er vi sikre på at du vil få en spennende arbeidshverdag med svært kompetente kollegaer. Vi gleder oss til å høre fra deg. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Hudson Nordic, Thomas Enstad ( te@hudsonnordic.com / 92 63 54 39) eller Svein Narve Børstad ( snb@hudsonnordic.com / 91 62 90 55). Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Vitnemål og attester legges ved søknaden. Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25. 

Data engineer – Riksrevisjonen