Vil du bidra til å utvikle en spennende industriregion?

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker.

Til vår avdeling Energi & IT søkes:

Digitaliseringsleder

For å styrke vår avdeling Energi & IT søker vi en utviklingsorientert digitaliseringsleder for interessante og utfordrende oppgaver i et konsern i sterk vekst.

Som digitaliseringsleder i MIP vil du arbeide både for konsernet MIP as og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge. Stillingen inngår i ledergruppen i avdeling Energi & IT.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for operasjonalisering av selskaps digitaliseringsstrategi.
 • Identifisere digitaliseringspotensiale og gjennomføre forbedringsprosjekt i tett samarbeid med driftsorganisasjonen og kunder.
 • Delta i strategiprosesser.
 • Gi råd og støtte ved valg av teknologi og systemløsninger.
 • Holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen i markedet og bransjen for å se etter relevante muligheter og ny teknologi.
 • Overordnet ansvar for drift og utvikling av felles IKT i konsernet inkludert fibernettet.
 • Ansvarlig for og selskapets kontaktpunkt vedr. IT-sikkerhet.
 • Kundekontakt i forbindelse med utviklingsprosjekt og drift/utbygging av fibernettet.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen IT og relevant arbeidserfaring.
 • Prosjektledererfaring.
 • God teknologiforståelse med bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektiv og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi.
 • Erfaring fra organisasjonsutviklingsarbeid ved bruk av ny informasjonsteknologi.

Personlig profil

 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Forretningsmessig forståelse, med et helhetlig og langsiktig perspektiv
 • Analytisk, metodisk og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å bygge gode og effektive team i utviklingsprosjekter og -prosesser
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • En svært spennende jobb i et konsern i sterk vekst og utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted: Mo i Rana.

For spørsmål til stillingen, kontakt Direktør Energi & IT Terje Lillebjerka i MIP AS på telefon 908 23 497, eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53 589.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 6. juni via www.essensi.no.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

Selskapet er organisert i tre driftsavdelinger. Mo Industripark as er morselskapet i MIP-konsernet og har fire datterselskap: Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, MIP Industrinett AS og MIP Miljøkraft AS. MIP AS har 55 ansatte og konsernet har 118 ansatte.

Mo Industripark omfatter i dag bl.a. 108 bedrifter med omlag 2500 sysselsatte, 7,5 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er nærmere 2000 GWh. I tillegg arbeider Mo Industripark for å bli vertskap for Norges første battericellefabrikk som vil sysselsette inntil nye 1500 arbeidstagere. I Mo Industripark arbeides det også med realisering av nye grønne industrielle prosesser så som karbongfangst, bruk og lagring og hydrogenproduksjon samt tilhørende prosessindustrietableringer. Vår visjon er «Grønn Industripark i Verdensklasse»

For mer informasjon om MIP: Se www.mip.no

Mo Industripark – Digitaliseringsleder – Essensi