Vil du være med og digitalisere domstolene i Norge?

Testleder

Om stillingen

I avdeling for informasjon og teknologi (IT) har vi en ledig stilling som testleder.

Vi er inne i en spennende og krevende endringsprosess for hvordan vi utvikler digitale tjenester til domstolene i Norge. Vi har etablert et teknisk team som har ansvaret for vår felles plattform som ny kode skal leveres på. I tillegg har vi etablert 4 produktområder, som per nå støttes av 4 utviklingsteam. I løpet av året er målet å ha 6-8 utviklingsteam på plass. Utviklingsteamene vil utvikle og forvalte ny funksjonalitet for domstolene og samhandlende aktører. I denne prosessen legger vi mye ansvar på teamene i forhold til testing, noe som medfører at vi endrer våre testlederes rolle. Denne blir mer rådgivende ovenfor teamene, og vil få et større ansvar for å følge opp kvalitet i utviklingsprosessene, på tvers av teamene.

Vi ønsker nå å styrke egen kapasitet og kompetanse på testing av det tekniske området. Det betyr at vi er på utkikk etter en testleder som har god forståelse og erfaring fra mer teknisk testing av utviklingsoppgaver. Du vil arbeide både med plattformteamet og utviklingsteamene, og fungere som vår kravstiller til kvaliteten i våre bygge- og deploy prosesser. Du vil få et ekstra ansvar for hvordan vi tester sikkerhet, ytelse, integrasjoner og andre ikke-funksjonelle krav.

Stillingen er nyopprettet, og du vil arbeide i et testleder-team, som i dag består av 4 testledere, hvor 2 er faste ansatte og 2 er innleide ressurser. En av de innleide ressursene i teamet vil erstattes av denne stillingen. Endelig omfang på testlederteamet er ikke landet. Testlederteamet har ansvaret for å jobbe opp mot alle våre utviklingsteam og plattformteamet, og være en rådgiver og diskusjonspartner både på testområdet og på valg av verktøy for å effektivisere testingen. Testleder-teamet skal også bidra med bistand og rådgivning når det gjelder test av tekniske leveranser på drift og infrastruktur. For egnede kandidater vil dette også kunne falle inn under arbeidsoppgavene.

Om deg

Vi søker deg som brenner for testfaget, og som er opptatt av kvalitet i utviklingsprosesser. Vi ønsker at du skal ha god forståelse for hvordan testing av ikke-funksjonelle krav gjøres. Vi har et mål om en mest mulig automatisk bygg og deploy prosess, men vet også at enkelte ting må gjøres manuelt i en periode. Vi ønsker oss en medarbeider som har god teoretisk og praktisk kunnskap om testfaget, og da spesielt teknisk testing i utviklingen av kode. Det er også en fordel med erfaring fra testledelse i smidige utviklingsmiljøer. Vi ser gjerne at du har erfaring med å vurdere verktøy for testing og testautomatisering.

Vi forventer at søkerne har formell utdanning minimum på bachelornivå. Vi ønsker en kandidat med god teknisk kompetanse, gjerne med utviklerbakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Nysgjerrig, med evne til raskt å sette seg inn i nye systemer og løsninger.
 • Engasjert, med gode samarbeidsevner og et ønske om å dele.
 • Strukturert, med god gjennomføringsevne.
 • God på kommunikasjon og koordinering av oppgaver.

Du vil få en hektisk og interessant hverdag med arbeidsoppgaver som har stort spenn. Du må derfor ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft. Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, ha en tillitsskapende uttrykksform og prestere godt selv om tiden er knapp. Det er viktig at du kan bygge gode relasjoner.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å forbedre de digitale tjenestene til en av de viktigste samfunnsaktørene i det norske demokratiet.
 • En sentral rolle i å forbedre utviklingsprosessene våre, gjennom hyppige og automatiserte leveranser av funksjonalitet til brukerne i domstolene.
 • Ansvar for å forvalte og videreutvikle våre testverktøy.
 • En sentral rolle i å forme både innhold, metode og verktøy på ditt fagområde.
 • Jobbe i et stort fagmiljø på 40 ressurser som arbeider med domstolenes fagsystemer på IT-siden. Totalt med behovseiersiden er vi nærmere 60 personer som arbeider med dette systemområdet.
 • Jobbe i et testteam, som får spennende og utfordrende oppgaver med å bygge og videreutvikle gode testprosesser inn i våre utviklingsleveranser.
 • Lære mye nytt. Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling.


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Vi har gode og nyoppussete lokaler i Trondheim sentrum, et godt arbeidsmiljø og fantastisk lunsj. Vi arbeider hardt og fokusert, men kan tilby både sommertid og fleksible ordninger for fri og avspasering.

Med domstoler over hele landet, må noe reisevirksomhet påregnes.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til:

 • Bjørn-Are Lyngstad, seksjonssjef Applikasjoner, mobil 952 34 494
 • Ane Sigernes-Sørlie, testleder, mobil 473 73 448

Om oss

Norge har 101 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser, og er avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim, og arbeidsspråket vårt er norsk. Virksomheten er organisert i fem avdelinger, med i overkant av 100 medarbeidere.

DA legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknadsfrist

14. februar 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Dronningens gate 2, Trondheim

Testleder – Domstoladministrasjonen