Ute etter ny jobb?

Nord-Norges største IT-virksomhet​

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 350 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi.

Ledige stillinger

Vil du være leder for våre prosjektledere?

Helse Nord IKT leder en rekke regionale og nasjonale IT-prosjekter og programmer. Variasjonen i porteføljen er stor – fra tekniske infrastrukturprosjekter til innføringsløp og digitale tjenester for helsepersonell og pasienter. Vi har 15 fast ansatte prosjektledere, samt en del eksternt innleide konsulenter i samme rolle. Medarbeiderne i seksjonen jobber til daglig i ulike prosjekter og team, og samhandler bredt både i HN IKT og med våre kolleger på sykehusene. Seksjonen er vår faglige «hub» med flat struktur, hvor erfaringer og kompetanse deles.

Seksjonens nåværende leder tar nå tak i nye lederoppgaver i avdelingen. Vi ønsker oss derfor en ny kollega som kan inngå i avdelingens ledergruppe og utvikle både fagområde og medarbeidere videre. Vi tror du er utviklingsorientert og engasjert, og vi tror du har noe relevant ledererfaring slik at du både kan bistå og utfordre erfarne prosjektledere. 

Arbeidsoppgaver
 • Rekruttere, lede og bistå seksjonens medarbeidere.
 • Følge opp personal- og økonomiansvar, blant annet gjennom å styre kapasitet og bemanning.
 • Utvikle seksjonen videre, både hver enkelt og som team. Bidra i endringsledelse og kontinuerlig forbedring for å styrke avdelingens leveranser.
 • Delta i oppstart for nye prosjekter og bistå i saker og beslutninger som angår prosjektene.
 • Faglig oppfølging av eksternt innleide prosjektledere.

Arbeidsoppgavene kan tilpasses i noen grad, basert på søkers kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner

Først og fremst har du god strategisk virksomhets- og teknologiforståelse. Du evner å forankre idéer, har handlekraft til å gjennomføre, og forstår hva som kreves for å lykkes med innføringer av teknologi i store organisasjoner. 

 • Erfaring som leder, prosjektleder eller teamleder. 
 • Høyere utdanning, gjerne innen teknologi, ledelse, helsefag eller prosjektfaget. Det er en klar fordel dersom du har kunnskaper om prosjektfaget, produktutvikling eller kontinuerlige leveranser. 
 • Erfaring fra store organisasjoner er en fordel.
 • Arbeidsspråk er norsk. Søker må beherske norsk flytende, muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper

Som seksjonsleder må du evne balansere egne oppgaver med å løse utfordringer i team. Å trives i et litt hektisk miljø vil være en fordel, og uten struktur og effektiv tilnærming får du travle dager.  

 • Du har vilje til å ta ansvar og mot til å lede – også i vanskelige situasjoner.
 • Du bryr deg genuint om folk, og er relasjonelt sterk. Du har gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig. 
 • Du har god forståelse for behov og virksomhetsprosesser, og ser helhet fra kundens ståsted.
 • I denne stillingen vil personlig egnethet vektlegges høyt.

Vi vil legge vekt på lederegenskaper og interesse for å utvikle teamet videre.

Vi tilbyr
 • Landsdelens største IKT-virksomhet med gode muligheter for faglig utvikling.
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende oppgaver.
 • Et hektisk miljø med fokus på sykehusenes og pasientenes behov.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Lønn etter avtale, og gunstige pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidssted er primært Tromsø, men i særskilte tilfeller kan arbeidssted andre steder vurderes.

Kontakt

Renard Sharif Nilsen
Nestleder Tjenesteutvikling
 97732105
 renard.sharif.nilsen@hnikt.no
 
Tom Robert Lilletun Elvebu
Viseadm. direktør
 91662480
 tom.robert.lilletun.elvebu@hnikt.no

 

Søknadsfrist: 9. mai 2022

Vil du bidra til de teknologiske fremskrittene i pasientbehandlingen?

Avdeling for Infrastruktur og plattform har ansvaret for drift og forvaltning av grunnleggende IKT-tjenester i Helse Nord. Dette omfatter sentralt kjøremiljø, lagring, nettverk, databasedrift, digital arbeidsflate, lokal støtte og drifts- og sikkerhetssenteret. Vår viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift av alle våre tjenester til våre brukere i regionen. Satsingen på teknologi i helsevesenet er økende, og vi har derfor blant annet ledige stillinger innen: Plattformdrift, Lokal Støtte, Applikasjonsautomatisering, Databasedrift, Nettverksdrift og Drift- og Sikkerhetssentret.

Spesifiserer gjerne hvilke stilling(er) du primært søker, uten at dette er bindende. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver

Det vil være både forvaltning, prosjekt, drifts- og utviklingsoppgaver knyttet til flere av stillingene. Andre oppgaver innen fagfeltene, samt deltakelse i eventuelle vaktordninger må påregnes hvor stilingen krever det.

Serverdrift Linux
Helse Nord IKT eier og drifter en privat skyplattform med ca. 500 Linux servere til ulike systemer. Serverdrift Linux har ansvaret for å støtte applikasjonsansvarlig med administrasjon av serverne og ulike vedlikeholdsoppgaver.

Seksjonen søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: Linux systemdrift med følgende arbeidsoppgaver, Løsningsarkitektur og implementering av Linux løsninger i våre datasentre, 
Drift og forvaltning av Linux plattformen og relevante støttetjenester, Etablere driftsrutiner, overvåking og automatisering innenfor fagområdet, Delta som fagressurs i prosjekter der Linux infrastrukturtjenester benyttes.

Plattformdrift og Applikasjonsautomatisering
Seksjon for Digital Arbeidsflate har ansvaret for videreutvikling og drift av plattformer og applikasjonsdistribusjon på Windows-klienter, terminalserver, VDI, Android og iOS. Seksjonen søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: Applikasjonspakking, Automatisering av programvareinstallasjoner, Windows, Virtuell Desktop (VDI), Mobilitet, Android og iOS.

Lokal Støtte
Lokal Støtte drifter klienter og tilleggsutstyr i regionen. Vi er tett på våre kunder og har tilstedeværelse ved 11 lokasjoner i Helse Nord. Våre oppgaver blir mer omfattende. Vi er på jakt etter en person som kan håndtere merkantile oppgaver knyttet til forvaltning av sluttbrukerutstyr i tillegg til å bistå med IT driftsoppgaver.

Seksjonen søker etter kandidat geografisk plassert i Bodø:
○  Konsulent/ Senior Konsulent

Innen: Merkantile oppgaver sluttbrukerutstyr og drift av klienter og periferiutstyr.

Databasedrift
Seksjon for Database drifter og forvalter den moderne skybaserte databaseplattformen for Helse Nord. Seksjonen søker:

 • Senior Konsulenter

Innen: Komplekse Oracle-basert databaseløsninger, erfaring med RAC og Data Guard er en fordel. Kan også bli arbeidsoppgaver rundt MySQL og MS SQL Server


Drift- og Sikkerhetssentret (Turnusarbeid)

Drifts- og Sikkerhetssenteret er sentral i arbeidet med både tekniske løsninger, metodikk og kommunikasjon rundt IT-sikkerhet i Helse Nord. Sentret søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: 24/7 Overvåkning, respons på alarmer, beredskapskoordinering og tverrfaglig problemløsning.

Disse stillingene har et særskilt krav til høyere utdanning innen IT, minimum bachelor nivå. Arbeidssted er Tromsø.

Drift- og Sikkerhetssentret (Dagtid)Drifts- og sikkerhetssentret har et eget team som jobber særskilt med proaktiv IT-sikkerhet . Sentret søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: SIEM, CSIRT, threathunting, sårbarhetsscanning, utvikling, arbeidsflyt, visualisering av data, analyse, nettverk.

Disse stillingene har et særskilt krav til høyere utdanning innen IT, minimum bachelor nivå. 

Kvalifikasjoner
 • Utdanning innen IKT, både fagbrevnivå og høgskole/ universitet. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God forståelse for teknologi og informasjonssikkerhet.
 • Norsk er arbeidsspråk, og kandidaten må beherske dette flytende.
Personlige egenskaper
 • Du er strukturert, selvgående og ser hva som må gjøres.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper.
 • I disse stillingene vektlegges personlige egenskaper høyt.
Vi tilbyr
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende oppgaver
 • Et hektisk miljø med fokus på sykehusenes og pasientenes behov
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Opplæring, kurs og sertifisering.
 • Dyktig og engasjerte medarbeidere
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.

Arbeidssted
Arbeidssted er primært Tromsø, Bodø og Harstad, sekundært kan en av HN IKT andre lokasjoner i Nord-Norge vurderes. Avtale om fjernarbeid fra andre steder i landet kan vurderes i særskilte tilfeller. 

Tromsø, Bodø, Stokmarknes, Harstad, Sandnessjøen, Mo i Rana, Kirkenes, Gravdal, Hammerfest, Mosjøen

Kontakt
Siv Strandvold, Seksjonsleder Lokal Støtte, 991 65 580, siv.strandvold@hnikt.no

Oddne Rasmussen, Seksjonsleder Database, 913 04 641, oddne.rasmussen@hnikt.no

Kim Schjefstad, Seksjonsleder Skytjenester, 477 12 174, kim.schjefstad@hnikt.no

Roger Jentoft, Seksjonsleder Drifts- og sikkerhetssentret, 977 64 628

Pål Kristiansen, Seksjonsleder Digital arbeidsflate, 906 73 763

Søknadsfrist: 1. mai 2022

Applikasjonsplattform, Helse Nord, Helse Nord IKT

Det er økte forventninger til Helse Nord IKT på å levere mer, raskere, mer tilpasset kundebehov, og leveransene skal være sikrere. For å understøtte hyppigere oppdateringer er det etablert er stort satsingsområde hos oss på å automatisere så stor del som mulig av deployment-prosessen for sentrale systemer.

I den sammenheng er vi ute etter:

 • en engasjert teamleder som kan lede arbeidet videre.
 • en driftskonsulent som kan forvalte de tekniske løsningene knyttet til automatisering.

Målet er å gjøre HN IKT i stand til å levere ferdig konfigurerte systemer helt fra infrastruktur til brukerklar applikasjon langt raskere enn i dag. For å nå målet legges det opp til et tett samarbeid mellom leverandøren, HNIKTs driftsorganisasjon og prosjekter. Som medlem i automatiseringsteamet vil du ha en sentral rolle i dette.

I dette teamet vil du inngå i et tverrfaglig team med flere fagdisipliner representert. Dette er jobben for deg som er interessert i å være med på å bygge opp en helt ny og etterspurt tjeneste med stort faglig utbytte og som er svært nyttig for IKT i spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver

Teamlederen skal tilrettelegge for at teamet jobber for et felles mål og medvirke til at teamet jobber mest mulig effektivt. En del av jobben vil bestå i å fjerne eller minimere hindringer, samtidig som det jobbes med motivasjon, trivsel, utvikling og mestringsfølelse i teamet. I tillegg kan følgende oppgaver nevnes:

 • Koordinere aktivitetsplaner og ressurser
 • Fordele og følge opp progresjon i arbeidet
 • Forventningsavklaringer med omverdenen
 • Koordinering med andre team

Driftskonsulenten vil ha følgende oppgaver og ansvarsområder:

 • Drift og forvaltning av systemer, per tiden Octopus Deploy og Red Hat Ansible Automation Platform
 • Bidra til å utarbeide og implementere nye løsningsdesign
 • Bidra til å etablere driftsrutiner, overvåking og automatisering innenfor fagområdet
 • Delta i prosjekter
Kvalifikasjoner

For teamlederen:

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra større og komplekse IKT-driftsmiljø
 • God forståelse for informasjonssikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk

For driftskonsulenten:

 • Kjennskap til eller erfaring fra support og forvaltning av IT-løsninger, kundeoppfølging og leverandøroppfølging.
 • Har du kjennskap til ulike driftsmiljøer, både Citrix og tykke klienter er det en fordel, men vi ønsker også noen med kjennskap til utvikling, programmering og systemarkitektur
 • Erfaring fra helsesektoren er en fordel
 • God prosessforståelse er en fordel
Personlige egenskaper

For teamlederen:

 • Evne til å lede og veilede andre
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, både i teamet og ut mot kundene våre
 • Løsningsorientert og opptatt av å levere fra deg produkter av høy kvalitet
 • Forståelse for at det er en plass for “godt nok”, og en plass for perfeksjonisme
 • Engasjert, pålitelig og inspirerende
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen

For driftskonsulenten:

 • Gode samarbeidsevner
 • Du liker å dele kunnskap, også med andre ansatte innenfor andre fagfelt
 • Tydelig, strukturert og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Nye og tidsriktige lokaler
 • Kurs og opplæring innenfor relevante fagområder.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Arbeidssted
Tromsø, Bodø, Harstad

Kontakt
Morten Reintz, Seksjonsleder,  920 97 462

Søknadsfrist: 1. mai 2022

Lyst å jobbe med HN IKT sin prosjektportefølje?

I denne stillingen jobber du tett med våre prosjektledere. Sammen skal dere sørge for at prosjektene gir verdi for våre kunder, oss selv og innbyggerne i Nord-Norge. Vi forvalter en av Nord-Norges største prosjektporteføljer innenfor IKT, som spenner fra infrastruktur og sikkerhet, til innføring av nye digitale tjenester for helsepersonell og pasienter.

I porteføljekontoret utøver vi operasjonell støtte og rådgivning til prosjektporteføljen samt rapportering til ledelse og interessenter. Som prosjektadministrator hos oss vil du inngå i et veletablert team med engasjerte og kompetente kolleger. Forvent varierte og hektiske arbeidsdager der du, ut fra kvalifikasjoner, vil rådgi og støtte prosjektledere og bidra til å oppnå et felles målbilde om å levere de beste IKT-tjenestene til spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Vi bruker Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Støtte og tilrettelegge for prosjektledere og ledelse i gjennomføringen av en omfattende og kompleks prosjektportefølje.
 • Ressursplanlegging og utarbeiding av ressursprognoser for prosjektene.
 • Sammenstilling og kvalitetssikring av prosjektrapporter.
 • Annet prosjektadministrativt arbeid.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på universitets/høgskole, minimum bachelornivå, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • Svært gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
 • Overordnet kjennskap til prosjektgjennomføring og prosjektorganisering
Personlige egenskaper
 • Er fleksibel og trives med allsidige arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Evner å ha mange «baller» i lufta
 • Er strukturert, nøyaktig og serviceorientert 
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Spennende utfordringer innenfor et virksomhetskritisk fagområde
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling, sertifiseringer ol.
 • Dyktige, motiverte og kunnskapsrike kolleger
 • Fleksible arbeidsordninger, inkludert fleksitid
 • Lønn etter avtale og medlemskap i KLP som sikrer gode pensjonsrettigheter

Kontakt
Øyvind Grønvik, Seksjonsleder, 976 84 073

Arbeidsssted
Tromsø

Søknadsfrist: 1. mai 2022

Vil du være med å bedre helsetjenestene våre gjennom digitalisering? (2 stillinger)

Helsetjenesten står overfor store utfordringer i de kommende årene. En nøkkel i løse disse utfordringene er økt grad av digitalisering og bedre tjenester for både pasienter og helsepersonell. I Helse Nord gjennomføres det en rekke endringsinitiativer for å møte disse utfordringene i både nasjonal, regional og lokal regi. Seksjon for Portefølje- og arkitekturstyring i Helse Nord IKT utgjør et solid og tverrfaglig fagmiljø som bekler sentrale roller i dette endringsarbeidet. Vår hovedoppgave er å bidra til at helseregionen gjør de riktige valgene på digitalisering sett fra behovene i helseforetakene, og at vi lykkes med gjennomføring av dem. Våre medarbeidere har roller som spenner fra dybdekunnskap i tekniske IKT-prosjekter til rådgivning for regionale og nasjonale fora som beslutter de store linjene for den digitale utviklingen i spesialisthelsetjenesten. Evnen til å se helhet og sammenhenger er en fellesnevner for alle våre ansatte og disse egenskapene ser vi et økende behov når digitaliseringstakten øker. Godt lagarbeid og samspill er en forutsetning for å håndtere kompleksiteten i endringsarbeidet og nå trenger vi nye kolleger innenfor flere områder.

Vi ser nå etter personer med interesse, erfaring og kompetanse spesielt innenfor integrasjonsdomenet. I en stilling som integrasjonsarkitekt hos oss vil du jobbe med design og rådgivning for integrasjon av nye løsninger i Helse Nord. Langsiktig arbeid og faglig utvikling av tjenesten vil også være sentralt i stillingen.

Har du bakgrunn og interesse mer i retning av teknologi, prosess, informasjon og virksomhet hører vi gjerne fra deg også! For å kunne bekle en rolle som arkitekt hos oss kan du enten ha en teknologisk bakgrunn eller ha erfaring og kjennskap fra et brukerståsted, for eksempel innenfor spesialisthelsetjenesten. Du må uansett ha en interesse og forståelse for hvordan teknologi kan brukes for å understøtte prosesser i sykehusene våre. 

Avhengig av kvalifikasjoner og bakgrunn vil du både kunne rådgi beslutningstakere, bidra i prosjekter eller støtte våre tjenesteområder som arkitekt hos oss. Kompetanseutvikling og samarbeid står sentralt i seksjonen, og vår kultur for deling av kunnskap og erfaringer er høyt verdsatt blant våre medarbeidere. I utgangspunktet ønsker vi kandidater som har arbeidssted ved en av våre primære lokasjoner, men i særlige tilfeller kan fjernarbeidsavtale vurderes. I slike tilfeller vil det måtte påregnes en viss reiseaktivitet.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å styrke arkitekturstyringen i Helse Nord IKT og Helse Nord.
 • Levere arkitekturtjenester i både prosjekter og tjenesteområder i Helse Nord IKT.
 • Design og rådgivning for integrasjon av nye løsninger i Helse Nord.
 • Rådgi kunder og beslutningstakere på IKT-området.
 • Bidra til videreutvikling av tjenester og metoder innen virksomhetsarkitektur i Helse Nord.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
  • IKT-arkitektur
  • Teknologi/IKT-fag
  • IKT-utvikling
  • Prosjektledelse
  • Endringsarbeid innenfor helsesektoren
 • Svært gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
Personlige egenskaper
 • Målbevisst og opptatt av kvalitet i leveranser.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evner å kombinere et analytisk og langsiktig perspektiv med resultatfokus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye og tidsriktige lokaler

Arbeidssted
Tromsø, Bodø, Harstad

Kontakt
Øyvind Grønvik, Seksjonsleder, 976 84 073

Søknadsfrist: 1. mai 2022

Lyst å jobbe med virksomhetsstyring i Nord-Norges største IT bedrift?

Helse Nord IKT legger til grunn en helhetlig virksomhetsstyringsmodell hvor mål og strategier, organisering, styring av hovedprosesser og kontinuerlig læring og forbedring er hovedpilarer. I tillegg inngår også risikostyring og internkontroll.

Det legges økt vekt på verdikjedetenking og prosesstyring for å nå virksomhetsmålene og understøtte sykehusforetakene i Helse Nord med digitale produkter og tjenester.

Vi søker etter person til direktørens stab for å styrke arbeidet med å forvalte og videreutvikle virksomhetsstyringen i Helse Nord IKT. Stillingen er direkte underlagt stabssjef, men jobber også faglig tett opp mot administrerende direktør.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inneholder varierte og utfordrende arbeidsoppgaver som krever at du kan både jobbe strategisk og utviklingsorientert, men også resultatorientert på leveranser til rett tid. For å lykkes må du være en god lagspiller og gi profesjonell støtte til ledelsen og virksomheten for øvrig. Du må ønske å bidra til utvikling på tvers av fagområder og nivå i organisasjonen.

 • Delta i strategiarbeid, arbeid med utvikling av målbilder mv.
 • Prosessledelse i utarbeidelse av virksomhetsplan og rapporteringer.
 • Strategisk arbeid og lederstøtte
 • Planlegge, gjennomføre og videreutvikle risikovurderinger og internkontroll
 • Utredningsoppgaver og skriving/kvalitetssikring av styresaker
 • Lede eller delta i interne utviklingsprosjekter
 • Delta i forvaltning og videreutvikling av verktøysstøtte for virksomhetsstyring
 • Andre oppgaver kan legges til stillingen avhengig av kompetanse og interesser
 • Andre arbeidsoppgaver innen fagfeltet vil måtte påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning tilsvarende masternivå innen administrasjon og/eller ledelse, økonomi, IT eller tilsvarende.
 • Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis kombinert med etter- og videreutdanning 
 • Erfaring fra strategisk arbeid og lederstøtte vil være en fordel
 • Relevant erfaring med en eller flere av arbeidsoppgavene som ligger i stillingen er ønskelig
 • God muntlig fremstillingsevne og meget god skriftlig fremstillingsevne. 
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert, selvstendig, analytisk, strukturert og resultatorient
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Tenker langsiktig, ser “helhetsbildet” samtidig som du er operativ og får ting gjort.
 • Har initiativ og høy gjennomføringsevne
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

I Helse Nord IKT ønsker vi medarbeidere som tar ansvar, er fleksible og samarbeider tett om mange oppgaver. Vi ønsker oss derfor en medarbeider som kan levere på egne oppgaver og samtidig se helheten og bli motivert av å bidra utover egne primæroppgaver. Du blir en del av et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor du får være med å utvikle din egen oppgaveportefølje.

Vi tilbyr
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Kurs og opplæring innenfor relevante fagområder
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Fleksitid

Ønsket arbeidssted for stillingen er ved vårt hovedkontor i Tromsø. Helse Nord IKT har imidlertid gode løsninger og fleksible ordninger for å kunne arbeid fra andre lokasjoner og/eller hjemmekontor. Andre arbeidssteder og løsninger for stillingen kan derfor vurderes.

Kontakt
Frank Daniel Fredriksen, Stabssjef, 992 09 455

Søknadsfrist: 8. mai 2022

Vil du være med å styrke Helse Nords arbeid mot cybertrusler?

Informasjonssikkerhet er et prioritert område for Helse Nord. Som regional IKT leverandør jobber Helse Nord IKT hver dag med å utvikle, levere og opprettholde livsviktige IKT tjenester for spesialisthelsetjenesten i Nord Norge. Enhet for IKT sikkerhet i stab bidrar til å understøtte pasientsikkerheten i Helse Nord gjennom å sørge for ivaretakelsen av den helhetlige IKT-sikkerhetstilstanden.

Vi er et team som består av personell med ulik kompetanse og erfaring, og samarbeider tett med virksomhetsledelsen, egen driftsorganisasjon samt sikkerhetspersonell i helseforetakene i Helse Nord og øvrige i helsesektoren. 

Vi forsterker nå vårt team med en rådgiver og en seniorrådgiver.

Har du interesse for og gjerne erfaring innen enten IKT-sikkerhet, cybersikkerhet, sikkerhetsstyring, risikostyring eller øvrig informasjonssikkerhet, ønsker vi å snakke med nettopp deg!

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver

Teamet i staben arbeider med å sørge for en helhetlig og risikobasert utvikling av sikkerheten i Helse Nord IKT. Dette gjør vi blant annet gjennom rådgivning innen informasjonssikkerhet, cybertrusler og risikostyring til organisasjonsen og prosjekter. For å kunne justere eller opprettholde en hensiktsmessig retning og fart på sikkerhetsarbeidet, har teamet i staben en viktig rolle i utarbeidelse av styresaker og beslutningsstøtte for ledernivåene i organisasjonen. Videre bidrar vi til videreutvikling av kravstillinger og prosedyrer innen sikkerhetsstyring, informasjonssikkerhet, risikostyring og beredskap i Helse Nord. 

For å kunne gi gode råd, anbefalinger og stille riktige krav, må vi ha god forståelse av tilstanden, truslene og verdiene vi understøtter. Staben har sentral oppgave med å opprettholde et oppdatert situasjonsbilde over sikkerhetstilstanden og trusselnivå. Tilstanden følges opp gjennom videreutvikling og analyse av sikkerhetsmålinger samt risikovurderinger. Stab sikkerhet samarbeider tett med øvrige aktører i helsesektoreren i sikkerhetsarbeidet. Vi har et variert og bredt omfang av arbeidsoppgaver innen sikkerhetsfagfeltet, og det er viktig at teamet samarbeider godt. Vi fokuserer helhetlig på sikkerheten, både innen menneske, teknologi og prosess, gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling.

Vi søker nå særlig deg som kan bidra innen noen av disse områdene:

 • Rådgi organisasjon og prosjekter innen informasjonssikkerhet
 • Videreutvikling av metodikk for måling, analyse og rapportering av sikkerhetstilstanden i Helse Nord
 • Oppfølging av identifiserte risikoer og tiltak innen informasjonssikkerhet
 • Bidra til styrking av sikkerhetskulturen i Helse Nord IKT
 • For seniorrådgiver stilling forventes det bidrag til videreutvikling og operasjonalisering av overordnet sikkerhetsarkitektur, samt videreutvikling av overordnet målbilde sikkerhet.

Begge stillinger forventes å bidra i øvrig arbeid som tilfaller sikkerhetsteamet.

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen IKT og/eller informasjonssikkerhet, fagbrev/ fagskole med relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ønskelig med erfaring innen informasjonssikkerhet eller generell IKT drift og forvaltning.
 • Ønskelig med god kjennskap til rammeverk for sikkerhetsstyring. 
 • Må kunne sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT iht sikkerhetsloven.
 • For seniorrådgiverstillingen er det ønskelig med minst 5 år relevant erfaring fra fagfeltet. I det ligger også erfaring fra større virksomheter, fortrinnsvis innen sikkerhetsstyring og/ eller sikkerhetsarkitektur.
Personlige egenskaper

Det er viktig for oss at du:

 • Forstår at sikkerhet handler om mer enn teknologi
 • Evner å sette deg inn i og forstå virksomhetens behov og prosesser
 • Samarbeider, motiverer og skaper gode interne og eksterne relasjoner
 • Jobber analytisk, systematisk og målrettet alene og i team
 • Er fleksibel og løsningsorientert.
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi tilbyr
 • En meningsfull jobb i en virksomhet med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver sammen med kollegaer med høy kompetanse
 • Mulighet for å bidra inn til landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Arbeidssted er primært Tromsø, men andre arbeidssteder kan vurderes for den rette kandidaten.

Kontakt

Knut Øyvind Johansen
Sikkerhetssjef
45429351
 

Søknadsfrist: 08. mai 2022

Har du lyst til å jobbe med kommunikasjon der helse og IKT smelter sammen?

Det er Helse Nord IKT som drifter, utvikler og støtter opp de fleste datasystemene som brukes i sykehusene i Nord-Norge. Nå utvider vi laget vårt og ser etter deg som skal jobbe sammen med oss for å kommunisere med både helseforetak, ansatte, pasienter og resten av samfunnet. Du vil være en sentral brikke i arbeidet med å nå ut med våre budskap til våre målgrupper.

Som kommunikasjonsrådgiver hos oss får du jobbe med viktige og spennende prosjekter som vi i Helse Nord IKT er ansvarlige for. Gjennom prosjektene er du med på å utvikle framtidas helseløsninger, der helse og IKT smelter sammen. 

Mye av arbeidet i Helse Nord IKT er prosjektbasert. Disse prosjektene er ofte store og strekker seg over lengre tidsperioder. Det er derfor viktig at du evner å jobbe i lange løp, samtidig som du kan jobbe operativt. 

Arbeidsdagen kan være hektisk, så du bør ha evnen til å jobbe under tidspress. Personlige egenskaper vektlegges.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Hos oss får du: 
 • Ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon i prosjekter
 • Jobbe både med internkommunikasjon i Helse Nord IKT og jobbe med å nå ut til de nesten 20.000 ansatte i Helse Nord
 • Jobbe frem saker fra idé til ferdig innhold, og levere tekst, foto og film til våre digitale plattformer
 • Inngå i et stort kommunikasjonsfaglig miljø i Helse Nord
Vi tror du har:
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen kommunikasjon, medievitenskap eller journalistikk. Andre fagfelt kan også vurderes ved relevant erfaring
 • Erfaring med tekst, foto og video
 • Digital kompetanse og erfaring med profesjonell bruk av sosiale medier
 • Jobbet med operativt informasjons- og kommunikasjonsarbeid tidligere. Om du har arbeidet med dette i helsesektoren eller teknologibransjen, er det er pluss
Vi tror du er: 
 • Nysgjerrig og samfunnsorientert med et vinnende vesen, som vil være med på å bygge grunnlaget for godt samarbeid og gode relasjoner
 • Strukturert, idérik og selvgående
 • Fleksibel og ansvarlig i din tilnærming til oppgavene
Du vil kanskje like at vi har: 
 • Et sterkt kommunikasjonsfaglig miljø i Helse Nord, fra Mo i Rana i sør til Hammerfest i nord
 • Et aktivt bedriftsidrettslag som arrangerer alt fra fjellturer og yogatimer til styretreningsøkter og skiteknikk-kurs (vi har også eget bedriftsidrettslag i Counter Strike)
 • Fine og moderne kontorlokaler, med eget treningsrom og bordtennisbord
 • Ukentlig treningstime i arbeidstiden
 • Innendørs sykkelparkeringsplass
 • Stor kantine med godt tilbud
 • Kort vei til gode bussforbindelser
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Arbeidssted
Tromsø

Kontakt
Cathrine Giæver, Kommunikasjonsansvarlig, 976 66 442

Frank Daniel Fredriksen, Stabssjef, 992 09 455

Søknadsfrist: 8. mai 2022

Organisasjonsnummer 918 177 833 
Telefon (+47) 777 85 000
Helse Nord IKT HF, Postboks 6444, 9294 Tromsø
Identitet og tilgangsstyring – Helse Nord IKT