Til Hålogaland Kraft AS søker vi

IKT-konsulent

Søknadsfrist

16. august 2020

Stillingsprosent

100 % fast stilling

Arbeidssted

Harstad

Til Hålogaland Kraft AS søker vi IKT-konsulent

Vi søker etter kandidater som virkelig “brenner” for yrket og som ønsker å utvikle seg videre. Viktige kompetanseområder er generell nettverkskompetanse, IT-drift og brukerapplikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • IKT-forvaltning og applikasjonsdrift
 • Drift av nettverk og IKT-infrastruktur 
 • Etablere og vedlikeholde dokumentasjon
 • Bistand og oppfølgingsmøter med superbrukere, systemansvarlig og systemeier
 • Utarbeidelse av endringsanmodninger og spesifikasjoner i samarbeid med prosesseiere/dataeiere/systemeiere
 • Prosjektdeltakelse i utvalgte IT-relaterte prosjekter i porteføljen
 • Intern rådgiver overfor deler av forretningssiden i forhold til prosessforbedring basert på systemstøtte og teknologi

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå. Annen relevant utdanning og erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra support, brukerstøtte og opplæring
 • Erfaring med og kompetanse innen applikasjonsforvaltning og ITIL-prosesser
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Kan sikkerhetsklareres til nivå Konfidensielt

Egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper, pedagogiske evner og kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig
 • Strukturert og resultatorientert
 • Initiativrik og med evne til å jobbe selvstendig
 • Ansvarsbevisst og med god vurderingsevne

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med muligheter for læring og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning.

Søkere må kjenne seg igjen i og etterleve HLK sine overordnede verdier: Samarbeidsvillig, Tett på, Engasjert og Pålitelig.

Arbeidssted: Harstad.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt: IKT-leder Jan Tegnander tlf. 908 21 000 eller HR-leder Marianne Leite tlf. 479 07 622.

Se full utlysning og registrer din søknad på: www.hlk.no

Søknadsfrist: 16.08.20.

Hålogaland Kraft – IKT-konsulent