Asset Manager

Vil du jobbe med verdivurderinger og forvaltning av våre IT-aktiva?

Vi har behov for å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet, og bygger opp en ny prosess for forvaltning av aktiva. Med “aktiva” mener vi anlegg og verdier som har en potensiell eller reell verdi for Brønnøysundregistrene. En systematisk tilnærming til oppgavene og aktivitetene skal gi oss bedre styring, og dermed gi oss større trygghet for å nå våre overordnede mål.

I denne stillingen får du ansvar for tjenestekatalogen som gir oversikt over våre tjenester. Du blir en del av vårt miljø for styring og utvikling av informasjonssikkerhet.

Du vil få hovedansvar for å skape oversikt over IT-aktiva tilknyttet vår tjenestekatalog med tilhørende verdivurderinger, og ha ansvar for å skape oversikt over tjenestenes status for samsvar med krav, forskrifter og retningslinjer. Fagområdet er under oppbygging, og i arbeidet vil du samarbeide med fagmiljøene for informasjonssikkerhet i våre avdelinger. Vi gir opplæring om nødvendig. Ditt arbeidssted blir sammen med oss i Brønnøysund i vårt nye, bærekraftige bygg.

Arbeidsoppgaver

 • gjøre verdisetting av IT-aktiva i tjenestekatalogen
 • utvikle og vedlikeholde innhold i tjenestekatalogen
 • bidra i verdivurderinger inn i et helhetlig perspektiv
 • samarbeide med fagansvarlig innen dokumentasjonsforvaltning om overordnet oversikt over aktiva ved Brønnøysundregistrene

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • 3-5 års høyere utdanning innen informasjonsteknologi, samfunnssikkerhet eller annet relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • kjennskap til sikkerhetsmessige problemstillinger, informasjonssikkerhet, trusselbilde, verdi- og risikostyring

Det er fint om du også har

 • kjennskap til internasjonal standard om forvaltning av anlegg og verdier; NS-ISO 55000-2014, Asset management og ITIL-rammeverket, men ikke et absolutt krav
 • relevant erfaring fra lignende arbeid med forvaltning av aktiva

Det forutsettes at den som ansettes kan autoriseres for BEGRENSET.

Personlige egenskaper

Du må

 • ha evne til å tenke strukturert, være ryddig og ha ordenssans
 • ha evne til å se og knytte relasjoner mellom aktiva
 • være god på intern og ekstern kommunikasjon opp mot de ulike eierne av aktiva
 • ha evne til å sette deg inn i og ta i bruk nye metodikker og rammeverk
 • ha god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • kontorplass i Brønnøysundregistrenes nye bærekraftige bygg
 • mulighet for trening i arbeidstiden, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingen er lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 543 500-873 400, avhengig av dine kvalifikasjoner. Hvis du er spesielt godt kvalifisert, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser.

For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester for å bli vurdert som søker. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. 

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Tore Tveråmo tlf. 406 12 007 eller Olav Melteig tlf. 905 85 412.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist: 8. desember 2021

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Se filmen vår om hvordan Brønnøysundregistrene gjør det enklere for alle

Brønnøysundregistrene – Asset Manager