Sekretariatet for konfliktrådene søker etter en seniorrådgiver IKT

Om oss

Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd.

Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådet har ansvar for straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd, og har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven

Konfliktrådet skal videre bidra til å formidle og bygge kunnskap om kriminalitetsforebygging, med vekt på samhandling lokalt. Se også www.konfliktraadet.no

Sekretariatet for konfliktrådene har ca. 35 medarbeidere, og er inne i spennende utviklingsprosess.

Stillingen vil inngå i avdeling for Administrative fellestjenester.

Om stillingen

Vi søker etter en kompetent seniorrådgiver innen IKT-faget og kan tilby en spennende fast stilling i 100 %, i en organisasjon som står midt i en pågående moderniserings og digitaliseringsprosess. 

IKT-enheten består av to seniorrådgivere og en medarbeider som betjener brukerstøttefunksjonen. Enheten har ansvaret for serverdrift og levering av IT-tjenester til sekretariatet, 12 konfliktråd og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Våre servere benytter VMware som virtualiseringsteknologi og med Windows sin klient/server plattform. 

Mange av tjenestene driftes lokalt, men det er et mål gradvis å migrere flere tjenester til skyen som en del av IKT-strategien der dette er hensiktsmessig. IKT-enheten jobber for tiden med oppgradering av kjernesystemer innen nettverk, virtualisering og server\ klient operativsystem. 

Organisasjonen er i gang med Office 365 og Azure Ad, samt med prosjekter som sharepoint /onedrive. IKT-enheten er bidragsyter til organisasjonenes mange digitaliseringsprosjekter og integrasjoner med samhandlingsparter. 

Arbeidsoppgaver

 • Azure AD 
 • Office 365 og Exchange Hybrid 
 • Infrastruktur med serverpark, og klient-park.
 • Drift og videreutvikling av fysisk og virtuelt servermiljø 
 • Serverdrift, lagring og backup. 
 • Driftsovervåking 
 • Utrulling av operativsystem, applikasjoner og patcher 
 • Preventivt vedlikehold, feilsøking og – retting 
 • Administrere innkjøp\ anskaffelser 
 • Automatisere prosesser 
 • Prosjektleder i prosjekter ved innføring av IT-relaterte tjenester 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning (Bachelor/Master) innenfor IKT. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Minimum 5 års erfaring fra større IKT driftsorganisasjoner med kompetanse på følgende områder: 
 • Active Directory, Azure AD og Azure AD connect. 
 • Office 365 og Exchange Hybrid 
 • VMware vSphere 7 
 • MS Server miljø (2019) og Windows 10 klienter 
 • IT-sikkerhet 
 • Powershell 

Ønskelig med kunnskap\kjennskap til følgende områder:

 • Palo Alto brannmur 
 • Extreme XOS (switch)
 • Veeam Backup
 • Lagring (SAN) 
 • Backoffice produkter (Configuration Manager, SCCM) 
 • Sertifikat håndtering (SSL) 
 • Lagring (SAN) 
 • Global Protect VPN 
 • Group Policy

Personlige egenskaper:

 • Strukturert 
 • Selvstendig  
 • Løsningsorientert 
 • Proaktiv 
 • Fleksibel 
 • Gjennomføringsevne 
 • Tydelighet i skriftlig og muntlig kommunikasjon samt å ha evne til å dokumentere 

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Du vil være en av tre medarbeidere i IKT-enheten som samarbeider tett, og deler erfaring og fagkunnskap for å sikre en enhetlig praksis som holder høy kvalitet. Konfliktrådet er en liten organisasjon, og det vektlegges å kunne jobbe variert med kollegaer i hele organisasjonen. Konfliktrådet er inne i en spennende utviklingsfase som skal bygge Konfliktrådet som en tydelig myndighetsaktør, og hvor samhandling med eksterne parter i forvaltningen og sivilsamfunnet for øvrig står sentralt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig og meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som seniorrådgiver, stillingskode 1364, lønnstrinn 60-74 (kr. 543 500 – kr. 702 100)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning

Den som tilsettes må kunne legge frem utvidet politiattest. 

Generelt

De ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Konfliktrådet tar del i regjeringens inkluderingsdugnad. Søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen, oppfordres til å søke.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • avdelingsdirektør, Terje Eimot tlf.nr.: 951 13 711, e-post: terje.eimot@konfliktraadet.no 
 • seniorrådgiver, Stian Christiansen tlf.nr.: 975 53 731, e-post: stian.christiansen@konfliktraadet.no

Søknadsfrist

20. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Møllergata 16, 0179 Oslo

Konfliktrådet – Seniorrådgiver IKT – Jobbnorge