Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi.

Konsulenter, Klinisk samhandling, Helse Nord IKT HF

I Helse Nord IKT er integrasjonstjenesten organisert i seksjon for Klinisk samhandling, tett på de kliniske systemene som elektronisk pasientjournal, elektronisk kurve, samt laboratorie- og røntgensystemer. I tjenesteteamet har vi arkitekter, systemutviklere og driftsressurser som i fellesskap understøtter helseforetakenes behov for IKT-tjenester, både når det gjelder løpende drift og forvaltning, men også innovasjon og utvikling. Vår visjon er helse og IKT smelter sammen, og verdiene i hverdagen er kvalitet, trygghet og respekt.  

Stillingenes hovedansvarsområde er knyttet til drift og vedlikehold av integrasjons- og samhandlingsplattformer i regionen.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Primært drift, konfigurasjon og vedlikehold av utviklings-, test- og produksjonsmiljø. 
 • Systemovervåkning og feilretting
 • Bidra i videreutvikling av Helse Nords integrasjons- og samhandlingsplattformer i retning sky (Microsoft Azure) og bruk av kontainerteknologi (Kubernetes).
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Relevant IT-erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Du bør helst ha et par års generell erfaring fra IT-drift eller drift av skyløsninger
 • Sky-sertifisering er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Framoverlent, strukturert og serviceorientert
 • Kan raskt sette seg inn i nye problemstillinger
 • Selvgående, men også bidragsyter i team.
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Spennende utfordringer i et av landsdelens største IKT-miljø
 • Dedikert team som samarbeider tett med å finne gode løsninger for helseforetakene
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Arbeidssted Bodø, Harstad eller Tromsø
 

Kontakt

Morten Engan, Tjenesteansvarlig, 909 91 131,  morten.engan@hnikt.no

Morten Reintz, Seksjonsleder, 920 97 462,  morten.reintz@hnikt.no

Søknadsfrist: 28. november 2021

Portefølje- og arkitekturstyring, Helse Nord IKT HF

Helsetjenesten står overfor store utfordringer i de kommende årene. En nøkkel i løse disse utfordringene er økt grad av digitalisering og bedre tjenester for både pasienter og helsepersonell. I Helse Nord gjennomføres det en rekke endringsinitiativer for å møte disse utfordringene i både nasjonal, regional og lokal regi. Seksjon for Portefølje- og arkitekturstyring i Helse Nord IKT utgjør et solid og tverrfaglig fagmiljø som bekler sentrale roller i dette endringsarbeidet. Vår hovedoppgave er å bidra til at helseregionen gjør de riktige valgene på digitalisering sett fra behovene i helseforetakene, og at vi lykkes med gjennomføring av dem. Våre medarbeidere har roller som spenner fra dybdekunnskap i tekniske IKT-prosjekter til rådgivning for regionale og nasjonale fora som beslutter de store linjene for den digitale utviklingen i spesialisthelsetjenesten. Evnen til å se helhet og sammenhenger er en fellesnevner for alle våre ansatte og disse egenskapene ser vi et økende behov når digitaliseringstakten øker. Godt lagarbeid og samspill er en forutsetning for å håndtere kompleksiteten i endringsarbeidet og nå trenger vi nye kolleger innenfor flere områder.

Vi ser nå etter personer med interesse, erfaring og kompetanse innenfor flere arkitekturdomener: teknologi, integrasjon, informasjon og virksomhet. I tillegg har vi behov for mer spesialiserte roller innenfor legemiddelområdet og pasientjournal. For å kunne bekle en rolle som arkitekt hos oss kan du enten ha en teknologisk bakgrunn eller ha erfaring og kjennskap fra et brukerståsted, for eksempel innenfor spesialisthelsetjenesten. Du må uansett ha en interesse og forståelse for hvordan teknologi kan brukes for å understøtte prosesser i sykehusene våre. 

Avhengig av kvalifikasjoner og bakgrunn vil du både kunne rådgi beslutningstakere, bidra i prosjekter eller støtte våre tjenesteområder som arkitekt hos oss. Kompetanseutvikling og samarbeid står sentralt i seksjonen, og vår kultur for deling av kunnskap og erfaringer er høyt verdsatt blant våre medarbeidere. I utgangspunktet ønsker vi kandidater som har arbeidssted ved en av våre primære lokasjoner, men i særlige tilfeller kan fjernarbeidsavtale vurderes. I slike tilfeller vil det måtte påregnes en viss reiseaktivitet.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å styrke arkitekturstyringen i Helse Nord IKT og Helse Nord.
 • Levere arkitekturtjenester i både prosjekter og tjenesteområder i Helse Nord IKT.
 • Rådgi kunder og beslutningstakere på IKT-området.
 • Bidra til videreutvikling av tjenester og metoder innen virksomhetsarkitektur i Helse Nord.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
  • IKT-arkitektur
  • Teknologi/IKT-fag
  • Legemiddelområdet
  • IKT-utvikling
  • Prosjektledelse
  • Endringsarbeid innenfor helsesektoren
 • Svært gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
Personlige egenskaper
 • Målbevisst og opptatt av kvalitet i leveranser.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evner å kombinere et analytisk og langsiktig perspektiv med resultatfokus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye og tidsriktige lokaler

Arbeidssted Tromsø, Bodø eller Harstad

 

Kontakt
Øyvind Grønvik, Seksjonsleder,  976 84 073

Søknadsfrist: 28. november 20211

Konsulenter, Kliniske systemer, Helse Nord IKT HF

Tjenesteområdene i seksjonen for Kliniske systemer har ansvar for sentrale og kritiske applikasjoner for pasientbehandlingen i Helse nord. EPJ-tjenesten i Helse Nord IKT har høy aktivitet og er inne i en spennende tid.

Vi er to team, teknisk og konfigurasjon (DIPS config), med variert og bred kompetanse og erfaring som utfyller hverandre. Fellesnevneren er DIPS produktportefølje.
Regionen er i sluttfasen av innføring av DIPS ARENA ved alle helseforetak i Helse Nord, og i den forbindelse har vi har flere ledige stillinger i begge teamene.

Vi søker etter kandidater med teknisk kompetanse og kandidater som er god på EPJ.

Arbeidssted er Tromsø, Bodø og Harstad, men i helt spesielle tilfeller kan andre lokasjoner vurderes. Det vil i så tilfelle forventes regelmessig reising til en av våre lokasjoner. Stillingstittel vil avhenge av kompetanse- og erfaringsnivå.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

ARBEIDSOPPGAVER

Tekniske stillinger:

 • Vedlikehold og videreutvikling av DIPS Arenas tekniske plattform
 • Innføring av ny tjenesteplattform basert på containerteknologi for DIPS Arena
 • Mulighet for å jobbe med Apper og mobile enheter 
 • Mulighet for å arbeide med automasjon av installasjoner og distribusjon
 • Noe prosjektarbeid og oppdrag i forbindelse med innføring av nye tjenester må påregnes
 • Andre oppgaver innen fagfeltet må påregnes

DIPS config stillinger:

 • Konfigurasjon, installasjon, vedlikehold og videreutvikling av EPJ-tjenesten
 • Forvaltning av DIPS ARENA og støtteverktøy i samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Rådgivning og leveranse til Helseforetakene og prosjekter
 • Andre arbeidsoppgaver innen fagfeltet må påregnes.
KVALIFIKASJONER

Tekniske stillinger:

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå innen IKT, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med container-teknologi, Kubernetes, er en fordel
 • Utdanning eller erfaring med scripting og utvikling er en fordel
 • Erfaring med Splunk er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

DIPS config stillinger:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med DIPS produktportefølje, eller annet tilsvarende pasientjournalsystem
 • Helsefaglig bakgrunn er en fordel, men ikke et krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra IKT i helsevesenet og forvaltning av EPJ-systemer er ønskelig.  
PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Du er selvgående når du setter deg inn i tekniske løsninger og griper muligheter til å forbedre prosesser og systemer.
 • Du har evne og vilje til å forstå kundens og dine kollegers perspektiv, og bruke det i videreutvikling av tjenesten.
 • Du er strukturert, selvgående, ser hva som må gjøres og tar ansvar.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i stillingene.
VI TILBYR
 • Opplæring, kurs og sertifisering.
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Tiltredelse etter avtale.
 

Kontakt

Rolf-Ivar Vikestad, Tjenesteansvarlig EPJ, 911 74 224

Tore Kjartan Schei, Seksjonsleder, 982 58 801

Søknadsfrist: 26. november 2021

Nettverkskonsulenter, Nettverk, Helse Nord IKT HF

Stadig mer bruk av IKT i pasientbehandling setter store krav til det underliggende nettverket til Helse Nord. Vi må både ta høyde for nye tjenester, høye krav til tilgjengelighet og store sikkerhetskrav. Vi utfører derfor store endringer i vår nettverksinfrastruktur og trenger flere for å holde endringstakten oppe!

Nå søker vi etter konsulenter/seniorkonsulenter med kompetanse innenfor områdene WAN, WIFI, datasenter, brannmur og lastbalansering. 

Dersom du vil være med på å bygge infrastrukturen for framtidens helsetjenester i Helse Nord, så vil vi gjerne høre fra deg. 

Helse Nord har den største nettverksinfrastrukturen som driftes i Nord-Norge og vi benytter en rekke enterprise-produkter for å drifte denne.

Vi har behov for konsulenter med litt kortere erfaring og seniorer med lang erfaring. Vi oppfordrer derfor nyutdannede og kandidater med kortere arbeidserfaring til å søke. Kandidatene vil innplasseres i stillingskategori konsulent eller seniorkonsulent alt etter erfaring ved en eventuell ansettelse. 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Rådgiving og design innenfor nettverksinfrastruktur
 • Videreutvikling og automatisering av nettverk og tjenester
 • Drift av nettverksinfrastruktur i Helse Nord
 • Deltakelse i prosjekter
 • Bidra til intern kompetanseutvikling
 • Andre oppgaver må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT – Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ruting og trafikkflyt i større nettverk, erfaring med dynamiske rutingprotokoller.
 • Spisskompetanse innenfor et eller flere av områdene “nettverk i datasenter”, “brannmur” eller andre sikkerhetsprodukter vil være en fordel.
 • Det er ønskelig med sertifisering innenfor nettverksrelaterte fagområder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Du er en naturlig samarbeidspartner som er strukturert, løsningsorientert og tydelig.
 • Du har en genuin interesse for nettverk og liker å dele kunnskap, også med fagpersoner innenfor andre fagfelt
 • Du er lojal til beslutninger, overordnede mål og verdier
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Kompetanseutvikling og vedlikehold av sertifiseringer
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted er primært Tromsø, Bodø, Harstad, men andre lokasjoner i Helse Nord kan vurderes. 
 

Kontakt

Mattias Torsfred, Fagansvarlig Nettverk, 958 97 688,  mattias.torsfred@hnikt.no

Gisle Mjaatvedt, Seksjonsleder, 922 11 165,  gisle.mjaatvedt@hnikt.no

Søknadsfrist: 28. november 20211

Produkteier, Nettverk, Helse Nord IKT HF

Stadig mer bruk av IKT i pasientbehandling setter store krav til det underliggende nettverket til Helse Nord. Vi må både ta høyde for nye tjenester, høye krav til tilgjengelighet og store sikkerhetskrav. Vi utfører derfor store endringer i vår nettverksinfrastruktur og trenger flere for å holde endringstakten oppe!

Nå søker vi etter produkteier/tjenesteansvarlig for nettverk med kompetanse innenfor produkteierskap, tjenesteansvar eller prosjektledelse. 
I rollen som produkteier i nettverksseksjonen vil du få en ledende rolle innen operativ drift av seksjonen, her under kunde oppfølging, eierskap til backlogg, prioritering og oppfølging av seksjonens leveranser. Helse Nord IKT og nettverksseksjonen er i konstant endring og vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss våre omgivelser. Dette gjør vi aktivt gjennom bruk av smidig metodikk og tankesett og som produkteier vil du få en sentral rolle i denne prosessen. 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Kundeoppfølging
 • Forvaltning av backlogg
 • Sikring av leveranser
 • Rådgivning
 • Planlegging og teamoppfølging
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning. Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Generell ledererfaring, eller erfaring som teamleder, produkteier eller prosjektleder.
 • Erfaring fra større IKT- prosjekter er en fordel.
 • Evne til å sette seg inn i allsidige tekniske og forretningsmessige problemstillinger.
 • Kjennskap til smidige metoder er en fordel, men ikke et krav.
 • Kjennskap til nettverk og nettverkteknologi er en fordel.
 • Meget gode skriftlige ferdigheter på norsk.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner – lagspiller.
 • Evne til å tenke helhetlig og raskt sette seg inn i nye problemstillinger.
 • Vilje til å ta ansvar og mot til å lede.
 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 

Kontakt

Gisle Mjaatvedt, Seksjonsleder, 922 11 165

Søknadsfrist: 28. november 2021

Helse Nord IKT – Vil du drifte og videreutvikle plattformer i Helse Nord?