IT-rådgiver - Digital mottak og bevaring

IT-rådgiver

Om Arkivverket

Arkivverket er nasjonens hukommelse. Vi holder til på 11 ulike steder i landet. Hos oss finner du både 1000 år gamle kilder og en innovasjonslab hvor vi jobber med kunstig intelligens. Vi er trolig landets største dataforvalter – og vi driver med et av landets største digitaliseringsprosjekter. Nå skal vi bygge verdens første nasjonalarkiv samlet på én digital plattform. Vi jobber stadig med å utfordre det eksisterende og utforske det nye. Arkiv er et av de områdene som påvirkes aller mest av digitaliseringen i samfunnet og vi er inne i en spennende utvikling.

For å være i stand til å utføre dette samfunnsoppdraget er etaten avhengig av stabile og gode IT-systemer. Etaten har mengder av data i fysisk form som skal over i digitalform, i tillegg til godt over 1PB på disk i dag. Også fremover vil vi motta en ukjent mengde arkiver som skal avleveres i ulik digital form.

For mer informasjon se www.arkivverket.no. 

Om stillingen

Norsk helsearkiv er i en spennende fase med å bli ledende innen digital langtidsbevaring av helsedata. Stillingen er tilknyttet Seksjon for IT og helsearkivregister. Seksjonens hovedansvarsområde er forvaltning og utvikling av systemer og infrastruktur, i tillegg til utvikling og registerforvaltning av Helsearkivregisteret.  

Du vil jobbe i grensesnittet mellom teknologi og organisasjon. Du vil få en sentral rolle i Norsk helsearkivs mottak, innlemming og digitale bevaring av pasientarkiver og helsedata.

Vi søker en IT-rådgiver som har variert erfaring innen digital transformasjon, informasjonssikkerhet og prosjektarbeid, og som evner å planlegge, koordinere og løse utfordringer i samspill med medarbeidere med ulik kompetanse og erfaring. 

Du vil være med å bygge opp et nytt nasjonalt helseregister i samarbeid med andre registermiljøer i Norge, og i samarbeid med Arkivverket og andre kompetansemiljøer etablere løsninger for drift og utvikling av helsearkivregisteret. 

Hovedoppgaver

 • Motta elektroniske uttrekk, innlemme og digitalt bevare pasientarkivmateriale
 • Oppdatering, forvaltning og vedlikehold av prosesser og systemer for digitalt mottak og digital langtidsbevaring
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid i tett samarbeid med IT-utviklingsmiljøene i Arkivverket 
 • Rapportere til fagdirektør for IT- og helsearkivregister

Vi ser etter deg som har

 • Relevant høyere utdannelse innen IKT på minimum bachelor-nivå
 • Erfaring og kompetanse innen XML, skripting, migrering/ konvertering av data
 • Kjennskap til, eller erfaring fra IKT innen arkiv og/ eller helse
 • Erfaring med å jobbe i team
Vegard Breie

Ønskede personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner – gjerne erfaring fra tverrfaglige arbeidsgrupper 
 • Løsningsorientert 
 • Systematisk og strukturert 
 • God på selvledelse, men trives samtidig som en del av et lag/team 
 • Kompetanse på ny teknologi og nye fagområder 

Vi tilbyr

Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, et godt, samarbeidende og tverrfaglig arbeidsmiljø med dedikerte kolleger, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

For stilling som rådgiver kreves minimum 1- 2 år erfaring med relevante teknologier og stillingen lønnes mellom 500.000,- til 600.000,-. For stilling som seniorrådgiver kreves det minimum 5-7 års relevant erfaring fra større virksomheter (>500 ansatte) og lønnes mellom 600.000,- til 700.000,-. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Øvrig informasjon

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fagdirektør IT- og helsearkivregister Rune Moan, telefon 95 04 63 67.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV, alder eller funksjonsevne.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.  

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no  

Søknadsfrist

29. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Tynset

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

IT-rådgiver – Arkivverket – Jobbnorge – ID 209244