Ønsker du å være med på utformingen av fremtidens innbyggertjenester?

Tjenestedesigner med ansvar for digitalisering

Vi søker etter deg som vil være en pådriver for arbeid med modernisering, digitalisering og forbedring av arbeidsprosesser i kommunen. Innbyggere og bedrifter forventer tilgang på enkle, brukervennlige og sikre digitale tjenester for dialog, selvbetjening, mestring, læring, involvering og medvirkning. Med økt digitalisering kan kommunen gjøre mer for flere, 24-7. Målet er at alle skal møte Ett Enebakk – en felles digital plattform.

Vi søker etter deg som ønsker å være med på utformingen av fremtidens innbyggertjenester. Tjenestedesigneren forvalter målbildet for hvordan samspillet mellom prosesser, informasjon, IT-systemer og underliggende tekniske komponenter skal være. Du blir ansvarlig for å ivareta helheten i systemene og tjenestene som implementeres, og skal derfor løse problemer i et helhetsbilde. Tjenestedesignerens oppgave er å se hvordan endring ett sted i organisasjonen påvirker både mennesker og systemer andre steder i organisasjonen.

Du ønsker å modernisere kommunens tjenester gjennom gode digitale og innovative løsninger, og du vil være en viktig brikke i å bygge et dynamisk og kreativt team som er opptatt av gevinster for brukerne. Hos oss vil du få stort spillerom, og du vil være med og påvirke utformingen av egen arbeidshverdag. Du vil inngå i enhet for økonomi og digitalisering, som er en enhet underlagt Sentraladministrasjonen i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for digitalisering og IT i Enebakk kommune
 • Lede eller delta i digitaliseringsprosjekter
 • Sikre god kvalitet på gevinstrealiseringsprosessen
 • Bistå i utvikling av digitale målbilder og konsepter i samarbeid med systemeiere, ledelsen, leverandører, fagfolk innen IKT og prosjektmiljøer
 • Utforske nye teknologier og løsninger som kan styrke de digitale tjenestene i kommunen
 • Bistå i strategiske valg av teknologi for Enebakk kommune
 • Bidra til utforming av strategisk grunnlag for digitaliseringsarbeidet i organisasjonen
 • Spre kunnskap om, inspirere til og identifisere muligheter for digitale løsninger i organisasjonen

Kvalifikasjoner:

 • Det er krav om at du har relevant utdannelse på høgskole/universitetsnivå, og du må ha interesse for kommunens samfunnsoppdrag og forståelse for kommunen som en politisk styrt organisasjon (relevant erfaring kan kompensere for krav om formell utdannelse)
 • Du har også med fordel erfaring med og interesse for automatisering, og gjerne RPA og kunstig intelligens
 • Det er viktig at du har god forståelse for grensesnittet mellom arbeidsoppgaver og teknologi og generell god IT- og systemforståelse, samt gode kommunikasjonsevner, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til konseptene NBIoT, Sky, Business Intelligence, Maskinlæring og AI er en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende stilling
 • Det er en fordel om du er kjent med offentlig sektor

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, men samtidig team-orientert
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Raskt kunne sette deg inn i og forstå komplekse saker og problemstillinger i kommunen
 • Det er nødvendig at du klarer å håndtere mange parallelle initiativer og er endringsdyktig, samt ser langsiktige konsekvenser av planer.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Vi vet at det å skifte jobb nå i disse dager kan være spesielt utfordrende, og det tar vi seriøst. I Enebakk kommune skal vi legge godt til rette for å ivareta deg på best mulig måte. Du vil få en grundig opplæringsplan og delta i både formelle og uformelle møter, slik at du skal kunne føle deg inkludert selv i en tid hvor mange sitter på hjemmekontor.  

Hos oss vil du få utfordrende og spennende oppgaver i en kommune i vekst. Her vil du få muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i tett samarbeid med kommunens administrative og politiske toppledelse. Du vil få et inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte ledere og medarbeidere.

 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 1. april 2021 

Legg ved CV, attester og vitnemål til søknaden.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Økonomisjef Lars André Kløvstad på mobil: 402 91 915.

I henhold til offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig. 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Enebakk kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Om arbeidsgiveren:

Enebakk kommunes visjon, “Mulighetenes Enebakk”, skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11.000 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon med fokus på å fremme arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 560 årsverk.

Enebakk kommune – Tjenestedesigner med ansvar for digitalisering