IMDi styrker kapasitet og kompetanse i digitaliseringsmiljøet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Men for å gjøre det, er de helt avhengige av å sikre at de har riktig og oppdatert kompetanse i alle ledd. Blant annet innen teknologi.

Hvem er IMDi og hva gjør vi?

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet, og skal iverksette regjeringens integreringspolitikk, gjennom blant annet:

  • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
  • legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
  • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • gi faglige innspill
  • forvalte tilskuddsordninger

Digitalisering i IMDi

Det er mange tannhjul som skal fungere sammen for at de ukrainske flyktningene skal få en god start i Norge. Her har kommunene kanskje den største jobben. Da er det viktig med trygghet og forutsigbarhet i dekning av utgiftene til bolig, helse, opplæring og sosialtjenester. Det viktigste bidraget til dette er integreringstilskuddet, som IMDi utbetaler til kommunen for hver enkelt flyktning som bosettes. 

IMDi har nettopp gjennomført et prosjekt som gjør håndtering av tilskuddet raskere, enklere og sikrere. En manuell søknadsprosess er erstattet av en moderne modulbasert løsning. Anerkjente teknologier er kombinert slik at tilskuddet nå beregnes og utbetales automatisk. IMDi har implementert saksbehandlingsplattformen Modulus Grant, integrert med IMDis kjernesystemer og beslutningsstøtteverktøyet SMARTS i et helhetlig økosystem på Azure-plattformen. 

Det mest spennende med prosjektet har vært å realisere en moderne event-drevet løsningsarkitektur. I dagens krevende situasjon ser vi virkelig hvor kraftfullt disse verktøyene i kombinasjon kan håndtere uventede endringer i behov og krav. IMDi har tatt konsekvensen av at tilskuddsforvaltning er et område som egner seg godt for automatisering. Nå har vi realisert Norges mest fleksible og fremtidsrettede tilskuddsløsning, midt i kjernen av et viktig samfunnsoppdrag. (Prosjektleder Erik Drevsjømoen)

Vil du bli en del av vårt voksende teknologimiljø?

Stillingene som nå skal besettes, skal styrke IMDis Digitaliseringsmiljøet, både i kapasitet og kompetanse. Direktoratet sitter på en omfattende portefølje av systemer, som hver dag bidrar til at arbeidet med integrering, kompetanseheving og bistand til flyktningsituasjoner kan foregå på en trygg og smidig måte i en digital verden. 
 
IMDi skal satse tungt for å lykkes med neste trinn i digitaliseringsreisen, blant annet gjennom å styrke avdelingen Digitalisering med virksomhetsarkitekt, system/løsningsarkitekt, testleder, prosjektledere og PMO-senior rådgiver.

Siste stillinger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Prosjektleder

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Systemarkitekt/løsningsarkitekt

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Virksomhetsarkitekt

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Testleder

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Project Management Officer

IMDi – Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn