Landsdekkende, tilgjengelig
og nyskapende

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

skal bidra til å realisere de samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten. Selskapet skal yte effektive og brukervennlige tjenester for brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden i alle de regionale helseforetakene, i alle landets kommuner, og for andre relevante samarbeidspartnere. Vår oppgave er å sørge for enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring av brukere. HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten og er eid av de 4 helseregionene. 

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Det likeså spennende arbeidet med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov, er nå godt i gang. For å kunne ivareta helsetjenesten sine interesser på best mulig måte i tiden fremover trenger vi flere dyktig, løsningsorienterte og fremoverlente medarbeidere og søker etter

Vi søker nå:

Smidig Coach

Å implementere smidig metodikk i en organisasjon krever tid, nye prosesser og ny roller, men fremfor alt innebærer det introduksjon av nye arbeidskonsepter som ledelse og ansatte må godta, gjøre dem til sine egne og anvende dem. HDO har besluttet å starte en slik endringsreise og ønsker å ansette de riktige personene som kan hjelpe oss på reisen. Vi tror at en viktig rolle i prosessen blir en smidig coach som kan hjelpe oss i å bli gode i smidige metodikker. Etter hvert som organisasjonen modnes må metodikk og rammeverk tilpasses og forbedres. 

Arbeidsoppgaver:

 • etablere og vedlikeholde rammeverk og metoder for oppfølging av tverrfaglige produktteam basert på en smidig arbeidsform
 • bistå produktteam med forståelse for og etablering av smidig metodikk
 • bistå produkteierne i metoder for etablering, forvaltning og prioritering av Backlog
 • jobbe tett med tjenestedesignere for å sikre brukerdrevet produktforvaltning
 • Du vil være vår fremste fagressurs på smidig metodikk, og ved behov bistå i prosjekter og andre relevante arbeidsoppgaver i organisasjonen

Kompetanse og kvalifikasjoner

 • god kompetanse på smidig (agilt) rammeverk, 
 • sertifisering som Scrum Master er en fordel men ikke et krav
 • erfaring med IT utvikling og gjerne også teamledelse
 • kompetanse om kvalitetssikring i smidige prosesser
 • forretningsorientert; avstemmer kvalitet, tid og kost
 • god coach og motivator som skaper godt samarbeid og god stemning
 • gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
 • erfaring med prosess- og prosjektarbeid
 • kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel

Personlige egenskaper: 

 • Du motiveres av fremdrift og god til å styre mot mål
 • Du trives i lederrollen og liker å lede utviklingsteam
 • Samarbeidsvillig og løsningsorientert
 • Du kommuniserer på en pedagogisk og motiverende måte
 • Strukturert og nøyaktig,
 • Ansvarsfull
 • Sosial og omgjengelig

Andre opplysninger

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø

Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 

Generelle krav

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
 • Førerkort, klasse B.

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Søknadsfrist 02.11.2020

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen, mobil 971 55 441.

Leder for applikasjons- og Kundeforvaltning Ingar Svingen, HDO, 

mobil 95182629 kan også kontaktes. Henvendelse til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

Løsningsansvarlig

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for overordnet teknisk forvaltning av HDO sine løsninger benyttet i akuttmedisinsk kjede
 • teknisk løsningsdesign og spesifikasjon 
 • Bindeledd mellom kundebehov og teknisk løsning gjennom utarbeidelse av løsningsforslag
 • Samarbeid med eksterne og interne leverandører
 • Oppfølging av samarbeidspartnere som Direktorat, Høgskoler, kompetansemiljøer o.l.
 • Deltagelse i prosess- og prosjektarbeid, også som prosjektleder
 • Innfrielse av relevante lovverk og forskrifter

Kompetanse:

 • Høyere teknisk utdannelse på minimum bachelor nivå
 • Kompetanse om videoløsninger er en fordel
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
 • Kjennskap til Prince@2 
 • Kjennskap til smidige (agile) metoder, fortrinnsvis Scrum
 • Erfaring som prosjektleder
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel

Personlige egenskaper: 

 • Løsningsorientert 
 • Trives med å ha lederrolle i prosesser og prosjekter
 • Tydelig og drivende i rollen
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Strukturert og nøyaktig
 • Samarbeidsorientert – trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Analytisk og planleggende
 • Entusiastisk – God til å motivere 
 • Stayerevne

Andre opplysninger

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø

Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 

Generelle krav

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
 • Førerkort, klasse B.

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Søknadsfrist 02.11.2020

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen, mobil 971 55 441.

Leder for applikasjons- og Kundeforvaltning Ingar Svingen, HDO, 

mobil 95182629 kan også kontaktes. Henvendelse til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet

Tjenestedesigner

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for funksjonell forvaltning av løsninger og applikasjoner 
 • Fange og dokumentere behov og krav fra brukermiljø
 • Bindeledd mellom brukere og tekniske miljøer
 • Forstå og kommunisere mulighetsrommet ny teknologi gir
 • Forvalte behov og endringsønsker mot utviklings og forvaltningsløp
 • Lede prosesser og arbeidsmøter med brukere og leverandører
 • Utarbeide «Roadmap» for tjenestene
 • Gjennom kjennskap og prosesser identifisere felles kundebehov og prioritere disse inn i forvaltningen av tjenestene
 • Oppfølging av eksterne og interne leverandører
 • Deltagelse og ledelse av prosess- og prosjektarbeid

Kompetanse og kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelor nivå, gjerne innen innovasjon eller ledelse
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
 • Kjennskap til og forståelse for smidige (agile) rammeverk
 • Erfaring med prosess- og prosjektarbeid
 • erfaring innen utviklings relatert arbeid er ønskelig 
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel

Personlige egenskaper: 

 • Strukturert og nøyaktig
 • Trives med ansvar
 • Analytisk og detaljorientert
 • Sosial og omgjengelig
 • Samarbeidsorientert – trives med å jobbe i tverrfaglige team

Andre opplysninger

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø

Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 

Generelle krav

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
 • Førerkort, klasse B.

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Søknadsfrist 02.11.2020

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen, mobil 971 55 441.

Leder for applikasjons- og Kundeforvaltning Ingar Svingen, HDO, 

mobil 95182629 kan også kontaktes. Henvendelse til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

Driftsingeniør Event

HDO har et driftsansvar for utstyr som er svært viktig for våre kunder og derfor er proaktivitet og overvåkning et kritisk område for oss. Vi ser nå på bakgrunn av dette etter en person som har kompetanse innenfor ny teknologi relatert til overvåkingssystemer/-løsninger. 

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp Zabbix, SPLUNK, McAfee Anti-Virus og andre relevante app.
 • Oppdatere systemer ved feil og softwareoppgraderinger
 • Samarbeide tett med leverandører
 • Tilpasse verktøy
 • Lage rutiner for feilkorrigering
Kvalifikasjoner
 • 2-3 års høyere utdanning innen IKT
 • Spesialkompetanse på og erfaring med overvåkingssystemer, herunder
  f.eks. Splunk og Zabbix er ønskelig
 • Kjennskap til og/eller erfaring fra prosessorientert arbeid/ITIL
 • Microsoftserver og klientplattformer 2012, 2016
Personlige egenskaper
 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsfull og Selvstendig
 • Initiativrik og serviceinnstilt
 • Løsningsorientert
 • Positiv og omgjengelig
Vi tilbyr
 • Tilgang til en super gjeng med kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling

Du vil jobbe med overvåking av våre systemer og løsninger inn mot våre kunder, et område som krever årvåkenhet, ansvarsfullhet og en ypperlig service innstilling. Hovedoppgaven vil være å overvåke systemer og være proaktiv i forhold til å sørge for at systemer og løsninger fungerer. 

Kontakt
Kristin Haugen
Rådgiver i Headvisor
971 55 441
kristin.haugen@headvisor.no
 
Geir Henning Joten
Teamleder Servicedesk
950 25 973
GeirHenning.Joten@hdo.no
 
Arbeidssted: Gjøvik
 
Søknadsfrist: 11.11.2020

Driftsingeniør IKT

HDO har et driftsansvar for utstyr som er svært viktig for våre kunder og derfor er proaktivitet og overvåkning et kritisk område for oss . Vi ser nå på bakgrunn av dette etter en person som har kompetanse innenfor ny teknologi relatert til overvåkingssystemer/-løsninger. Du kan gjerne være nyutdannet og/eller du har stor interesse for og har tilegnet deg kompetanse innenfor fremtidens løsninger.  

Du vil jobbe med teknisk brukerstøtte inn mot våre kunder, et område som krever årvåkenhet, ansvarsfullhet og en ypperlig service innstilling.
Våre systemer skal fungere til enhver tid på døgnet og dette er en stilling som inngår i turnusarbeid, 24/7-365.

Arbeidsoppgaver
 • Overvåke systemer og løsninger
 • Besvare innkomne samtaler på HDos 1.linje (telefon, e-post etc.) med påfølgende registrering og
 • Håndtering av innmeldte hendelser/feil og spørsmål
 • Tett samarbeid med både kolleger, miljøer og eksterne partnere/leverandører/kunder
 • Iverksette tiltak etter behov
Kvalifikasjoner
 • 2-3 års høyere utdanning innen IKT
 • Kompetanse om ny teknologi, eks. 5G, Cisco, VMware
 • Kjennskap til overvåkingssystemer som f.eks. Splunk og Zabbix er ønskelig
 • Kjennskap til og/eller erfaring fra prosessorientert arbeid/ITIL
 • Microsoftserver og klientplattformer 2012, 2016
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsfull og selvstendig
 • Initiativrik og serviceinnstilt
 • Løsningsorientert
 • Positiv og omgjengelig
Vi tilbyr
 • Tilgang til en super gjeng med kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  100% fast stilling
Kontakt
Kristin Haugen
Rådgiver i Headvisor
971 55 441
kristin.haugen@headvisor.no
 
Geir Henning Joten
Teamleder Servicedesk
950 25 973
GeirHenning.Joten@hdo.no
 
Arbeidssted: Gjøvik
 
Søknadsfrist: 11.11.2020

Testingeniør

Vi er ute etter en person med god teknisk test erfaring. Du vil jobbe med områder som automatisering, sikkerhetstesting, SAT (Site Acceptance Test), regresjonstesting, integrasjonstesting og / eller API testing, ytelsestesting etc.
I rollen ligger det et stort faglig ansvar for å sikre at prosesser og rutiner gjennomføres i henhold til definerte rammer, slik at kvalitet ivaretas i alle ledd.

Vi ønsker at du forstår verdiene og prinsippene som ligger til grunn for smidige prosjekter og smidig programvareutvikling, og hvordan test er en integrert del av en helhetlig team-tilnærming sammen med utviklere og kunden etc.
Du er også god til å samarbeide i kryssfunksjonelle smidige team ved å støtte disse i planleggingen av testrelaterte aktiviteter, og bidra med å definere forståelige og testbare brukerhistorier og scenarier, krav og akseptkriterier gjennom relevante metoder og teknikker.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra i utarbeidelse av teststrategi og testplaner
 • Koordinering og gjennomføring av test
 • Rapportering, oppfølging av avvik og endringer
 • Proaktivt komme med innspill til kontinuerlig forbedring
 • Bidra til videreutvikling av testmetodikk og – verktøy, herunder bl.a. automatisering
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innenfor IT
 • 3-5 års erfaring med test og testmetodikk, herunder automatisering av testprosedyrer
 • Erfaring med arbeid i grenseflaten mellom teknologi- og brukermiljø
 • Erfaring fra smidig arbeidsmetodikk
 • Sertifisering er en fordel, eks. i henhold til ISTQB
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk) er et krav
 • Kjennskap til og forståelse for smidige (agile) rammeverk
 • Erfaring innen utviklings relatert arbeid er et krav
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel
 • Gjerne erfaring fra prosessorientert arbeid / ITIL
Personlige egenskaper
 • Strukturert, systematisk og nøyaktig
 • Jobber målrettet og er resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Har evne til å motivere og følge opp andre
 • Har gode relasjonelle egenskaper, er en lagspiller og er serviceinnstilt
 • Er selvgående, men liker å arbeide i team både som deltaker og som drivende kraft
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er nysgjerrig og har evne til å sette deg inn i nye områder
 • Er initiativrik, glad i utfordringer og liker å jobbe i et miljø med høyt tempo
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling
Kontakt
Kristin Haugen
Rådgiver i Headvisor
971 55 441
kristin.haugen@headvisor.no
 
Anita Østlund
Avdelingsleder Drift og endringer
 909 51 680
 anita.ostlund@hdo.no
 
Arbeidssted: Gjøvik
 
Søknadsfrist: 11.11.2020
Ledige stillinger – HDO – Headvisor