Trøndelag høyere yrkesfagskole har ledige studieplasser på følgende utdanninger høsten 2020:

Studiested Trondheim

Studiested Stjørdal

Studiested Chr. Thams

Studiested Levanger

Ytre Namdal

Mer informasjon om ledige studieplasser finner du på: Samorda opptak

Du søker også på ledige studieplasser gjennom nettsiden til: Samorda opptak

Trøndelag høyere yrkesfagskole – Ledige studieplasser