Til MIP Industrinett AS  søkes

Prosjektleder Elkraft/Energiteknikk

Hovedoppgaver

Hovedarbeidsområdene til en ny medarbeider vil være relatert til prosjektutvikling og prosjektledelse av nye prosjekter, videreutvikling av aktuelle tekniske prosjekter, samt andre drifts- og prosjektrelaterte oppgaver i avdelingen.
Du vil også etter hvert bli en del av vaktstyrken, som i dag er en 6-delt hjemmevaktordning for ingeniørene.

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Sivilingeniør (Masterutdanning) innen elkraftteknikk
 • Kjennskap til generell nettdrift, dokumentasjon- og informasjonssystemer, vern og kontrollanlegg
 • Erfaring med bygging og drift av stasjoner og anlegg
 • Erfaring fra ledelse og utvikling av prosjekter
 • Førerkort minimum kl. B/BE
 • Gode datakunnskaper

Lærevillige nyutdannede oppfordres også til å søke.

Personlig profil

 • Analytisk, metodisk og strukturert
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvgående med god arbeidskapasitet
 • Gode sosiale egenskaper
 • Evne å jobbe både i team og selvstendig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Jobb i en av Norges største industriparker
 • Spennende utfordringer i et konsern i vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver i lag med høyt faglig kompetente medarbeidere
 • Fokus på digitalisering og bruk av ny teknologi
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontorsted: Mo i Rana.

Spørsmål: For spørsmål til stillingen, kontakt Daglig leder Odd Husnes i MIP Industrinett AS på telefon 957 00 098.  

MIP Industrinett AS er nettselskapet som eier og distribuerer elektrisk energi i Mo Industripark, industriområdet i Vika, samt Rana Grubers anlegg både i Vika og på Storforshei. Vi har derfor område-, anlegg- og omsetningskonsesjon for dette området. Distribuert energi i 2021 var ca. 2 TWh. Det er en klar forventning at dette taller vil øke betydelig i årene framover.

Selskapet har i dag 14 ansatte, hvorav 6 energimontører og 8 prosjektledere og ledere.

MIP Industrinett er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS, som er eier av eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark.

Vi ivaretar alle funksjoner i et nettselskap, herunder drift, vedlikehold og modernisering av alle anlegg, tariffering, måling, avregning, teknisk og økonomisk rapportering med mer. For mer informasjon: Se www.mip.no

Vi deltar kontinuerlig i arbeidet med å legge til rette for nye og eksisterende kunder som trenger strømkapasitet til sine prosjekter. Nå pågår arbeid med bygging av ny transformatorstasjon på 110 MVA, samt etablering av fjernkontrollsystem for vårt 22 kV distribusjonsnett.

I samarbeid med Statnett og Linea jobbes det nå med å legge til rette for inntil 600 MW ny kapasitet inn til Mo Industripark. Det er også pågående dialog med aktuelle kunder som ønsker å etablere seg her i Mo Industripark.

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker.  Mo Industripark omfatter bl.a. 108 bedrifter med omlag 2500 ansatte, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er nærmere 2000 GWh til smelteverk og datasenter. I tillegg arbeider Mo Industripark for å bli vertskap for Norges første battericellefabrikk etablering som vil sysselsette inntil nye 1500 arbeidstagere.
I Mo Industripark arbeides det også med realisering av nye grønne industrielle prosesser så som karbonfangst, bruk og lagring og hydrogenproduksjon samt tilhørende
prosessindustrietableringer. Vår visjon er «Grønn Industripark i Verdensklasse».

Mo Industripark – Prosjektleder Elkraft/Energiteknikk