Er du vår nye System Engineer?

Ulmatec Pyro AS er i vekst, og vi søker derfor en ny medarbeider til vårt salg- og markedsteam. Bedriften har ambisiøse vekstmål og ønsker å være en sterk bidragsyter i utviklingen av fremtidens miljøteknologi for skip.

Som System Engineer vil du få jobbe med kommersielt B2B-salg, teknisk design og integrasjon av løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Innhente behov og ønsker fra kunder og interessenter
 • Tolke og analysere krav og oversette disse til spesifikke systemkrav
 • Utarbeide systemkonsept for fremtidens energibesparende skipssystem:
  • Systemskisser for aktuelle kundeprosjekt
  • Verifikasjon av konsept gjennom simuleringer og beregninger
  • Evaluere funksjonalitet og tilordne egnet teknologi
 • Utføre tekno-økonomiske beregninger for ulike konsept og argumentere for det beste kompromisset mellom økonomi, teknologi, operasjon og miljøpåvirkning
 • Delta i planleggingen av nødvendige test og oppstarts aktiviteter
 • Utarbeide spesifikasjoner, presentasjoner og tilbud
 • Kontinuerlig jobbe for å utvikle teknologi og metoder
 • Reiseaktivitet og utstrakt kundekontakt er en naturlig del av stillingen

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • MSc. eller BSc. innen Energiteknikk, Maskinteknikk, Termodynamikk eller Systems Engineering
 • Erfaring med skipstekniske system, herunder energidistribusjon, automasjon og maskinroms løsninger
 • Erfaring med håndtering av kunder i et internasjonalt miljø
 • Erfaring med å utarbeide og holde presentasjoner
 • Kjennskap og nettverk innen den maritime bransjen er en fordel
 • Positiv og serviceinnstilt, ser løsninger og ikke problemer
 • Trives med å jobbe med mennesker og er god på relasjonsbygging
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk 

Personlige egenskaper:

 • God forretningsforståelse
 • Evne til å formidle teknisk kompliserte sammenhenger
 • Strukturert og selvgående
 • Trives med å jobbe sammen med mennesker
 • Resultat- og målorientert
 • Fleksibel og løsningsorientert

Ulmatec Pyro AS kan tilby deg:

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Meget gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Profesjonelt og internasjonalt fagmiljø
 • Spennende produkter i et hektisk marked
 • Stor påvirkning for egen arbeidssituasjon
 • Konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsordninger

Er du en dyktig systemingeniør, er sulten på utfordringer og trives med å jobbe med kunder og i internasjonale miljøer, ser vi frem til å bli kjent med deg. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon eller en uformell prat.

Arbeidsgiver: Ulmatec Pyro AS
Stillingstittel: System Engineer
Arbeidssted: Hamnsundvegen 370, 6280 Søvik
Søknadsfrist: 16.05.2021
Spørsmål om stillingen
 

Bernt-Aage Ulstein

Chief Executive Officer

Ulmatec Pyro AS

Karstein Nygård

Sales Manager

Ulmatec Pyro AS

Ulmatec Pyro AS

Ulmatec Pyro er en ledende produsent og leverandør av utstyr og system til sentralvarme-anlegg. Gjennom lanseringen av Waste Energy Management System (WEMS) har vi spesialisert oss på varmegjennvinningssystem og sentralvarmesystem hvor vi henter ut og utnytter overskuddsvarme for den marine industrien mer effektivt.

Mer enn 20 000 skip world-wide er blitt utstyrt med varmeforsyningsløsninger fra Ulmatec Pyro AS. Selskapet har god ordrereserve, solid økonomi og moderne produksjons- og kontorlokaler på til sammen 4000 kvm.

Ulmatec Pyro AS er et datterselskap i ULMATEC konsernet. ULMATEC konsernet består av hel- og deleide bedrifter som leverer produkter og tjenester til maritim industri på det internasjonale markedet. Dette inkluderer produksjon av utstyr innen seismikk, ROV håndtering og maskinroms-utrustning, samt sveising og maskinering av komponenter til industriell bruk. ULMATEC er en ledende leverandør av skipsservice i Norge. Konsernet har ca. 250 ansatte.

Yapril – Ulmatec Pyro AS – System Engineer