Serviceingeniør

Medisinsk teknikk, Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF

Har du lyst å jobbe med service og vedlikehold innenfor et spennende fagfelt; Medisinsk teknologi?

Vi har ledig 100% stilling ved Medisinsk teknisk avdeling (MTA) Mo i Rana med tiltredelse snarest.
MTA i Helgelandssykehuset består av 10 ingeniører og teknikere ved sykehusene i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Medisinteknisk avdeling vil ved ferdigstillelse av fremtidige DMS også få ansvar for medisinteknisk utstyr plassert i disse.

MTA utfører reparasjon, service og vedlikehold av sykehusets medisinsktekniske utstyr (MTU) og installasjoner. Avdelingen jobber tett mot de kliniske avdelingene, og vi etterstreber å ha et høyt servicenivå og god faglig kunnskap på våre tjenester. Funksjonen krever nøyaktighet, ansvarlighet og allsidighet. Service på medisinteknisk utstyr omfatter og berører områdene elektronikk, IKT, sterkstrøm, mekanikk, gass, kjemi og fysiologi.

Vi søker etter deg med utdanning som ingeniør innenfor fagområdene:

 • Medisinsk teknikk
 • Elektronikk

Andre utdanninger og realkompetanse kan vurderes.

Noe reisevirksomhet mellom sykehusene må påregnes. Likeledes i forbindelse med evt. kurs og opplæring.

Dette vil arbeidshverdagen i stor grad bestå av:

 • Service og vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr.
 • Registrering, kontroll og dokumentasjon av vedlikehold i utstyrsdatabasen Medusa
 • Bistå i anskaffelsesprosesser.
 • Arbeid i grenseflaten mellom Medisinsk teknikk og IKT
 • Annen støtte til avdelinger i forb. med MTU
 • Delta i prosjekt for utvikling av tjenestetilbudet

Vi ser etter deg med følgende utdanning og arbeidserfaring:

 • Du er utdannet/arbeidserfaring som ingeniør innenfor fagområdene medisinsk teknikk eller elektronikk.
 • Erfaring fra reparasjon/vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr er en fordel om du har
 • Det er ønskelig at du innehar samtykke for selvstendig å kunne utføre reparasjon på elektromedisinsk utstyr fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
 • Du som har ‘DSB Samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr‘, vil ha et fortrinn. Har du ikke dette, må du gjennomgå en opplæringsplan for å fremskaffe dette.
 • Relevant arbeidserfaring innen MTA sitt fagfelt kan kompensere for manglende høyskoleutdanning
 • Gode kunnskaper innen IKT/nettverk er ønskelig om du har. Dokumentert tilleggsutdanning innen faget vil bli vektlagt
 • Sykehuset kan til en viss grad legge til rette for at du får etterutdanning innen fagfeltet.
 • I forbindelse med anskaffelse av nytt utstyr, må du påregne å gjennomføre servicekurs hos produsent/leverandør.
 • Det forutsettes at du har god kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Du har gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper vi ser etter hos deg

 • Det vil bli lagt vekt på din personlige egnethet.
 • Du er positiv og løsningsorientert. 
 • Du jobber strukturert, nøyaktig og detaljorientert.
 • Du har evne til systematisk og selvstendig arbeid, men også arbeid i team. 
 • Du takler hektiske, akutte situasjoner og er i stand til å prioritere fortløpende  
 • Du har gode samarbeidsevner overfor kolleger og øvrige ansatte på sykehuset

Vi tilbyr deg

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kurs og opplæring internt, eksternt og hos leverandører etter behov
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Bjørn Kjærstad
Avdelingsleder
952 07 425
 
Søknadsfrist: 28. februar 2021

Sjøforsgata 36, 8613 Mo i Rana

Helgelandssykehuset – Serviceingeniør