SEARCH & REKRUTTERINGSTJENESTER · BERGEN

Vi søker vedlikeholdssjef til Euromaint

13. desember 2020 overtok Euromaint kontrakten på vedlikehold av alt togmateriell på Bergensbanen og Vossebanen, og har siste to årene bygget opp avdeling i Bergen og Oslo med 53 medarbeidere bestående av 11 i administrasjonen og 42 serviceteknikere – og søker for den videre driften av kontrakten en erfaren og solid vedlikeholdssjef, som øverste ansvarlig for oppdraget og for ledelsen av avdelingene.

Om stillingen

Vedlikeholdssjefen i Euromaint er ansvarlig for all drift og har fullt P/L-ansvar for vedlikeholds-kontrakten på Bergensbanen og Vossebanen. Rollen innebærer videre utvikling av avdelingene, sørge for godt kundeforhold, håndtere de kommersielle rammevilkårene, veilede og coache de ansatte, være ansvarlig for å bygge en sunn arbeidskultur, samt sette mål og budsjetter. Ansvaret inkluderer å sikre leveranse av høy kvalitet og servicegrad, og at kundenes forventninger blir oppfylt. Stillingen rapporterer til COO i Sverige.

I rollen som vedlikeholdssjef i Bergen, vil du ha en unik mulighet for å lede en kompleks organisasjon på 53 ansatte gjennom en spennende fase – blant annet gjennom stødig, tydelig og menneskeorientert ledelse, gjennom å drive teknisk forbedringsarbeid, og gjennom etterrettelig og solid dag-til-dag arbeid med kunden(VY). Arbeidet med kunden er meget tett, og her samhandler selskapene både på strategisk og operativt nivå, og på alle aspekter av den daglige driften – i den hensikt å nå felles målsettinger i henhold til kontrakten.

 

Hva kan vi tilby deg?

Her får du sjansen til å være del av en imponerende arbeidsmetodikk på både eksisterende tog-flåte og på neste generasjon tog – gjennom å være ansvarlig for Euromaints viktigste vedlikeholdskontrakt i Norge. Du vil jobbe i en bransje i sterk vekst, med stor teknologisk utvikling, og i et stabilt selskap med solid økonomi. I tillegg vil du operere i et internasjonalt konsern, med dertil tilhørende muligheter for personlig og karrieremessig utvikling på flere nivåer og områder.

Euromaint åpnet dessuten helt nytt verksted i Bergen sommeren 2021, noe som gir meget gode vilkår med tanke på effektiv og smidig produksjon. Vi tilbyr en stabil jobb, der en skal forvalte en langsiktig kontrakt.

 

Dine framtidige arbeidsoppgaver

I din rolle som vedlikeholdssjef er du ansvarlig for:

 • En lokal organisasjon i Bergen og Oslo med en underordnet stab; i dag bestående av produksjonsleder, skiftleder, planleggere, ingeniører samt serviceteknikere – der du skal lede, motivere og coache dine ansatte med solid kunnskap innen faget vedlikehold, samt med en inkluderende og tydelig lederstil
 • Følge opp mål, resultater og leveranse, sørge for at KPI’er og handlingsplaner blir analysert og fulgt opp, samt implementere korrigerende aktiviteter i tilfelle avvik
 • Lede og styre virksomhet i Oslo, Lodalen som er supportsite til vedlikehold på Bergensbanen og Vossebanen
 • Drive forbedringsarbeid, foreta investeringer og kundeprosjekter med fokus på kvalitet
 • Implementere og drive digitalisering gjennom selskapets digitale verktøy LeadMind som muliggjør tilstandsbasert vedlikehold til rett tid – noe som både optimaliserer kvalitet, gir forutsigbarhet og reduserer de totale vedlikeholdskostnadene
 • Anvende og benytte sentralt inngåtte rammeavtaler, samt etablere lokale leverandøravtaler
 • Sikre at underordnet personale har nødvendig kompetanse, kvalifikasjoner, sertifikater og annet relevant for å utføre arbeidet på en sikker og profesjonell måte
 • Noe reisevirksomhet til Oslo må påregnes

 

Hvem er du?

Du er en meget erfaren leder, du er tydelig og kan sette retning for de ansatte, samt at du er sterk på gjennomføring. Du har ledet selskaper eller større avdelinger på en stødig måte gjennom endringer og omfattende prosesser. Du ser på god og åpen kommunikasjon som en selvfølge, og du er en god relasjonsbygger. Det er naturlig for deg å være samlende, og bidra til å skape et sunt samarbeid mot felles mål. En sterk interesse for teknologi er en forutsetning for lykkes i jobben.

Foruten det nevnte, ser vi etter følgende hos aktuelle profiler:

 • Relevant arbeidserfaring fra tidligere lederstilling med personal- og resultat-ansvar
 • Teknisk forståelse
 • Fortrinnsvis erfaring fra vedlikehold innen tog/jernbane, industri, Olje&Gass, transport – men er ikke en forutsetning for å lykkes i rollen
 • God kunnskap i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God kunnskap om Lean-produksjon er en fordel
 • Fortrinnsvis høyskole- / universitetsnivå innen relevant område

 

Interessert? 

Ved denne rekrutteringen administrerer Hudson Nordic AS hele rekrutteringsprosessen. Full konfidensialitet ivaretas om ønskelig. Vi intervjuer kvalifiserte kandidater fortløpende, så søk gjerne så snart du har anledning. Søknadsfrist er 6. desember 2022.

Hvis du har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte ansvarlig rådgiver i Hudson Nordic, Rolv Brudal, på telefon: 473 51 393

Vi ser fram til å motta din søknad!

 

Om arbeidsgiveren

Med lang erfaring fra det svenske jernbanemarkedet satser Euromaint Rail på å bli en av de ledende aktørene innenfor industrielt vedlikehold av jernbanemateriell i Norden. Gjennom vår kontrakt med Vy Tog AS vil vi levere vedlikehold for samtlige tog i Trafikkpakke 3 de kommende ni årene, inkludert lok og vogner på Bergensbanen og togene som går i lokaltrafikken i Bergen. Sammen med Vy har vi både dyp kunnskap om de lokale forutsetningene for togdrift og de seneste metodene for å drive effektivt og moderne vedlikehold med høy kvalitet. Euromaint tilbyr kvalifisert teknisk vedlikehold for å imøtekomme kundenes behov for pålitelige og tilgjengelige tog i drift.

Euromaint Sverige ble grunnlagt i 2001. Selskapet stammer fra SJ og har mer enn 100 års erfaring med kvalifisert vedlikehold av produksjon. Euromaint Sverige omsetter for ca 1.6 mrd. svenske kroner(2021), og har ca 1.000 ansatte (2022). Euromaint Norge ble etablert i 2018 som et ledd i satsning på å bli et av Nordens ledende selskap innen vedlikehold. Euromaint er eid av den børsnoterte spanske togprodusenten CAF.

CONTACT
Rolv Brudal
Senior Manager – Search & Rekrutteringstjenester

Vedlikeholdssjef – Bergen – Euromaint – Hudson Nordic