Er du en strukturert HR-rådgiver med rekrutteringserfaring?

Rådgiver/seniorrådgiver - HR rekruttering

Om stillingen

Miljødirektoratets HR-seksjon har et ledig vikariat der en sentral oppgave vil være å støtte lederne i direktoratet i rekrutteringsprosesser.

Seksjon for HR og utvikling bidrar til at ledere og medarbeidere utfører Miljødirektoratets oppdrag på best mulig måte. Seksjonen leverer tjenester til over 700 ansatte, hvorav ca 60 ledere. I tillegg til rekruttering omfatter oppgavene lønn, personal, lederstøtte, leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, HMS og arbeidsrett.

Vi er 17 ansatte i seksjonen og har medarbeidere både i Oslo og Trondheim. Geografisk plassering for denne stillingen kan være enten i Trondheim eller i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Bistå ledere i rekrutteringsprosesser fra A-Å
 • Bemanningsstyring – rapportering, behandling og oversikt over bemanningen  
 • Andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde, som lederstøtte i sykefraværssaker, arbeidsmiljøspørsmål, inkluderingsarbeid m.m.
Klaudia Lech

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Dokumentert erfaring med rekruttering kan kompensere for utdanningskravet.
 • erfaring fra rekruttering, gjerne fra offentlig sektor
 • god kunnskap om statlig lov- og avtaleverk på HR-området
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • erfaring med arbeidspsykologiske tester vil telle positivt
 • erfaring med HR-faglig lederstøtte er ønskelig

Egenskaper

 • Du er selvstendig, men har samtidig god evne til samarbeid og relasjonsbygging.
 • Du er nøyaktig og strukturert, og opptatt av kvalitet og progresjon i leveransene.
 • Du er god til å analysere behovet og stiller gode spørsmål.
 • Du er positiv og bidrar til gode kandidatopplevelser.

Vi tilbyr

 • vikariat med antatt varighet ut 31.12.21
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgiver fra kr. 474 500 (ltr. 53) til kr. 586 500 (ltr. 65), eller som seniorrådgiver fra kr. 535 200 (ltr. 60) til kr. 670 100 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er HR-sjef Kristin Grimstad på tlf. 46933280/ kristin.grimstad@miljodir.no, evt. seniorrådgiver Gunn Hilde Garte, tlf. 47751389/ gunn.hilde.garte@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Last opp dine vitnemål via Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 33-2021 OHR

Søknadsfrist: 30. mai 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

30. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Helsfyr i Oslo eller Brattøra i Trondheim

Rådgiver/seniorrådgiver – HR rekruttering – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID206209