Søk på ledige stillinger

Her finner du de ledige stillingene innen helse og omsorg i Narvik kommune – akkurat nå!

Kommunen har et variert tjenestetilbud og muligheten for arbeid som sykepleier er mange. Har du interesse for barn, unge, funksjonshemmede eller eldre? Liker du det akutte, rehabilitering, forebygging, tekniske, omsorg eller undervisning? Vi har mulighetene.

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om jobb innenfor helse i Narvik kommune? Ta kontakt med en av våre HR-rådgivere!

Hva tilbyr Narvik kommune?

Liker du å ta en topptur på en vanlig onsdag? Har du interesse for fiske? Bor det en korsanger i deg? Vil barna dine drive med idrett eller korps? I Narvik er det kort vei fra urbant byliv til fjell og fjord. 

Vi har selvfølgelig også mange gode skoler, barnehager – og et uendelig stort utvalg av natur- og fritidsopplevelser!

Kast et kjapt blikk på Visit Narvik sine hjemmesider så finner du garantert en opplevelse du vil like!

Karrieremuligheter

Garantilønn – fra 15.000-29.000 høyere enn tariff

Utdanningskompensasjon

Fleksible turnusordninger

Karrieremuligheter

 

Faglige team og nettverk

Muligheter for videreutdanning

Alle sykehjem er livsgledehjem

 

Urbant byliv

Frister ikke Norges råeste natur? Hold deg til asfalt og urbant byliv. Narvik er et kompakt samfunn, og du kan velge mellom landlige omgivelser utenfor sentrum og i distriktet, eller kafélivet i sentrum av Narvik by!

Flytter du til Narvik kommune spanderer vi det første halve året med barnehage – eller skolefritidsordning! Det gjelder selvfølgelig uansett hvor mange barn du har i barnehagen eller SFO.

Alle som flytter til Narvik kan også velge en av tre alternativer:

  • Gratis årskort for hele familien i Narvikfjellet

  • Gratis årskort for hele familien i Ankenesbakken alpinanlegg

  • Gratis sesongkort for hele familien på et av bassengene i kommunen vår

Sykepleiestudenter og nyutdannet helsepersonell

Til studenter og nyutdannede tilbyr Narvik kommune egne stipendordninger og rekrutteringsstillinger, i tillegg til tilflytterpakken som er for alle nye innbyggere i Narvik kommune!

Vi tilbyr blant annet:

  • Studenter som går inn i rekrutteringsstilling får kr 25.000 i stipend hvert semester (fra tredje semester)

  • Som student kan du søke og få rekrutteringsstilling i Narvik kommune før du er ferdig med studiene, mot en bindingsperiode!

  • Også studenter utenfor Narvik kommune kan søke stipend

Mer lønn for å jobbe i helse og omsorg i Narvik kommune enn andre steder!

Vi tilbyr høyere lønn enn tariff i flere definerte stillinger og enheter innen helse og omsorg! Ta kontakt eller les de ulike stillingsannonsene for å få vite mer.

Lønnen vi tilbyr til sykepleiere og vernepleiere er etter hovedtariffavtalen, og så legger vi litt på toppen av det! Vi har rett og slett lagt inn enn garantilønn som er mellom kr 15.000-29.000 høyere etter hvor lang erfaring du har.

Vi tilbyr også:

  • 5 dager ekstra fritid med lønn fra fylte 57 år

  • 10 dager ekstra fritid med lønn fra fylte 62 år

  • Rekruttere/beholde tillegg pr kr 6.000,- pr år i utvalgte enheter (i tillegg til garantilønn)

Og selvfølgelig – jo mer kompetanse eller utdanning du har, desto mer lønn kan vi også tilby!

Helse og omsorg er et fagfelt vi satser på i Narvik kommune. Vi ønsker et sterkt fagmiljø, der vi tilbyr gode tjenester til innbyggerne våre.

Videreutdanning og karriereveier

Kompetansen til våre ansatte er grunnsteinen for gode helsetjenester. Derfor legger vi til rette for at våre sykepleiere kan ta videreutdanning innen sitt fagområde. Da gir vi selvfølgelig også kompensasjon for videreutdanning! Kommunen har mange ulike stillinger som krever sykepleierkompetanse og derfor mulighet for ulike karriereveier.

Faglige nettverk

Både i hjemmesykepleien og på sykehjemmene/bofellesskapene har vi etablert faglige nettverk innen områdene ernæring, medikamenthåndtering, palliasjon, demens mm. Vi ønsker ditt bidrag inn i disse nettverkene.

Velferdsteknologi

Er du interessert i teknologi i kombinasjon med helsetjeneste? Kom til oss!

Narvik kommune er deltaker i nasjonalt program for velferdsteknologi. Vi anskaffer nå nye og avanserte sykesignalanlegg til alle våre sykehjem. Her kan vi blant annet benytte mobilt vaktrom, avanserte sensorer og lokaliseringsteknologi. I det ligger også en etablering av en teknologisk plattform for denne teknologien. Neste steg er implementering av slike løsninger i de hjemmebaserte tjenestene. Gjennom riktig bruk av teknologien får innbyggere en tryggere hverdag og våre ansatte en mer spennende arbeidshverdag. 

Bli med på laget og utvikle fremtidens helsetjenester!

Narvik kommune – Sykepleier