Ved Steigentunets helse- og omsorgssenter finner du de fleste av Steigen kommunens helsetjenester samlet under samme tak. Her har vi tilbud om dagplasser, avlastning, korttidsopphold, langtidsplasser og hjemmebaserte tjenester. Videre har vi familiesenter med fysioterapi, barnevern, jordmor, helsestasjon og psykisk helse, samt legesenter og tannlege.

Sykepleiere/ergoterapeut

Ett av formålene til Steigentunets helse- og omsorgstjenester er å gi helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Steigentunet har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold og stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

De ledige stillingene er på Steigentunet sykehjem med 32 sykehjemsplasser fordetl på 2 avdelinger og i hjemmetjenesten.

 • 100% fast stilling som sykepleier på langtidsavdeling med 16 sykehjemsplasser.
 • 100% fast stilling som sykepleier på korttidsavdeling med 8 sykehjemsplasser.
 • 100% fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten.
 •   60% fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten.

Oppstart medio august 2020 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie til pasientene.
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier, gjerne med viderutdanning innen eldreomsorg.

Personlige egenskaper

 • Er motivert, engasjert og har yrkesstolthet.
 • Har gode samhandlingsevner og har gode relasjoner til pasienter og pårørende.
 • Kan jobbe selvstendig og søke nye utfordinger.
 • Er positiv, fleksibel og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Den som tilsettes må fremlegge politiattest.

Vi tilbyr:

 • En spennende og ansvarsfull sykepleierstilling med varierte oppgaver.
 • Kollegastøtte og godt arbeidsmiljø.
 • Intern opplæring (og kurs fra Veilederen og via NHI`s e-læringskurs).
 • Fleksibel års-turnus med arbeid hver 3. helg i tredelt turnus.
 • Valgfri stillingsstørrelse mellom 60 og 100%
 • Startlønn fra 10. års ansiennitet og en av landets beste pensjonordninger der det vil være 2% egenfinansiering hos KLP.
 • Yrkesskadeerstatning

Spørsmål ang. stillingene, kontakt:
Leder for sykehjem – Anne Lise Dreyer, mobilnr. 40 45 34 60. anne.lise.dreyer@steigen.kommune.no
Midlertidig leder for hjemmesykepleien – Siv Johansen, mobilnr. 45 27 98 98. siv.johansen@steigen.kommune.no

Søknadsfrist: 17.08.2020

Frantz – Volumkampanje – Steigen kommune – Test